Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o radijskoj opremi

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 KONČAR - Institut za elektrotehniku d.d. Pravila i uvjeti za stavljanje oznake CE i identifikacijskog broja prijavljenog tijela, Članak 22. U stavku (3), prva rečenica treba glasiti: Ako se u postupku ocjenjivanja sukladnosti primjenjuje postupak iz Dodatka 3. ovoga Pravilnika, uz oznaku CE mora se navesti i identifikacijski broj prijavljenog tijela. Obrazloženje: Direktiva 2014/52/EU propisuje stavljanje identifikacijske oznake prijavljenog tijela samo ako se primjenjuje Modul H za ocjenjivanje sukladnosti (Dodatak 3 Pravilnika, odnosno Prilog IV Direktive 2014/53/EU) Prihvaćen Na članak 22.: Primjedba je prihvaćena. Predmetna odredba članka 22. stavka 3. Prijedloga Pravilnika izmijenjena je na predloženi način.
2 KONČAR - Institut za elektrotehniku d.d. Stupanje na snagu Pravilnika, Članak 32. Ovaj Pravilnik stupa na snagu objavom u „Narodnim novinama“ a počinje se primjenjivati od 13.lipnja 2016., osim članka 7. ovog Pravilnika koji se počinje primjenjivati 12.lipnja 2018. Obrazloženje: Akreditiranim tijelima koja su već prijavljena tijela za Direktivu R&TT treba osigurati određeno vrijeme za pripremnu i provedbu postupka ovlašćivanja, kao i proceduru prijave u NANDO bazu do datuma prestanka važenja Direktive R&TT, 13.06.2016. Nije prihvaćen Na članak 32.: Primjedba se ne prihvaća. Predmetna primjedba ne prihvaća se iz razloga što smo mišljenja da bi takva odredba bila protivna članku 90. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 85/10. – pročišćeni tekst i 5/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i Izvješću Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 64/06.).