Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrstama naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 GORDANA BRIŠEVAC IMPRIĆ PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAKNADA FINA-e ZA BLOKADU RAČUNA JE DALEKO VEĆA OD NAGRADE JAVNOG BILJEŽNIKA ZA PROVOĐENJE CJELOKUPNOG OVRŠNOG POSTUPKA, u nekim slučajevima viša je i za 1300 %. PRESLIKA RJEŠENJA O OVRSI u FINA-i je za sva potraživanja do 6.600 eura SKUPLJA ZA 332 % OD CJELOKUPNOG OVRŠNOG POSTUPKA JAVNOG BILJEŽNIKA u kojem je doneseno to isto rješenje o ovrsi. Naknada FINA-e za uvid u izvornik i izradu javnobilježničke preslike osnove za plaćanje određena je u iznosu od 33,18 eura dok nagrada javnog bilježnika iznosi 10,00 eura. Usporedba naknade FINA-e za blokadu računa i javnobilježničke nagrade za provođenje ovršnih postupaka za neka potraživanja: - za potraživanje od 1.000,00 eura nagrada bilježnika iznosi 10,00 eura, naknada FINA-e iznosi 53,09 eura, odnosno NAKNADA FINA-e VIŠA JE OD JAVNOBILJEŽNIČKE NAGRADE ZA 530 % - za potraživanje od 1.300,00 eura nagrada bilježnika iznosi 10,00 eura, naknada FINA-e iznosi 132,72 eura, odnosno NAKNADA FINA-e VIŠA JE OD JAVNOBILJEŽNIČKE NAGRADE ZA 1300 % - za potraživanje od 5.000,00 eura nagrada bilježnika iznosi 10,00 eura, naknada FINA-e iznosi 132,72 eura, odnosno NAKNADA FINA-e VIŠA JE OD JAVNOBILJEŽNIČKE NAGRADE ZA 1300 % - za potraživanje od 8.000,00 eura nagrada bilježnika iznosi 24,00 eura, naknada FINA-e iznosi 132,62 eura, odnosno NAKNADA FINA-e VIŠA JE OD JAVNOBILJEŽNIČKE NAGRADE ZA 553 %. Pojašnjava se da je javnom bilježniku u ovršnim postupcima za sva potraživanja do 6.600 eura određena naknada u iznosu od 20,00 eura, od čega se 10,00 eura odnosi na troškove, a 10,00 eura se odnosi na javnobilježničku nagradu. Naknada FINA-e za blokadu računa je daleko veća od nagrade javnog bilježnika za provođenje cjelokupnog ovršnog postupka iako je javnom bilježniku za provođenje ovršnog postupka, potrebno daleko više znanja, odgovornosti, truda, vremena i troškova nego FINA-i za blokadu računa i prijenos novčanih sredstava s računa ovršenika na račun ovrhovoditelja. Da ne govorimo o tome da FINA-a ima pravo na tu naknadu samim zaprimanjem rješenja o ovrsi javnog bilježnika, bez obzira da li se pri time obavlja prijenos novčanih sredstava s računa ovršenika na račun ovrhovoditelja, ili ne. Napominje se da se javnobilježnički uredi također financiraju isključivo iz vlastitog poslovanja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. Visina naknada određena ovim izmjenama i dopunama Pravilnika o vrstama naknada za provođenje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima preuzeta je iz važećeg cjenika Financijske agencije (Fine) pri čemu nije bilo izmjena u visini naknada. Preslika rješenja o ovrsi u Fini, je kao i preslika sve ostale dokumentacije, besplatna za fizičke osobe i pravne osobe ovršenike. Za pravne osobe, kada su u ulozi ovrhovoditelja, naknada za presliku dokumentacije iznosi 0,33 eura po započetoj stranici, ako se dokumentacija izdaje na papiru, a ako se dokumentacija izdaje elektronički, onda naknada iznosi 1,33 eura po zahtjevu. Javni bilježnik ima pravo na nagradu u visini od 3 boda za ovjeru prijepisa ili preslika svake stranice jedne isprave, ako isprava ima do pet stranica. Ako se isprava sastoji od šest ili više stranica javni bilježnik ima pravo, pored nagrade u visini od 3 boda za svaku stranicu i na nagradu u visini od 1 boda za šestu i svaku daljnju stranicu ovjerenog prijepisa ili preslika, a vrijednost boda iznosi 1,33 