Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o obavljanju provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Danijel Knezović PRAVILNIK O OBAVLJANJU PROVJERE KVALITETE AKTIVNOSTI UNUTARNJE REVIZIJE Nije jasno izkazano čemu se teži: kvaliteta je što izvrsnost (koja podrazumjeva obaveznu povezanost sa nizom slabosti) Jre ako se govori općenito onda se stimulira skrivanje slabosti a time se dobiva slaba izvrsnost a time i slaba kvaliteta. No ako se jasno istakne da se pod kvalitatom smatna izvrsnost (1% vjerojatnost uspjeha)onda je jasno da se u tom slučaju stimuliraju duhovne vrednote, moralnost, altruističnost (primjer iz povjest su npr. shaolin ratnici i vitezovi templari, a Hrvatske Faust Vrančić (korisno je do detalja studirati razvoj osobnosti takve osobe i njene utjecaj na zajednicu u kojoj djeluje te na tom primjeru pravilnik dorađivati po principu ako stimulira Fausta Vrančića i njegove kolega da Vrednote Fausta Vrančića se štite tad je pravilnik pravi ali ako to ne radi onda ga treba obavezno doraditi. Nije prihvaćen Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine, br. 78/15) člankom 31. propisan je okvir za rad unutarnje revizije, odnosno propisano je da se poslovi unutarnje revizije obavljaju u skladu s Međunarodnim okvirom profesionalnog djelovanja i propisima kojima se uređuje unutarnja revizija u javnom sektoru Republike Hrvatske, a uz navedeno unutarnji revizori korisnika proračuna u obvezi su primjenjivati i metodologiju rada koju utvrđuje ministar financija. Provjera kvalitete obavlja se u cilju praćenja aktivnosti unutarnje revizije te utvrđivanja stanja sustava unutarnje revizije kako bi se utvrdila razina usklađenosti revizorskih aktivnosti u odnosu na gore spomenuti okvir rada. Koristili smo izraz "kvalitete" temeljeno na Međunarodnom okviru profesionalnog djelovanja, odnosno rukovoditelj unutarnje revizije je obvezan uspostaviti i provoditi program unaprjeđenja i osiguranja kvalitete rada kao svojevrsnu samoprocjenu rada (interna provjera), a Ministarstvo financija isto potvrđuje obavljajući redovnu i povremenu provjeru kvalitete, a davanjem preporuka za unaprjeđenje dodatno potiče ravoj i povećanje kvalitete aktivnosti unutarnje revizije.