Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt Uredbe o snimanju iz zraka

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Marijan Vrdoljak Snimanje iz zraka, Članak 3. (3) Nadležno tijelo - Agencija za civilno zrakoplovstvo, ne izdaje nikakve potvrde o registraciji zrakoplova za izvođenje operacija snimanja iz zraka, već vlasnici zrakoplova šalju Izjavu kojom izjavljuju da ispunjavaju potrebne uvjete za dotičnu djelatnost. Kako da onda naručitelj priloži takav, nepostojeći i od nadležnog tijela nepredviđen, dokument? Nije prihvaćen Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izdaje dokument operatorima zrakoplova registriranim za snimanje iz zraka kojim se dokazuje sposobnost zrakoplova za obavljanje predviđene djelatnosti.
2 Vectrino d.o.o. Snimanje iz zraka, Članak 3. Prema NKD djelatnosti iz 2007. ne postoji registracija za djelatnost snimanje iz zraka. Kako će korisnici ove usluge u budućnosti zadovoljiti navedeni zahtjev ako takav nije prepoznat prema NKDu Nije prihvaćen Po NKD klasifikaciji djelatnost snimanja iz zraka sadržana je u klasifikaciji 74.20.
3 Marijan Vrdoljak Ciljano snimanje pojedinih lokacija i građevina iz zraka, Članak 4. Primjedba na stavak (5): 1. Niste definirali sve događaje relevantne za medijsko praćenje u pojmu "izvanredna događanja". Tko donosi odluku što je "izvanredno" događanje, a što "redovito" događanje? Tko donosi odluku je li nešto relevantno medijskoj kući pratiti ili ne? 2. Zašto je takvo praćenje dozvoljeno "isključivo" televizijskim kućama s nacionalnom koncesijom? Što je s televizijskim kućama s lokalnom koncesijom, raznim portalima, produkcijskim kućama i sl? Zbog čega se stavljaju u neravnopravan položaj? Kakva je razlika za DGU, odnosno MORH, snima li HRT, TV Marjan ili Imago, ako je procedura pregleda snimke za sve ista i za sve snimke vrijede ista pravila? Nije prihvaćen Pod izvanrednim događajima podrazumijevaju se svi oni događaji koji nisu planirani odnosno događaji za koje se unaprijed ne može zatražiti odobrenje za snimanje iz zraka. S obzirom na vrstu događaja nemoguće ih je sve nabrojati. Upravo iz razloga što se pregled snimljenog materijala obavlja u većini slučajeva nakon objave zbog aktualnosti događaja, takovo pravo dobile su televizijske kuće s nacionalnom koncesijom te pravne ili fizičke osobe koje obavljaju snimanja za njih.
4 Marijan Vrdoljak Zahtjev za izdavanje odobrenja za snimanje iz zraka, Članak 6. Primjedba na stavak (3), pod 2. kao i pod člankom 3. - nadležno tijelo NE IZDAJE nikakve dokaze, niti po NKD postoji djelatnost snimanje iz zraka. Tko onda izdaje takav dokument i kako bi on trebao izgledati? 5. Ista primjedba kao gore Nije prihvaćen Po NKD klasifikaciji djelatnost snimanja iz zraka sadržana je u klasifikaciji 74.20, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izdaje dokument operatorima zrakoplova registriranim za snimanje iz zraka kojim se dokazuje sposobnost zrakoplova za obavljanje predviđene djelatnosti.
5 Zoran Mandic Zahtjev za izdavanje odobrenja za snimanje iz zraka, Članak 6. -- Nije prihvaćen -
6 Marijan Vrdoljak Inozemne osobe, Članak 7. Primjedba na stavak (4): Ta je odredba relevantna isključivo ukoliko se NE RADI o bespilotnoj letjelici. Zbog čega bi strana filmska ili televizijska ekipa, koja koristi bespilotnu letjelicu, bila primorana ući/izići iz Hrvatske putem aerodroma, a ne recimo cestovnim graničnim prijelazom?? Nije prihvaćen Ova odredba ne odnosi se na bespilotne letjelice, s obzirom da se za njih carinski pregled obavlja na međunarodnim graničnim prijelazima (npr. cestovni, željeznički, pomorski...), sukladno članku 9. stavku 6.