eura. Dakle, preslika rješenja o ovrsi nije za 332% skuplja od cjelokupnog ovršnog postupka kod javnog bilježnika, a kako to navodite u svom komentaru. Dapače, u većini slučajeva, Fina ne naplaćuje naknadu za izdavanje preslika dokumentacije i izdavanje određenih potvrda. Poslovi provedbe ovrhe na novčanim sredstvima nisu samo blokada računa, već je riječ o nizu vrlo složenih poslova, koji zahtijevaju i znatne materijalne resurse (trošak IT infrastrukture, opreme, održavanje i osiguranje prostora), kao i ljudske resurse - radnike upoznate s propisima i procedurama kod primitka, obrade i izvršenje osnova za plaćanje, kao i poslove izdavanja potvrda, izvješća i pregleda podataka iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje. Dodatno, za veliki broj osnova za plaćanje Fina provede sve postupke obrade i izvršenja osnove za plaćanje, ali ne uspije naplatiti naknadu, iako je imala trošak i ljudskog rada i materijalnih i IT resursa, dok javni bilježnik u slučaju da naknada nije plaćena, neće poduzeti radnje u postupku. Nadalje, gotovo 70% osnova za plaćanje koje se dostavljaju Fini na prisilnu naplatu, imaju propisanu naknadu u iznosu do 19,91 eura (6,64, 9,29 i 19,91 eura), što je znatno manje u odnosu na ostale sudionike u ovršnom postupku. Bitno je napomenuti da se odgovarajući dio naplaćene naknade za provedbu osnove za plaćanje dijeli između Fine i banaka koje sudjeluju u postupku provedbe ovrhe. Naposljetku, s obzirom da je stručni nositelj izrade Pravilnika o naknadi i nagradi javnih bilježnika u ovršnom postupku („Narodne novine“, br. 9/21., 18/22.) ministar nadležan za poslove pravosuđa možete se obratiti ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa radi pitanja vezanog uz visinu naknada javnih bilježnika u ovršnom postupku.
2 GORDANA BRIŠEVAC IMPRIĆ U članku 1. stavku 1. brišu se riječi: „način određivanja”. , Članak 2. NAKNADA FINA-e ZA BLOKADU RAČUNA JE DALEKO VEĆA OD NAGRADE JAVNOG BILJEŽNIKA ZA PROVOĐENJE CJELOKUPNOG OVRŠNOG POSTUPKA, u nekim slučajevima viša je i za 1300 %. PRESLIKA RJEŠENJA O OVRSI u FINA-i je za sva potraživanja do 6.600 eura SKUPLJA ZA 332 % OD CJELOKUPNOG OVRŠNOG POSTUPKA JAVNOG BILJEŽNIKA u kojem je doneseno to isto rješenje o ovrsi. Naknada FINA-e za uvid u izvornik i izradu javnobilježničke preslike osnove za plaćanje određena je u iznosu od 33,18 eura dok nagrada javnog bilježnika iznosi 10,00 eura. Usporedba naknade FINA-e za blokadu računa i javnobilježničke nagrade za provođenje ovršnih postupaka za neka potraživanja: - za potraživanje od 1.000,00 eura nagrada bilježnika iznosi 10,00 eura, naknada FINA-e iznosi 53,09 eura, odnosno NAKNADA FINA-e VIŠA JE OD JAVNOBILJEŽNIČKE NAGRADE ZA 530 % - za potraživanje od 1.300,00 eura nagrada bilježnika iznosi 10,00 eura, naknada FINA-e iznosi 132,72 eura, odnosno NAKNADA FINA-e VIŠA JE OD JAVNOBILJEŽNIČKE NAGRADE ZA 1300 % - za potraživanje od 5.000,00 eura nagrada bilježnika iznosi 10,00 eura, naknada FINA-e iznosi 132,72 eura, odnosno NAKNADA FINA-e VIŠA JE OD JAVNOBILJEŽNIČKE NAGRADE ZA 1300 % - za potraživanje od 8.000,00 eura nagrada bilježnika iznosi 24,00 eura, naknada FINA-e iznosi 132,62 eura, odnosno NAKNADA FINA-e VIŠA JE OD JAVNOBILJEŽNIČKE NAGRADE ZA 553 %. Pojašnjava se da je javnom bilježniku u ovršnim postupcima za sva potraživanja do 6.600 eura određena naknada u iznosu od 20,00 eura, od čega se 10,00 eura odnosi na troškove, a 10,00 eura se odnosi na javnobilježničku nagradu. Naknada FINA-e za blokadu računa je daleko veća od nagrade javnog bilježnika za