Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, s konačnim prijedlogom zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Jandre Zrno KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE , Članak 1. Stavak 3. ovog članka brisati. Obrazloženje: U MO i OS RH, iznimka postaje pravilo, pa isto može služiti za diskriminaciju (Tj. selektivnom izdvajanju po načelu „ne sviđa mi se“ a izdvajanje osoba koji ispunjavaju stručne uvjete. Mogući izvor tužbi!) Primjer "selekcije, po načelu iznimke": Članak 137. stavak 2. (vezano za članak 56. Zakona) - Treba brisati! Rezultat imenovanja ili raspoređivanja u „interesu OS“ ili„iznimno“ (ne po članku 50. Zakona) je oko 40% raspoređenih osoba i stotinjak miliona kuna godišnjeg troška u proračunu. Na ovaj način obezvrjeđuje se čin, a pogoduje osobnim interesima. Može li biti „interes OS“ staviti osobu nižeg čina iznad ili u rang sa osobom višeg čina? Ako osobe koje imaju jedan ili dva čina niže od ustrojbenog mjesta mogu obavljati poslove višeg ustrojbenog mjesta s istim ili u ovim slučajevima većem „interesu OS“ (višom kvalitetom i kompetencijama),tada: čin nije bitan ili je to ustrojbeno mjesto „napuhano“ radi plaće.(Osoba odgovarajuće struke, višeg čina (u isto vrijeme), postavlja se na ustrojbeno mjesto nižeg čina.) Nije prihvaćen Za navedeno je obrazloženo u tekstu Prijedloga zakona.
2 Jandre Zrno PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, IV.RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU Navedeni "razlozi za donošenje zakona po hitnom postupku" nisu „osobito opravdani razlozi“, jer su isti bili i prije 3 godine, kada se Zakon donosio (kao i 2015. kod izmjene i dopune), ali postoji potreba u redovnoj proceduri uskladiti cijeli zakon. Npr: članak 133., stavak 7. Zakona treba brisati, tj uskladiti sa Zakonom o porezu na dohodak. Naknada za stanovanje oporeziva je po Zakonu o porezu na dohodak za sve porezne obveznike, te se jedino u njemu može urediti pitanje oporezivanja porezom na dohodak. Molim odgovor: Temeljem kojeg propisa i temeljem kojih kriterija izrađuje se godišnji plan izdvajanja i prijema osoblja za 2013., 2014. 2015, a posebno 2016. godinu? (Članak 106. NN 75/15) • Je li donesen pravilnik koji utvrđuje standarde profesionalnog razvoja za djelatne vojnike/mornare, dočasnike i časnike i je li propisan postupak utvrđivanja nemogućnosti daljnjeg profesionalnog razvoja? • Je li se provodila raščlamba „popune ustrojbenih mjesta prema uvjetima za raspoređivanje iz ovoga Zakona“ (članak 59. stavak 1. Zakona). Ako da, koji je bio rezultatu 2013. 2014. i 2015. godini.(članak 59. stavak 2. Zakona)? Primljeno na znanje Nije predmet izmjene ovoga Prijedloga zakona.
3 Jandre Zrno PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, II.OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Ako je gore navedeno točno, tada se ovim Izmjenama, odgovornost za ne rad rješava po hitnom postupku. Nije prihvaćen Ranije obrazloženo.
4 Jandre Zrno PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Što je utvrđeno analizom u 2013. godini, prije donošenja Zakona o službi u OS RHNN 73/13, i u 2015. godini prije donošenja Izmjene i dopune Zakona o službi u OS RH NN 75/15? Jedino ispravna i opravdana je redovna procedura. Nije prihvaćen Predlaže se donošenje zakona po hitnom postupku radi provedbe godišnjih planova izdvajanja i prijma osoblja u 2016. godini i s tim u vezi osiguranim financijskim sredstvima za te namjene.
5 Gordana Galešić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE , Članak 1. 0 0 Predlažem Točku 3) brisati, "Iznimno od stavka 1. i 2. ...." jer čim je nešto Iznimka to ovdje postaje__Pravilo, odnosno dobra podloga za diskriminaciju i subjektivno odlučivanje u izdvajanju odnosno ostavljanju mimo"kriterija", što se lako provjeri u dosadašnjem principu rada po "Iznimkama" Nije prihvaćen Za navedeno je obrazloženo u tekstu Prijedloga zakona.
6 Gordana Galešić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, II.OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Privremeno narušavanje određenih sposobnosti Oružanih snaga ( preteške riječi), zar je to moguće, nikako se to ne bi moglo reći iščitavajući daljnje točke ocjene stanja, jer se samo i izravno govori o zbrinjavanju i nigdje ni spomena o stručnosti odnosno specijalnosti kao kriteriju o kojem su (bi) stručne kadrovske službe trebale voditi računa. Djelomično prihvaćen Predlagatelj je dodatno obrazložio pitanja koja se trebaju urediti zakonom.
7 Gordana Galešić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, IV.RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU Ovdje se radi o neodrađenom poslu a nikako o osobito opravdanim razlozima, o razlogu za hitan postupak u donošenju izmjene Zakona. Sve je to za redovnu proceduru i to cijelog Zakona. Termin zadana financijska sredstva, odnosno financijska sredstva osigurana za te namjene, što to znači - može biti jedino pokazatelj kako se ne radi na temelju stvarnih podataka, iznosa- izračuna, nego po principu "koliko ispadne budemo pokrili iz Državnog proračuna" .? Nije prihvaćen Predlaže se donošenje zakona po hitnom postupku radi provedbe godišnjih planova izdvajanja i prijma osoblja u 2016. godini i s tim u vezi osiguranim financijskim sredstvima za te namjene u točno određenim aktivnostima na razdjelu Ministarstva obrane u Državnom proračunu.
8 Gordana Galešić ZAKON O SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE,  Članak 225. Predlažem Točku 3) brisati, "Iznimno od stavka 1. i 2. ...." jer čim je nešto Iznimka to ovdje postaje__Pravilo, odnosno dobra podloga za diskriminaciju i subjektivno odlučivanje u izdvajanju odnosno ostavljanju mimo"kriterija", što se lako provjeri u dosadašnjem principu rada po "Iznimkama" Nije prihvaćen Za navedeno je obrazloženo u tekstu Prijedloga zakona.