Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog pravilnika o izgledu, načinu i mjestu isticanja obavijesti o jedinstvenom europskom broju za hitne službe 112

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Boris Horvat III. NAČIN I MJESTO ISTICANJA OBAVIJEST O JEDINSTVENOM EUROPSKOM BROJU ZA HITNE SLUŽBE 112, Članak 4. Ubaciti u članak 4. : - sve žurne službe (policija, vatrogasci, hitna pomoć i Hgss) na svojim operativnim vozilima sa kojima izlaze na intervencije. Nije prihvaćen Isticanje oznaka na vozila propisuje se drugim posebnim propisima.
2 Hrvatska udruga kriznog menadžmenta III. NAČIN I MJESTO ISTICANJA OBAVIJEST O JEDINSTVENOM EUROPSKOM BROJU ZA HITNE SLUŽBE 112, Članak 3. Smatramo da u čl. 3. st. 2. izraz „korisnici“ nedovoljno određuje odgovornost nabave plakata te bi se mogao zamijeniti izrazom „upravitelji“ ili sličnim. Nadalje, postoji mogućnost dodavanja dodatnog stavka koji bi odredio obveze upravitelja objekata javne namjene. Nije prihvaćen Primjedba nije osnovana, jer je gore navedeno obveza vlasnika.