provođenje cjelokupnog ovršnog postupka iako je javnom bilježniku za provođenje ovršnog postupka potrebno daleko više znanja, odgovornosti, truda, vremena i troškova nego FINA-i za blokadu računa i prijenos novčanih sredstava s računa ovršenika na račun ovrhovoditelja. Da ne govorimo o tome da FINA-a ima pravo na tu naknadu samim zaprimanjem rješenja o ovrsi javnog bilježnika, bez obzira da li se pri time obavlja prijenos novčanih sredstava s računa ovršenika na račun ovrhovoditelja, ili ne. Napominje se da se javnobilježnički uredi također financiraju isključivo iz vlastitog poslovanja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. Visina naknada određena ovim izmjenama i dopunama Pravilnika o vrstama naknada za provođenje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima preuzeta je iz važećeg cjenika Financijske agencije (Fine) pri čemu nije bilo izmjena u visini naknada. Poslovi provedbe ovrhe na novčanim sredstvima vrlo su složeni poslovi, koji zahtijevaju i znatne materijalne resurse (trošak IT infrastrukture, opreme, održavanje i osiguranje prostora), kao i ljudske resurse - radnike upoznate s propisima i procedurama kod primitka, obrade i izvršenje osnova za plaćanje, kao i poslove izdavanja potvrda, izvješća i pregleda podataka iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje. Naposljetku, s obzirom da je stručni nositelj izrade Pravilnika o naknadi i nagradi javnih bilježnika u ovršnom postupku („Narodne novine“, br. 9/21., 18/22.) ministar nadležan za poslove pravosuđa možete se obratiti ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa radi pitanja vezanog uz visinu naknada javnih bilježnika u ovršnom postupku.
3 JAGODA VUKOVIĆ U članku 1. stavku 1. brišu se riječi: „način određivanja”. , Članak 5. NAKNADA FINA-e ZA BLOKADU RAČUNA JE DALEKO VEĆA OD NAGRADE JAVNOG BILJEŽNIKA ZA PROVOĐENJE CJELOKUPNOG OVRŠNOG POSTUPKA, u nekim slučajevima viša je i za 1300 %. PRESLIKA RJEŠENJA O OVRSI u FINA-i je za sva potraživanja do 6.600 eura SKUPLJA ZA 332 % OD CJELOKUPNOG OVRŠNOG POSTUPKA JAVNOG BILJEŽNIKA u kojem je doneseno to isto rješenje o ovrsi. Naknada FINA-e za uvid u izvornik i izradu javnobilježničke preslike osnove za plaćanje određena je u iznosu od 33,18 eura dok nagrada javnog bilježnika iznosi 10,00 eura. Usporedba naknade FINA-e za blokadu računa i javnobilježničke nagrade za provođenje ovršnih postupaka za neka potraživanja: - za potraživanje od 1.000,00 eura nagrada bilježnika iznosi 10,00 eura, naknada FINA-e iznosi 53,09 eura, odnosno NAKNADA FINA-e VIŠA JE OD JAVNOBILJEŽNIČKE NAGRADE ZA 530 % - za potraživanje od 1.300,00 eura nagrada bilježnika iznosi 10,00 eura, naknada FINA-e iznosi 132,72 eura, odnosno NAKNADA FINA-e VIŠA JE OD JAVNOBILJEŽNIČKE NAGRADE ZA 1300 % - za potraživanje od 5.000,00 eura nagrada bilježnika iznosi 10,00 eura, naknada FINA-e iznosi 132,72 eura, odnosno NAKNADA FINA-e VIŠA JE OD JAVNOBILJEŽNIČKE NAGRADE ZA 1300 % - za potraživanje od 8.000,00 eura nagrada bilježnika iznosi 24,00 eura, naknada FINA-e iznosi 132,62 eura, odnosno NAKNADA FINA-e VIŠA JE OD JAVNOBILJEŽNIČKE NAGRADE ZA 553 %. Pojašnjava se da je javnom bilježniku u ovršnim postupcima za sva potraživanja do 6.600 eura određena naknada u iznosu od 20,00 eura, od čega se 10,00 eura odnosi na troškove, a 10,00 eura se odnosi na javnobilježničku nagradu ( I TO SAMO AKO OVRŠENIK PO ZAPRIMLJENOJ OBAVIJESTI NE PODMIRI SVOJ DUG ). Naknada FINA-e za blokadu računa je daleko veća od nagrade javnog bilježnika za provođenje cjelokupnog ovršnog postupka iako je