Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog uredbe o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Marko Župić PRIJEDLOG UREDBE O JEDINSTVENIM ZNAKOVIMA ZA UZBUNJIVANJE Redovna provjera sustava za uzbunjivanje prvenstveno sirena obavlja se svake prve subote u mjesecu sviranjem jednoličnog tona prestanka opasnosti. Mislim da bi se osim sviranja tona mogla ubaciti i glasovna poruka „ radi se o provjeri sustava za uzbunjivanje“, što bih omogućilo da građani budu informiraniji da ne paničare jer se zapravo radi samo o provjeri sustava za uzbunjivanje. Primljeno na znanje Provedba ispitivanja sustava za uzbunjivanje propisana je člankom 14. Pravilnika o postupku uzbunjivanja stanovništva ( NN broj 47/06, 110/11 i 10/15). U istom za sada, zbog relativno malog broja elektroničkih sirena preko kojih se može daljinski emitirati govorne poruke, nije izričito propisana obveza emitiranja govorne poruke da se radi o ispitivanju sustava što ne sprječava ŽC i pravne osobe imaoce takvih sustava da to i čine, u skladu sa Člankom 5, stavak 2. ove Uredbe.
2 Marko Župić PRIJEDLOG UREDBE O JEDINSTVENIM ZNAKOVIMA ZA UZBUNJIVANJE (1) Znakovi za uzbunjivanje stanovništva su signali i emitiraju se putem sirena na sljedeći način: a)Upozorenje na nadolazeću opasnost upotrebljava se za nadolazeće prirodne i druge opasnosti koje ne zahtijevaju trenutnu reakciju na dati znak (nadolazeći vodni val, požar koji se približava određenom području, približavanje oluje, onečišćenje okoliša i sl.). Oglašava se kombinacijom jednoličnog i zavijajućeg tona u trajanju od sto /100/ sekundi (tri jednolična tona po dvadeset /20/ sekundi koja dijele dva zavijajuća tona od dvadeset /20/ sekundi).Isto tako nakon kombinacije jednoličnog i zavijajućeg tona moglo bi ići i glasovno upozorenje-glasovna poruka upozorenja tipa ( približava se požar iz smjera sjevera napustite svoje domove i potražite sklonište, približava se oluja iz smjera sjevera sklonite se u skloništa itd.) b)Neposredna opasnost upotrebljava se za neposredne opasnosti od požara, pucanja nasipa ili brana, radioloških i kemijskih nesreća i drugih opasnosti kada je potrebna žurna reakcija na dati znak. Oglašava se neprekidnim zavijajućim tonom u trajanju šezdeset /60/ sekundi. Isto tako nakon jednoličnog tona moglo bi ići i glasovno upozorenje-glasovna poruka upozorenja tipa ( nailazi radiološko onečišćenje uđite u kuću i zatvorite sve prozore ili idite u nuklearno sklonište, nailazi vodni val idite na povišeno područje - u slučaju puknuće brane Peruča itd.) OBRAZLOŽENJE: S obzirom da nam današnja tehnologija na sirenama osim emitiranja zvučnih signala daje mogućnost i glasovnih poruka upozorenja bilo bi dobro da ih uvrstimo i u pravni okvir. Za primjer glasovnih poruka upozorenja dajem sirene tvrtke „Sonnenburg“ postavljene u slivu rijeke Cetine koje imaju mogućnost upozorenja tonom i glasovnim porukama upozorenja, kako direktno govorenih preko mikrofona tako i snimljenih glasovnih upozorenja. Sustav upravljanja 23 sirene nalazi se na tri mjesta među kojima je jedan koji je instaliran i u ŽC 112 Split. Korištenje samih glasovnih poruka upozorenja ogledava se i kod evakuacije stanovništva iz određenih ugroženih područja jer kombinacija emitiranja tonskog upozorenja i glasovnog upozorenja daje stanovništvu sveobuhvatniju i točniju informaciju o kojoj se zapravo opasnosti radi i koje mjere treba poduzeti da zaštite život i imovinu. Glasovne poruke upozorenja odavno se koriste u razvijenim zemljama Europe i Japana. Primjer imamo za vrijeme potresa u Japanu 2011 i tsunamija koji je nastao kao posljedica samog potresa, gdje osim oglašavanja sirena tonom sirene emitiraju i glasovne poruke upozorenja za nadolazeći tsunami. Porukom „Nailazi tsunami sklonite se na povišeno mjesto“. Iz navedenih video zapisa neupitno osim zvučnih signala sirena čujemo i glasovne poruke upozorenja emitiranih sa istih. https://www.youtube.com/watch?v=ceym2c18OQM https://www.youtube.com/watch?v=APEsVeE7FGk https://www.youtube.com/watch?v=87IAZBKevvs Smatram da pravna regulativa mora ići u korak sa modernom tehnologijom i time omogućiti učinkovitiji sustav uzbunjivanja na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske. Izradio stručni suradnik za operativno–komunikacijske poslove u ŽC 112 Split - Marko Župić. Primljeno na znanje U članku 5. stavku 1. i 2. predmetne Uredbe u potpunosti je regulirana mogućnost i obveza emitiranja priopćenja za stanovništvo - glasovnih poruka koje navodite u vašem komentaru. Nadalje, sam postupak uzbunjivanja stanovništva propisan je Pravilnika o postupku uzbunjivanja stanovništva (NN broj 47/06, 110/11 i 10/15) te su svi prijedlozi koje navodite regularni Člankom 7. navedenog Pravilnika.