Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije s konačnim prijedlogom zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 INA Industrija nafte d.d. Članak 56.  , Članak 59.   Članak 59. Stavak (1.) Predlažemo precizirati odnosi li se rok za žalbu od 15 dana na kalendarske ili radne dane. Nije prihvaćen U odredbi je jasno određeno o kojem se roku radi. Napominjemo da je člankom 55. stavkom 2. Uredbe (EU) br.952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije propisano da se, osim ako je carinskim zakonodavstvom predviđeno drukčije, primjenjuju pravila koja se primjenjuju na razdoblja, datume i rokove iz Uredbe Vijeća (EEZ, Euratom) br. 1182/71 od 3. lipnja 1971. o pravilima koja se primjenjuju na razdoblja, datume i rokove (Službeni list Europske unije L 124, 8. 6. 1971., str. 1). U članku 3. stavku 2. Uredbe Vijeća (EEZ, Euratom) br. 1182/71 propisano je da dotična razdoblja uključuju blagdane, subote i nedjelje, osim ako su izričito izuzeta ili izražena u radnim danima.
2 INA Industrija nafte d.d. Članak 28.  , Članak 30.   Članak 30. Stavak (2.) Postavlja se pitanje koji je to ''primjereni'' rok? Predlažemo odrediti maksimalni rok (npr. važno u slučaju lako pokvarljivih proizvoda). Prihvaćen U odredbi je jasno određeno o kojem se roku radi. Napominjemo da je člankom 55. stavkom 2. Uredbe (EU) br.952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije propisano da se, osim ako je carinskim zakonodavstvom predviđeno drukčije, primjenjuju pravila koja se primjenjuju na razdoblja, datume i rokove iz Uredbe Vijeća (EEZ, Euratom) br. 1182/71 od 3. lipnja 1971. o pravilima koja se primjenjuju na razdoblja, datume i rokove (Službeni list Europske unije L 124, 8. 6. 1971., str. 1). U članku 3. stavku 2. Uredbe Vijeća (EEZ, Euratom) br. 1182/71 propisano je da dotična razdoblja uključuju blagdane, subote i nedjelje, osim ako su izričito izuzeta ili izražena u radnim danima.
3 INA Industrija nafte d.d. Članak 24.  , Članak 26.   Predlažemo precizirati je li dužnik dužan platiti u roku od 10 kalendarskih ili radnih dana od dana obavješćivanja. Nije prihvaćen U odredbi je jasno određeno o kojem se roku radi. Napominjemo da je člankom 55. stavkom 2. Uredbe (EU) br.952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije propisano da se, osim ako je carinskim zakonodavstvom predviđeno drukčije, primjenjuju pravila koja se primjenjuju na razdoblja, datume i rokove iz Uredbe Vijeća (EEZ, Euratom) br. 1182/71 od 3. lipnja 1971. o pravilima koja se primjenjuju na razdoblja, datume i rokove (Službeni list Europske unije L 124, 8. 6. 1971., str. 1). U članku 3. stavku 2. Uredbe Vijeća (EEZ, Euratom) br. 1182/71 propisano je da dotična razdoblja uključuju blagdane, subote i nedjelje, osim ako su izričito izuzeta ili izražena u radnim danima.
4 INA Industrija nafte d.d. POGLAVLJE II., Članak 17. Članak 17. Stavak (1.) Predlažemo precizirati odnosi li se rok za dostavu odgovarajućeg sredstva osiguranja od 30 dana na kalendarske ili radne dane. Nije prihvaćen U odredbi je jasno određeno o kojem se roku radi. Napominjemo da je člankom 55. stavkom 2. Uredbe (EU) br.952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije propisano da se, osim ako je carinskim zakonodavstvom predviđeno drukčije, primjenjuju pravila koja se primjenjuju na razdoblja, datume i rokove iz Uredbe Vijeća (EEZ, Euratom) br. 1182/71 od 3. lipnja 1971. o pravilima koja se primjenjuju na razdoblja, datume i rokove (Službeni list Europske unije L 124, 8. 6. 1971., str. 1). U članku 3. stavku 2. Uredbe Vijeća (EEZ, Euratom) br. 1182/71 propisano je da dotična razdoblja uključuju blagdane, subote i nedjelje, osim ako su izričito izuzeta ili izražena u radnim danima.