javnom bilježniku za provođenje ovršnog postupka potrebno daleko više znanja, odgovornosti, truda, vremena i troškova nego FINA-i za blokadu računa i prijenos novčanih sredstava s računa ovršenika na račun ovrhovoditelja. Da ne govorimo o tome da FINA-a ima pravo na tu naknadu samim zaprimanjem rješenja o ovrsi javnog bilježnika, bez obzira da li se pri time obavlja prijenos novčanih sredstava s računa ovršenika na račun ovrhovoditelja, ili ne. Napominje se da se javnobilježnički uredi također financiraju isključivo iz vlastitog poslovanja. U očitovanju ministra financija na Odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-3895/2023 od 23. travnja 2024. navodi se " Uprava FINA-e ima najbolji uvid i saznanja o optimalnoj visini naknada u odnosu na trošak obavljanja pojedinog posla, a u kontekstu zakonskog načela financijske održivosti kao temeljnog načela poslovanja FINA-e. " . Ta tvrdnja je, generalno, ispravna , logična i točna, međutim, u konkretnom slučaju, naknade FINA-i koje su predložene ovim Pravilnikom određene su previsoko, pogotovo kada ih usporedimo sa nagradom koja je propisana javnom bilježniku za provođenje ovršnog postupka, koja nagrada je određena bez ikakvih kriterija, potpuno nerealno i ispod svake razine., tako da javni bilježnik za obavljanje ovog povjerenog posla ne da ne uprihodi ništa, nego bilježi gubitak, što je protuustavno i protuzakonito, jer je javnobilježnička služba naplatna i jer se javni bilježnici, kako je naprijed rečeno, financiraju iz vlastitih prihoda., i za obavljeni posao odgovara cjelokupnom svojom imovinom. Ovakvim pristupom u određivanju naknada, gdje se FINA-i za manje zahtjevan posao određuju naknade u previsokom iznosu, dok se javnom bilježniku za provođenje cjelokupnog ovršnog postupka , za što je potrebno daleko više znanja, odgovornosti, truda, vremena i troškova, određuje nagrada u visini poštarine, i to za ovršne predmete u vrijednosti do 6.600,00 eura, provodi se diskriminacija javnih bilježnika, jer se kod određivanja nagrada javni bilježnici stavljaju u neravnopravan položaj u odnosu na FINA-u. Slijedom iznijetog, predlažem smanjenje prijedloga naknada FINI za 10 puta. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru i prijedlogu vezano uz smanjenje naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima. Visina naknada određena ovim izmjenama i dopunama Pravilnika o vrstama naknada za provođenje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima preuzeta je iz važećeg cjenika Financijske agencije (Fine) pri čemu nije bilo izmjena u visini naknada. Poslovi provedbe ovrhe na novčanim sredstvima vrlo su složeni poslovi, koji zahtijevaju i znatne materijalne resurse (trošak IT infrastrukture, opreme, održavanje i osiguranje prostora), kao i ljudske resurse - radnike upoznate s propisima i procedurama kod primitka, obrade i izvršenje osnova za plaćanje, kao i poslove izdavanja potvrda, izvješća i pregleda podataka iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje. Dodatno, za veliki broj osnova za plaćanje Fina provede sve postupke obrade i izvršenja osnove za plaćanje, ali ne uspije naplatiti naknadu, iako je imala trošak i ljudskog rada i materijalnih i IT resursa. Prema podacima za 2023. godinu, naknada na teret ovršenika građana naplatila se samo za 41% osnova za plaćanje, dok se naknada obračunata na teret ovršenika pravne osobe naplatila za 72% osnova za plaćanje. Pri tome je svakako važno napomenuti da se tri četvrtine obračunate naknade za provedbu osnova za plaćanje odnosi na ovršenike