Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Uredbe o tehničkim standardima zaštite okoliša za smanjenje emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju tijekom punjenja motornih vozila benzinom na benzinskim postajama

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ivan Čuljak UREDBU Na samu Uredbu nema primjedbi, ali predmet ove (i do sada važeće Uredbe) je podigao veliku prašinu prije dvije godine kada je inspekcija Ministarstva gospodarstva provela akciju kontrole kvalitete goriva na benzinskim postajama (akcija „Oktan“), što je uz veliki medijski prasak i prijetnje tužbama otvorilo čitav niz pitanja kvalitete goriva, uzorkovanja i analize, ovlaštenja i akreditacije, superanalize i dodatnih testiranja u stranim laboratorijima itd., a kulminiralo je čak time da je tadašnja Vlada na svojim službenim web-stranicama objavila rezultate testiranja, što je presedan. Vjerojatno je radi toga u odnosu na Uredbu iz 2011. dodano da inspekciju može vršiti samo inspekcijsko tijelo A vrste, a zaključak je da je potrebno dosljedno provoditi sve propisane mjere u cijelom lancu proizvodnje, prodaje i korištenja goriva. Primljeno na znanje Problematika kvalitete goriva i njegovog ispitivanja te navedena inspekcijska akcija nije predmet ove Uredbe već Uredbe o kvaliteti tekućih naftnih goriva. Vezano uz ispitivanja kvalitete proizvoda kao i daljnju kontrolu samih ispitivanja, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i dalje će kontinuirano putem svih zakonskih i podzakonskih akata provoditi tehničku usklađenost sa europskim zakonodavstvom propisivajući obveznu akreditaciju za pravne osobe kao i obvezna postupanja po propisanim europskim normama.