Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Pravilnika o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 PP Orahovica d.o.o. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Pravilnik o ekološkoj proizvodnji objavljen je u NN 19/2016 od 02.03.2016., a savjetovanje je otvoreno do 09.03.2016. što govori da je komentare nepotrebno i navoditi jer je Pravilnik već odobren. Članak 16., stavak 2 kaže: "(2) U slučaju proizvodnje u punom uzgojnom sustavu, dopušta se postojanje ekoloških i konvencionalnih jedinica za uzgoj životinja akvakulture u istom objektu pod uvjetom da se udovolji članku 6.b stavku 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 " - navedeni članak 6.b ne postoji! Prilog I, Katalog sankcija: - Za proizvodnju više od 20 tona proizvoda akvakulture nema procjene utjecaja na okoliš - primjena S4 - Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš u prilogu I, II i III ne definira ekološku proizvodnju pa je predložena mjera nije sukladna Uredbi. - Ne pridržava se pravila hranidbe životinja iz akvakulture - pravila hranidbe životinja iz akvakulture nisu definirana niti jednim propisom pa navedeno nije provjerljivo - Držanje i odvajanje životinja iz akvakulture nije primjereno - pravila držanja i odvajanja životinja iz akvakulture nisu definirana niti jednim propisom pa navedeno nije provjerljivo - Korištenje umjetnog grijanja ili rashlađivanja vode – člankom 16., stavak 1., dozvoljen je uzgoj u mrijestilištu, a grijanje ili rashlađivanje vode sastavni je dio tog procesa pa navedeno je u suprotnosti - Veterinarsko liječenje se ne provodi sukladno članku 25 t Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 - članak se odnosi na pčelarstvo, a ne akvakulturu pa je navedeno potrebno ukloniti iz mjera o akvakulturi - Prijevoz ribe ne provodi se sukladno odredbama članka 32 a. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 – navedeni članak Uredbe odnosi se na prijevoz ekološki uzgojene hrane za životinje, a ne na prijevoz ribe pa je navedeno potrebno brisati ili uskladiti Primljeno na znanje Poštovani, Pravilnik o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji je prije objave bio dostupan u određenom broju dana za komentare zainteresiranih sudionika. Međutim sukladno zahtjevu Komisije EU i zadanom roku od iste morali smo objaviti Pravilnik prije isteka roka predviđenog e-savjetovanjem. U svakom slučaju Pravilnik je prethodno dostavljen na mišljenje svim relevantnim institucijama i kontrolnim tijelima. Vezano uz pojedine komentare na članke navedene u Katalogu sankcija iz Priloga I. molimo da se pogleda na službenim stranicama Ministarstva pročišćeni/konsolidirani tekst Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008. Članci su dakle postojeći. Pravila držanja i odvajanja te hranidba životinja iz akvakulture su jasno definirana. Ponovno molimo pogledati pročišćeni/konsolidirani tekst. Obzirom da imamo samo jednog proizvođača koji uzgaja ekološke životinje iz akvakulture intezivno surađujemo s proizvođačem koji smatra da su pravila jasno definirana (hranidba, liječenje, transport, držanje…). Kod uzgoja životinja u akvakulturi odredba članka 6. b) točka 3. jasno definira uvjete. Propisano je: „Sadržaj procjene utjecaja na okoliš temelji se na Prilogu IV. Direktivi Vijeća 85/337/EEZ ( 1 ). Ako je jedinica već bila podvrgnuta procjeni utjecaja na okoliš, tada se njezina uporaba dopušta u tu svrhu.“ Procjena utjecaja na okoliš odnosi se općenito za konvencionalnu proizvodnju kao i za ekološku proizvodnju stoga dotičnom Direktivom Vijeća nije nužno navođenje ekološke proizvodnje. Člankom 25. g Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 (s pripadajućim izmjenama) jasno je propisano: „Umjetno grijanje ili rashlađivanje vode dopušta se samo u mrjestilištima i mladičnjacima.“