građane, tako da relativno niski udio naplate naknade za ovršenike građane (potrošače) znatno utječe na ukupan iznos obračunate nenaplaćene naknade. Slijedom iznijetog, ne prihvaća se Vaš prijedlog vezano uz smanjenje naknada za 10 puta za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima. Naposljetku, s obzirom da je stručni nositelj izrade Pravilnika o naknadi i nagradi javnih bilježnika u ovršnom postupku („Narodne novine“, br. 9/21., 18/22.) ministar nadležan za poslove pravosuđa možete se obratiti ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa radi pitanja vezanog uz visinu naknada javnih bilježnika u ovršnom postupku.
4 GORDANA BRIŠEVAC IMPRIĆ U članku 1. stavku 1. brišu se riječi: „način određivanja”. , Članak 7. NAKNADA FINA-e ZA BLOKADU RAČUNA JE DALEKO VEĆA OD NAGRADE JAVNOG BILJEŽNIKA ZA PROVOĐENJE CJELOKUPNOG OVRŠNOG POSTUPKA, u nekim slučajevima viša je i za 1300 %. PRESLIKA RJEŠENJA O OVRSI u FINA-i je za sva potraživanja do 6.600 eura SKUPLJA ZA 332 % OD CJELOKUPNOG OVRŠNOG POSTUPKA JAVNOG BILJEŽNIKA u kojem je doneseno to isto rješenje o ovrsi. Naknada FINA-e za uvid u izvornik i izradu javnobilježničke preslike osnove za plaćanje određena je u iznosu od 33,18 eura dok nagrada javnog bilježnika iznosi 10,00 eura. Usporedba naknade FINA-e za blokadu računa i javnobilježničke nagrade za provođenje ovršnih postupaka za neka potraživanja: - za potraživanje od 1.000,00 eura nagrada bilježnika iznosi 10,00 eura, naknada FINA-e iznosi 53,09 eura, odnosno NAKNADA FINA-e VIŠA JE OD JAVNOBILJEŽNIČKE NAGRADE ZA 530 % - za potraživanje od 1.300,00 eura nagrada bilježnika iznosi 10,00 eura, naknada FINA-e iznosi 132,72 eura, odnosno NAKNADA FINA-e VIŠA JE OD JAVNOBILJEŽNIČKE NAGRADE ZA 1300 % - za potraživanje od 5.000,00 eura nagrada bilježnika iznosi 10,00 eura, naknada FINA-e iznosi 132,72 eura, odnosno NAKNADA FINA-e VIŠA JE OD JAVNOBILJEŽNIČKE NAGRADE ZA 1300 % - za potraživanje od 8.000,00 eura nagrada bilježnika iznosi 24,00 eura, naknada FINA-e iznosi 132,62 eura, odnosno NAKNADA FINA-e VIŠA JE OD JAVNOBILJEŽNIČKE NAGRADE ZA 553 %. Pojašnjava se da je javnom bilježniku u ovršnim postupcima za sva potraživanja do 6.600 eura određena naknada u iznosu od 20,00 eura, od čega se 10,00 eura odnosi na troškove, a 10,00 eura se odnosi na javnobilježničku nagradu. Naknada FINA-e za blokadu računa je daleko veća od nagrade javnog bilježnika za provođenje cjelokupnog ovršnog postupka iako je javnom bilježniku za provođenje ovršnog postupka, potrebno daleko više znanja, odgovornosti, truda, vremena i troškova nego FINA-i za blokadu računa i prijenos novčanih sredstava s računa ovršenika na račun ovrhovoditelja. Da ne govorimo o tome da FINA-a ima pravo na tu naknadu samim zaprimanjem rješenja o ovrsi javnog bilježnika, bez obzira da li se pri time obavlja prijenos novčanih sredstava s računa ovršenika na račun ovrhovoditelja, ili ne. Napominje se da se javnobilježnički uredi također financiraju isključivo iz vlastitog poslovanja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. Visina naknada određena ovim izmjenama i dopunama Pravilnika o vrstama naknada za provođenje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima preuzeta je iz važećeg cjenika Financijske agencije (Fine) pri čemu nije bilo izmjena u visini naknada. Poslovi provedbe ovrhe na novčanim sredstvima vrlo su složeni poslovi, koji zahtijevaju i znatne materijalne resurse (trošak IT infrastrukture, opreme, održavanje i osiguranje prostora), kao i ljudske resurse - radnike upoznate s propisima