Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Prijedlogu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju, nadležnosti i načinu rada matičnih odbora

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 ANA FILIPOVIĆ PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USTROJU, NADLEŽNOSTI I RADU MATIČNIH ODBORA, Članak 1. Molimo da u članku 1. riječi „polja elektrotehnike, računarstva i temeljne tehničke znanosti“ zamijeniti riječima „polja elektrotehnike i računarstva“. ------ Obrazloženje: Prijedlog Sveučilišta u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva je da se omogući ranija praksa po kojoj odgovarajući matični odbor (sukladno domeni rada kandidata odnosno instituciji koja podnosi mišljenje o izboru kandidata) iz područja tehničkih znanosti može provesti postupak izbora kandidata u polju temeljnih tehničkih znanosti. Ovo je najlakše ostvariti korekcijom Pravilnika o ustroju, nadležnosti i načinu rada matičnih odbora (NN 3/2024, dalje u tekstu: Pravilnik) tako da se pojam „temeljne tehničke znanosti“ ne navodi eksplicitno u nazivu nijednog matičnog odbora iz područja tehničkih znanosti. Naime, prije stupanja na snagu Pravilnika praksa provedbe izbora kandidata u području tehničkih znanosti u polje temeljne tehničke znanosti je bila da se postupak provodi na onome matičnom odboru (iz područja tehničkih znanosti) koji je najsrodniji domeni rada kandidata odnosno instituciji na kojoj se provedi postupak izbora kandidata. Tako su, primjerice, prije stupanje na snagu Pravilnika postupke izbora u polje temeljne tehničke znanosti provodili i Matični odbor za polja strojarstva, brodogradnje, tehnologije prometa i transporta, zrakoplovstva, raketne i svemirske tehnike, kao i Matični odbor za polja elektrotehnike i računarstva (a mogli su ih provoditi i drugi matični odbori iz područja tehničkih znanosti). Ovo je bilo moguće jer se pojam temeljne tehničke znanosti nije eksplicitno navodio u nazivu nijednog matičnog odbora. Nije prihvaćen Sukladno odredbama članka 90. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti matični odbor se osniva za jedno ili više znanstvenih, umjetničkih odnosno interdisciplinarnih polja te je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih mišljenja da znanstveno polje temeljne tehničke znanosti mora biti navedeno u nazivu jednog matičnog odbora.