Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga zakona o prestanku važenja Zakona o zakladi "Hrvatska kuća - Croatia House".

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Vitomira Lončar VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O ZAKLADI "HRVATSKA KUĆA - CROATIA HOUSE" S obzirom da su sredstva za 2016. za Zakladu već predviđena i da su subjekti koji su zainteresirani već aplicirali, ukidanje Zaklade trebalo bi, ako se zaključi da je potrebno, prebaciti na 1. siječnja 2017. godine. Ukidanje usred programske godine donosi nesigurnost u sustav. Ministarstvo kulture još uvijek nije javno objavilu svoju kulturnu politiku te je ovakvo ad hoc donošenje odluka loše za cjelokupni sustav i sve njegove sudionike. Nije prihvaćen Sredstva za 2016. godinu u Državnom proračunu nisu predviđena za Zakladu "Hrvatska kuća – Croatia House". Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu (Narodne novine, broj 38/16) je izmijenjena te više ne predviđa raspodjelu sredstava za navedenu Zakladu. Provedbu projekata međunarodne suradnje obavljat će središnje tijelo nadležno za kulturu i središnje tijelo državne uprave nadležno za vanjske poslove.
2 Vitomira Lončar II.OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU PREDLOŽENIM ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI, 3.Posljedice koje će donošenjem zakona proisteći Ove su posljedice koje izravno proistjeću iz ovog prijedloga, no, šire posljedice nisu obrazložene. Nije napravljena RIA (Regulatory impact assessement), a bez RIA ni prijedlog se ne može smatrati utemeljenim. Nije prihvaćen Što se tiče procjene učinka, isti je proveden sukladno Zakonu o procjenu učinaka propisa (Narodne novine, broj 90/11), Nacrt prijedloga zakona je bio na javnoj raspravi sukladno Zakonu o procjeni učinaka propisa a o njemu su mišljenja dala nadležna tijela.
3 Vitomira Lončar VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, II.OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU PREDLOŽENIM ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Predlagatelj nije priložio ni jednu vrstu evaluacije ostvarenih programa koji su bili financirani od strane Zaklade. Ne postoji javno objavljeni izvještaj o utrošenim sredstvima za 2015. godinu, a također nije napravljena evaluacija učinka, horizontalna, vertikalna evaluacija. Ne postoji ni javno objavljena kvalitativna ni kvantitativna evaluacija. Nije jasno na kojim pokazateljima je ova Ocjena stanja utemeljena. Za ovu godinu u proačunu su predviđena sredstva za Zakladu Hrvatska kuća koja će se, sukladno ovome prijedlogu, prebaciti u državni proračun. Samim time korisnici će ostati zakinuti za mogućnost ostarivanja potpore iz ovog izvora. Također je neprihvatljivo da usred godine u kojoj je natječaj već otvoren, Zaklada prestane s radom. Nije prihvaćen Željeni cilj osnivanja Zaklade "Hrvatska kuća - Croatia House" bio je unaprjeđenje i proširenje te obogaćenje promocije hrvatske kulture, umjetnosti, povijesti, jezika i kulturne baštine u inozemstvu, kao i međunarodne kulturne suradnje u cjelini. Navedeni cilj nije postignut budući da Zaklada nije imala zaposlenih već su stručne i administrativne poslove obavljali djelatnici središnjeg tijela državne uprave za vanjske poslove i središnjeg tijela državne uprave za kulturu, što inače rade ova tijela u okviru svog djelokruga pa su se navedeni poslovi provedbe međunarodnih projekata preklapali. Prestankom Zaklade želi se provesti racionalizacija. Kulturna suradnja i promicanje hrvatske kulture u inozemstvu i dalje će se odvijati na način da će središnje tijelo državne uprave nadležno za kulturu i središnje tijelo državne uprave za vanjske poslove provoditi projekte u okviru programa međunarodne kulturne suradnje odnosno putem tijela koja su i do sada brinula o promicanju hrvatske kulture u inozemstvu.