i procedurama kod primitka, obrade i izvršenje osnova za plaćanje, kao i poslove izdavanja potvrda, izvješća i pregleda podataka iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje. Naposljetku, s obzirom da je stručni nositelj izrade Pravilnika o naknadi i nagradi javnih bilježnika u ovršnom postupku („Narodne novine“, br. 9/21., 18/22.) ministar nadležan za poslove pravosuđa možete se obratiti ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa radi pitanja vezanog uz visinu naknada javnih bilježnika u ovršnom postupku.
5 GORDANA BRIŠEVAC IMPRIĆ U članku 1. stavku 1. brišu se riječi: „način određivanja”. , Članak 10. NAKNADA FINA-e ZA BLOKADU RAČUNA JE DALEKO VEĆA OD NAGRADE JAVNOG BILJEŽNIKA ZA PROVOĐENJE CJELOKUPNOG OVRŠNOG POSTUPKA, u nekim slučajevima viša je i za 1300 %. PRESLIKA RJEŠENJA O OVRSI u FINA-i je za sva potraživanja do 6.600 eura SKUPLJA ZA 332 % OD CJELOKUPNOG OVRŠNOG POSTUPKA JAVNOG BILJEŽNIKA u kojem je doneseno to isto rješenje o ovrsi. Naknada FINA-e za uvid u izvornik i izradu javnobilježničke preslike osnove za plaćanje određena je u iznosu od 33,18 eura dok nagrada javnog bilježnika iznosi 10,00 eura. Usporedba naknade FINA-e za blokadu računa i javnobilježničke nagrade za provođenje ovršnih postupaka za neka potraživanja: - za potraživanje od 1.000,00 eura nagrada bilježnika iznosi 10,00 eura, naknada FINA-e iznosi 53,09 eura, odnosno NAKNADA FINA-e VIŠA JE OD JAVNOBILJEŽNIČKE NAGRADE ZA 530 % - za potraživanje od 1.300,00 eura nagrada bilježnika iznosi 10,00 eura, naknada FINA-e iznosi 132,72 eura, odnosno NAKNADA FINA-e VIŠA JE OD JAVNOBILJEŽNIČKE NAGRADE ZA 1300 % - za potraživanje od 5.000,00 eura nagrada bilježnika iznosi 10,00 eura, naknada FINA-e iznosi 132,72 eura, odnosno NAKNADA FINA-e VIŠA JE OD JAVNOBILJEŽNIČKE NAGRADE ZA 1300 % - za potraživanje od 8.000,00 eura nagrada bilježnika iznosi 24,00 eura, naknada FINA-e iznosi 132,62 eura, odnosno NAKNADA FINA-e VIŠA JE OD JAVNOBILJEŽNIČKE NAGRADE ZA 553 %. Pojašnjava se da je javnom bilježniku u ovršnim postupcima za sva potraživanja do 6.600 eura određena naknada u iznosu od 20,00 eura, od čega se 10,00 eura odnosi na troškove, a 10,00 eura se odnosi na javnobilježničku nagradu. Naknada FINA-e za blokadu računa je daleko veća od nagrade javnog bilježnika za provođenje cjelokupnog ovršnog postupka iako je javnom bilježniku za provođenje ovršnog postupka, potrebno daleko više znanja, odgovornosti, truda, vremena i troškova nego FINA-i za blokadu računa i prijenos novčanih sredstava s računa ovršenika na račun ovrhovoditelja. Da ne govorimo o tome da FINA-a ima pravo na tu naknadu samim zaprimanjem rješenja o ovrsi javnog bilježnika, bez obzira da li se pri time obavlja prijenos novčanih sredstava s računa ovršenika na račun ovrhovoditelja, ili ne. Napominje se da se javnobilježnički uredi također financiraju isključivo iz vlastitog poslovanja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. Visina naknada određena ovim izmjenama i dopunama Pravilnika o vrstama naknada za provođenje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima preuzeta je iz važećeg cjenika Financijske agencije (Fine) pri čemu nije bilo izmjena u visini naknada. Poslovi provedbe ovrhe na novčanim sredstvima vrlo su složeni poslovi, koji zahtijevaju i znatne materijalne resurse (trošak IT infrastrukture, opreme, održavanje i osiguranje prostora), kao i ljudske resurse - radnike upoznate s propisima i procedurama kod primitka, obrade i izvršenje osnova za plaćanje, kao i poslove izdavanja potvrda, izvješća i pregleda podataka iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje. Naposljetku, s obzirom da je stručni nositelj izrade Pravilnika o naknadi i nagradi javnih bilježnika u ovršnom postupku („Narodne novine“, br. 9/21., 18/22.) ministar nadležan za poslove pravosuđa možete se obratiti ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa radi pitanja vezanog uz visinu naknada javnih bilježnika u ovršnom postupku.
