Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o načinu obračuna i uplati naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 KRUNOSLAV HRNJAK PRAVILNIK O NAČINU OBRAČUNA I UPLATI NAKNADE ZA KORIŠTENJE OPĆEKORISNIH FUNKCIJA ŠUMA OKFŠ treba ukinuti. Aktivnosti koje se sada provode i financiraju iz naknade za OKFŠ treba financirati iz dobiti Hrvatskih šuma. Pritom Hrvatske šume tebaju naplatiti komercijalnu cijenu sirovina i prestati se baviti prodajom drvne sirovine po povlaštenim cijenama. Više o tome ovdje: https://www.nacional.hr/nikola-pozgaj-plenkovic-zna-sve-o-drvopreradivackom-kartelu-ivica-pasalica-koji-unistava-industriju-i-potkrada-proracun-ali-nista-ne-poduzima/ Postavimo stvari na zdrave osnove, uskoro možemo naplaćitvati i općekorisnu funkciju mora, sunca i zraka. Šume su vrijedan resurs i gospodarenje šumama mora biti održivo. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 MLADEN SKYPALA PRAVILNIK O NAČINU OBRAČUNA I UPLATI NAKNADE ZA KORIŠTENJE OPĆEKORISNIH FUNKCIJA ŠUMA, Članak 2. Osnovica za obračun bi trebala biti vezana na stavke računa dobiti i gubitka u godišnjim financisjkim izvještajima te bi se trebao izbaciti obrazac OKFŠ i automatizmom izdavati rješenja na osnovi financijskih izvještaja. Godišnji utrošak ljudskog rada na pripremi, predaji, obradi i kontroli obrazaca za ovu namjenu ne samo da su financijski skupi već i zagađuju okolinu (utrošak energije). Sve što se može pojednostaviti, treba pojednostaviti. Nije prihvaćen Zakon o šumama (NN br. 36/24) propisano je da će Ministarstvo temeljem podataka iz godišnjeg financijskog izvješća vršiti obračun i zaduženje naknade, te obveznici ne moraju više predavati OKFŠ obrazac.
3 MLADEN SKYPALA PRAVILNIK O NAČINU OBRAČUNA I UPLATI NAKNADE ZA KORIŠTENJE OPĆEKORISNIH FUNKCIJA ŠUMA, Članak 3. Predlažem ukidanje akontacije parafiskalnih nameta jer samo kompliciraju život i troše resurse i energiju. Godišnje se u RH naplati cca. 35M € ove naknade. Da se država zaduži kod građana za te novce, zadužila bi se za 1/4 godišnjeg iznosa u trajanju od 12 mjeseci, 1/4 u trajanju od 9 mjeseci, 1/4 u trajanju od 6 mjeseci i 1/4 u trajanju od 3 mjeseca. Uz kamatu na državne obveznice od 3,25% to daje trošak od cca 2%. Umanjeno za kapitalnu dobit uplatitelja (koja se vraća državi) to je cca. 1,78% troška zaduženja. Naprosto se ne isplati prikupljati i komplicirati parafiskalne namete jer su troškovi tog prikpuljanja čak možda i veći od kamata koje država može postići kod državnih obveznica ako joj baš fale ti prihodi, a kroz obveznice opet daje svojim državljanima mogućnost zarade. A upitno je i treba li naknadu za OKFŠ prikpuljati unaprijed ili je dovoljno prikupiti krajem prvog polugodišta u godini (uz financijske izvještaje za javnu objavu za prošlu godinu). Kako je u državi sve veći problem naći zaposlenike, sve što se može izbjeći da se zahtjeva ljudski rad bi trebalo izbjegavati kroz pojednostavljenje upravljanja državom i njezinim financijama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.