Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi mjere II.13. „Osiguranje akvakulturnih stokova“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 ANA ZUBČIĆ PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE II.13. „OSIGURANJE AKVAKULTURNIH STOKOVA“, Prilog I. Poštovani, sukladno zakonskom okviru, akvakultura je u Republici Hrvatskoj strateška grana gospodarstva, a velike tvrtke su njene perjanice i predvodnici proizvodnje i uvođenja inovacija. Budući da je akvakultura grana gospodarstva u kojoj se radi u polukontroliranim uvjetima i ne možemo utjecati na vanjske čimbenike, pažljivim planiranjem i upravljanjem resursima uspjeli smo održati kontinuitet opskrbe unatoč izazovnim tržišnim uvjetima. Naime, tržište je trenutno suočeno s ozbiljnim izazovima zbog stalnog porasta cijena. Ove promjene utječu na sve aspekte poslovanja, uključujući opskrbu, potražnju i konačne cijene proizvoda za potrošače. Kao rezultat navedenoga, mnoga poduzeća moraju prilagoditi svoje strategije kako bi ostala konkurentna i osigurala održivost svojih operacija. U maniri dobrog gospodarstvenika kontinuirano ulažemo u osiguranje stokova i namjera nam je isto činiti i u budućnosti. Predloženo smanjenje intenziteta javne potpore velikim poduzećima dodatno otežava naše poslovanje budući da osiguranje igra ključnu ulogu u ublažavanju rizika povezanih s poslovanjem, posebno u nestabilnim tržišnim uvjetima. Smanjenje potpore moglo bi dovesti do povećanih troškova za poduzeća, što bi posljedično moglo rezultirati višim cijenama za krajnje potrošače i smanjenjem konkurentnosti na tržištu. Molimo stoga Naslov da uvaži komentar i poveća trenutno predloženi intenzitet javne potpore za velika poduzeća budući da je značaj javne potpore za održavanje stabilnosti tržišta i osiguranje konkurentnosti domaćih poduzeća neizmjeran. Nije prihvaćen Intenzitet potpore definiran je člankom 41. stavkom 1. odnosno prilogom III. Uredbe (EU) br. 2021/1139 te Programom. Programom je definiran intenzitet potpore od 20% u slučaju da je korisnik veliko poduzeće te najviši iznos koji se može ostvariti po korisniku temeljem Pravilnika, a koji iznosi 1.428.571,43 eura po korisniku tijekom programskog razdoblja. Ne umanjujući značaj akvakulture kao strateške grane gospodarstva te specifičnosti akvakulturne proizvodnje, Upravljačko je tijelo dužno slijediti odredbe Programa koji je izrađen u suradnji s Europskom komisijom i koji je od iste odobren.