7 Marijan Vrdoljak Pregled snimljenog materijala, Članak 9. Primjedbe na stavak (5) i (6): Dozvoljavaju li ovi stavci iznošenje snimaka elektronskim putem? Zbog čega se snimka ne bi smjela fizički iznositi putem špeditera (komercijalna prijevozna tvrtka), po potrebi u zapečaćenom paketu?? Ima li DGU ovlasti uplitati se u poslovne odluke naručitelja i ograničavati načine slanja i ugrožavati ekonomično poslovanje neke tvrtke? Nije prihvaćen Ovlašteni špediteri ne mogu prevoziti pošiljke stupnja tajnosti podataka POVJERLJIVO, elektronskim putem je moguće ukoliko su informatički sustavi pošiljatelja i primatelja akreditirani, a sve sukladno propisima iz područja informacijske sigurnosti.
8 Marijan Vrdoljak Odobrenje za uporabu zračnih snimaka, Članak 10. Primjedba na stavak (2): rok od 15 dana za odlučivanje o korištenju snimki je predug ukoliko se npr. radi o snimanju iz članka 4. stavak (5). Ako se dogodi izvanredna situacija koja iziskuje snimanje iz zraka, ona najkasnije iste večeri mora biti u informativnim emisijama, ili što brže moguće. Rok od 15 dana ne udovoljava kriteriju pravovremenosti vijesti te onemgućava relevantno izvještavanje. DGU mora iznaći način u 21. stoljeću da takve snimke odobri u roku nekoliko sati, ili naknadno, kao što je to slučaj s izvještavanjem uživo. Primjedba na stavak (4): iz kojeg bi razloga vlasnik snimljenog materijala morao od DGU zatražiti novo odobrenje za uporabu, ukoliko su snimci već jednom bili deklasificirani, odnosno odobreni? Ukoliko ispunjavaju kriterije za odobrenje, kakve veze ima hoće li se snimci prikazivati u dokumentarcu ili glazbenom spotu? Ovaj je stavak jako upitan s pravne strane jer se radi o izravnom uplitanju u poslovanje operatera ili naručitelja (time na primjer onemgućavate prodaju arhivskih snimaka, tzv. "stock footage", trećim osobama što izravno utječe na konkurentnost). Snimke su ili odobrene za korištenje, dakle ne sadržavaju nikakve motive relevantne ili upitne za nacionalnu sigurnost i MORH, ili ne. Nije prihvaćen U slučaju da se radi o snimanju iz članka 4. stavka 5. materijal se može objaviti prije pregleda od strane Povjerenstva za pregled zračnih snimaka. Pregled snimljenog materijala obavlja se prema svrsi za koju je snimanje odobreno sukladno podacima u zahtjevu za izdavanje Odobrenja za snimanje iz zraka.
9 Marijan Vrdoljak Rokovi za izdavanje odobrenja, Članak 11. Kako i u kojim ćete rokovima izdavati odobrenje za slučajeve "izvanrednih događaja" iz čl. 4 (5)? Za uspješno i pravovremeno izvještavanje medija o takvim događajima potrebno je čim prije biti na licu mjesta. Hoće li postojati opcija hitnog odobrenja putem emaila, u roku od najduže nekoliko sati, kako bi se moglo pravovremeno izvještavati javnost? Ukoliko takva opcija nije predviđena, slično kao u čl. 10 (2), DGU izravno onemogućava medijske kuće u ispunjavanju svoje osnovne zadaće - pravovremenom i potpunom izvještavanju javnosti. Nije prihvaćen U slučaju da se radi o snimanju iz članka 4. stavka 5. materijal se može objaviti prije pregleda od strane Povjerenstva za pregled zračnih snimaka i izdanog Odobrenja za uporabu.