Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o prijedlogu nacrta Pravilnika o načinu postupanja i suradnje suca, stručnog radnika centra za socijalnu skrb i policijskog službenika za mladež prilikom prisilnog oduzimanja i predaje djeteta

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Pravobranitelj za djecu RH PRAVILNIK O NAČINU POSTUPANJA I SURADNJE SUCA, STRUČNOG RADNIKA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB I POLICIJSKOG SLUŽBENIKA ZA MLADEŽ PRILIKOM PRISILNOG ODUZIMANJA I PREDAJE DJETETA Iako se odredbe ovog Pravilnika odnose samo na ovrhu odluka iz nadležnosti suda, smatramo kako bi se na odgovarajući način ove odredbe trebale primjenjivati u situacijama kad se temeljem odredbi Obiteljskog zakona izvršava odluka centra za socijalnu skrb o žurnoj mjeri izdvajanja i smještaja djeteta izvan obitelji (čl.135-138 ObZ-a). Na to upućuje i čl. 3. prijedloga nacrta Pravilnika o načinu postupanja i suradnje suca, stručnog radnika centra za socijalnu skrb i policijskog službenika za mladež prilikom prisilnog oduzimanja i predaje djeteta koji izričito naglašava da ovrhu radi prisilnog oduzimanja i predaje djeteta provode sud i centar za socijalnu skrb uz pomoć policije. Stoga predlažemo da se u tekstu ovog Pravilnika jasno naznači da se njegove odredbe na odgovarajući način primjenjuju i u slučajevima donošenja žurne mjere izdvajanja i smještaja djeteta izvan obitelji, budući da je riječ o situaciji koja također zahtjeva suradnju nadležnih tijela, a što je svrha ovog Pravilnika. Primljeno na znanje Pravna osnova za donošenje ovog Pravilnia jest članak 516. stavak 2. Obiteljskog zakona (»Narodne novine«, broj 103/15.), koji se odnosi na prisilno oduzimanje i predaju djeteta u kontekstu ovrhe radi predaje djeteta, tako da nema zakonske osnove prema kojoj bi se ovaj Pravilnik primjenjivao na provedbu odluke (rješenja) centra za socijalnu skrb o žurnoj mjeri izdvajanja i smještaja djeteta izvan obitelji (članci 135-138 Obiteljskog zakona).
2 zdenka borić Sud, Članak 11. čl.11.st.3.: Ukoliko je ovrha radi izdvajanje djeteta iz obitelji razlog zašto je uopće došlo do ovrhe, tada je suglasnost stručnog radnika centra za socijalnu skrb radi primjene sredstava prisile bespredmetna i zadire u meritum presude koja se ovršava. Iz vlastitog iskustva mogu reći da se ni jedno dijete u takvoj situaciji neće bez sredstava prisile napustiti roditelje, odn. izaći iz stana/kuće gdje živi. Ovakva formulacija u članku praktički daje ovlast (i odgovornost) djelatniku Centra da se ovrha u konačnici uopće ne provede, što smatram da je u koliziji s presumpcijom zakonitosti sudske odluke koja se uopće ovršava. Ovaj stavak u koliziji je i s čl. 20.st.b) ovog Pravilnika, kojim je sud ovlašten koordinirati i izdavati naredbe radi provedbe ovrhe prisilnim oduzimanjem i predajom djeteta. Prihvaćen Prihvaćeno.