Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Uredbe o lukama i zimovnicima unutarnjih voda

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 TIHANA KUKAVČIĆ II. RAZVRSTAJ LUKA I PRISTANIŠTA, Članak 12. Članica Udruženja luka, brodara i pomorskih agencija HGK smatra da je u stavku 1. ovoga članka potrebno jasnije definirati da je uvjet otvaranja trgovačkog pristaništa za vlastite potrebe isključivo radi tereta koji nije namijenjen daljnjoj prodaji. Jer ako je namijenjeno daljnjoj prodaji, tada nije za vlastite potrebe stoga predlažu da isti glasi: "„(1) Trgovačko pristanište za vlastite potrebe može se otvoriti na određeni vremenski rok, a najdulje do isteka roka iz ugovora o zakupu vodnog dobra,  isključivo radi ukrcaja i/ili iskrcaja tereta namijenjenog izvođenju radova koji nisu u javnom interesu ili tereta koji nije namijenjen daljnjoj prodaji, pod uvjetom da ukrcaj i/ili iskrcaj tereta nije moguć u najbližoj luci ili je ona toliko udaljena da bi troškovi prijevoza tereta do luke doveli u pitanje isplativost ugovorenog posla.“ Također, vezano uz isti članak ističu kako se omogućavanjem otvaranja trgovačkih pristaništa, može potencijalno stvoriti nelojalna konkurencija lučkim operaterima, a i stavlja se u nepovoljniji položaj lučki koncesionar koji ima obvezu višemilijunskih ulaganja te u skladu s takvim obvezama formirati i cijene o čemu ovisi i njegova konkurentnost. Ovo osobito iz razloga što sama odredba navedenog članka kao razlog otvaranja takvog pristaništa navodi i isplativost ugovorenog posla, no ne i način kako će se takva ne/isplativost dokazivati. Prihvaćen Prihvaća se komentar u cijelosti Članak 12 stavak 1. mijenja se i glasi: "„(1) Trgovačko pristanište za vlastite potrebe može se otvoriti na određeni vremenski rok, a najdulje do isteka roka iz ugovora o zakupu vodnog dobra, isključivo radi ukrcaja i/ili iskrcaja tereta namijenjenog izvođenju radova koji nisu u javnom interesu ili tereta koji nije namijenjen daljnjoj prodaji, pod uvjetom da ukrcaj i/ili iskrcaj tereta nije moguć u najbližoj luci ili je ona toliko udaljena da bi troškovi prijevoza tereta do luke doveli u pitanje isplativost ugovorenog posla.“