6 TEO KARABOTIĆ-MILOVAC U članku 1. stavku 1. brišu se riječi: „način određivanja”. , Članak 10. Nedopustivo je da su naknade za onoga tko provodi ovrhu na novčanim sredstvima (čitaj prijenos sredstava sa računa A na račun B) veće od nagrada i troškova onoga tko donosi odluku ili Rješenje o ovrsi: Tako npr. javni bilježnici imaju pravo na nagradu i troškove propisane PRAVILNIKA O NAKNADI I NAGRADI JAVNIH BILJEŽNIKA U OVRŠNOM POSTUPKU (NN 9/2021, 18/2022) koje propisuju nagradu za rad i ukupni trošak javnog bilježniku u ukupnom iznosu u visini od 10,00 EURA. Napominjem da to uključuje osim nagrade i troškove dostave - poštarine, papira (print ponekad i nekoliko 100 stranica vjerodostojne isprave), što predstavlja apsolutni nesrazmjer rada i odgovornosti (taj iznos naknade odnosi se na ovrhe do 6.600,00 EURA- što čini 97% predmeta). Dakle ukupne troškove ovrhe temeljem vjerodostojne isprave u najvećem broju slučajeva čini; trošak odvjetnika (vidi Tarifu odvjetnika), trošak FINE, pa tek potom troškovi onoga koji snosi največu odgovornost i rad; javnog bilježnika - sve suprotno općoj percepciji građana da su troškovi javnog bilježnika dominantni. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. Visina naknada određena ovim izmjenama i dopunama Pravilnika o vrstama naknada za provođenje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima preuzeta je iz važećeg cjenika Financijske agencije (Fine) pri čemu nije bilo izmjena u visini naknada. Fina daje sve podatke ovršenicima fizičkim i pravnim osobama i pravnim osobama u ulozi ovršenika, besplatno, i to kako na papiru, tako i elektroničkim putem. Iako Fina ima materijalni trošak, svi podaci i preslika dokumentacije, dostupni su bez naknade. Provedba ovrhe na novčanim sredstvima po računima u banci nije samo prijenos sredstava s računa A na račun B, već se radi o nizu vrlo složenih poslova, koji zahtijevaju i znatne materijalne resurse (trošak IT infrastrukture, opreme, održavanje i osiguranje prostora), kao i ljudske resurse - radnike upoznate s propisima i procedurama kod primitka, obrade i izvršenje osnova za plaćanje, kao i poslove izdavanja potvrda, izvješća i pregleda podataka iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje. Neutemeljeni su navodi da samo javni bilježnik donosi odluku u ovršnom postupku. Svaki put kada zaprimi osnovu za plaćanje, Fina istu mora provjeriti i utvrditi je li osnova za plaćanje podobna za postupanje. Fina se u svakom predmetu izlaže i potencijalnoj tužbi i odgovara za štetu nastalu u postupku provedbe ovrhe. Također, nisu utemeljeni i navodi da upravo javni bilježnici snose najveću odgovornost u ovršnom postupku, kada su i odvjetnici i Fina dužni postupati s pažnjom dobrog gospodarstvenika i odgovorni su za svoj rad. Naposljetku, s obzirom da je stručni nositelj izrade Pravilnika o naknadi i nagradi javnih bilježnika u ovršnom postupku („Narodne novine“, br. 9/21., 18/22.) ministar nadležan za poslove pravosuđa možete se obratiti ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa radi pitanja vezanog uz visinu naknada javnih bilježnika u ovršnom postupku.