Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje u vezi nacrta prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju naknade za prenesena i ograničena prava na šumi i šumskom zemljištu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 PP Orahovica d.o.o. I. OPĆE ODREDBE, U Pravilniku o utvrđivanju naknade za prenesena i ograničena prava na šumi i šumskom zemljištu („Narodne novine“, broj 105/09 i 98/11) članak 2. stavak 1. podstavak 1., mijenja se i glasi: Članak 2. stavak 1. alineja 1. Smatramo da se predloženim testom Članka 2. stavka 1. alineja 1. potencijalno opterećuje poljoprivrednike koji uzimaju u zakup obraslo zemljište i privode ga kulturi. Očekivano je da Hrvatske šume d.o.o. neće dozvoliti izdvajanje šume i šumskog zemljišta na kojem se nalazi profitabilna šuma, već će to dozvoliti samo za zemljište koje su obrasle niskovrijednim drvećem ili šikarom. Tako će poljoprivrednici biti dodatno opterećeni osim troškom čišćenja i dodatnim troškom za zemljište + šume čime će se umanjiti interes za zakup zemljišta te mogućnost APZ-u da poveća postotak iskorištenost poljoprivrednog zemljišta privođenjem zemljišta kulturi, što je bilo naznačeno i kao cilj svake Vlade RH dosad. Stoga predlažemo dopunu članka 2. stavak 1. alineja 1. Izdvajaju šume i šumska zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske iz šumskogospodarskog područja Republike Hrvatske, osim u slučaju izdvajanja zemljišnih čestica koje u naravi nisu šume i šumsko zemljište u smislu Zakona o šumama. Članak 7. stavak 2. Smatramo da retroaktivna primjena ovog pravilnika od 08.08.2014. godine kakvu predviđa Članak 7. stavak 2. nije primjerena niti svrsishodna jer se radi o dodatnom financijskom opterećenju osoba na čiji zahtjev odnosno u čiju korist se provodi postupak, koje nisu mogle planirati u vrijeme podnošenja zahtjeva jer taj propis tada nije ni postojao. Stoga predlažemo brisati Članak 7. stavak 2. Nema odgovora