Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2025. NKD - 2025.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 MLADEN SKYPALA Sadržaj prijave, Članak 4. Neobavezni podatak poput žiro računa ne treba ni biti dio obrasca jer se taj podatak može dobiti iz JRR-a i nema potrebe za prikupljanjem podatka koji ničemu ne služi. Isto tako podatak o spolu osnivača koji se u velikom broju situacija ni ne može utvrditi je podatak koji se ne bi smio a nema ni potrebe prikupljati jer se na taj podatak nitko i ni za što ne može osloniti (kada se ne može utvrditi za sve slučajeve). I neka mi netko objasni kako službenik provjerava istinitost te informacije (spol osnivača)? Djelomično prihvaćen Primjedbe se odnose na obrazac RPS-1 koji je sastavni dio ovog Pravilnika. Prihvaća se primjedba da neobvezni podaci poput žiro računa ne trebaju biti dio obrasca RPS-1. Ne prihvaća se primjedba o podacima o spolu osnivača iz razloga što se podatak o spolu osnivača određuje na temelju Rješenja o upisu nadležnog tijela na temelju kojeg se upisuje poslovni subjekt u Registar poslovnih subjekata. Navedeni podatak koristi se za statističke potrebe.