Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA, Članak 5. U ime Baranjskog vodovoda unosimo sljedeći komentar: U članku 95. stavku 1. umjesto riječi „1. siječnja 2015.“ bi trebalo pisati „1. siječnja 2019.“ Obrazloženje: Kako bi obračun Osnovice za naknadu za korištenje voda prema količini zahvaćene vode Isporučiteljima vodne usluge javne vodoopskrbe načinio znatno financijsko opterećenje, a koje bi kod velikog broja Isporučitelja prouzrokovalo povećanje cijene javne vodoopskrbe te prouzrokovao dodatni financijski teret Korisnicima usluge javne vodoopskrbe, bilo bi ispravno predložiti produljenje roka do 1. siječnja 2019. kada bi mjere za smanjenje gubitaka u javnoj vodoopskrbnoj mreži trebale početi postizati efekte (vezano uz realizaciju EU projekata i slično). Nije prihvaćen Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine, 153/09) izmijenio je odredbe o načinu obračuna predmetne naknade na način da se ista obračunava na količine vode zahvaćene na izvorištima i drugim vodozahvatima te kao obveznika naknade odredio isporučitelja vodnih usluga. Cilj izmjene je bio dugoročno riješiti problem gubitaka vode u mreži, a naknadu putem korekcijskih koeficijenata uskladiti s tehnički prihvatljivim gubitkom vode. Ostavljen je i prijelazni rok od 5 godina s ciljem uvođenja IWA metodologije za definiranje i smanjivanje gubitaka vode u sustavima javne vodoopskrbe, uključujući i uvođenje telemetrijskog nadzora zahvaćenih količina vode. U istom roku, a prema prijelaznim odredbama Zakona, naknada za korištenje voda nastavila se obračunavati i naplaćivati na isporučene količine vode krajnjim korisnicima. Ovaj prijelazni rok je Uredbom o izmjeni Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine, 154/14) produljen je do 1. siječnja 2016. godine, te Uredbom o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine, broj 119/15 – u daljnjem tekstu: Uredba) do 1. siječnja 2017. godine. Ovim nacrtom prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva prenose se odredbe Uredbe u Zakon, stoga se prenosi i već prethodno propisana izmjena članka 95. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, odnosno rok kojim se isti prolongira na 1. siječnja 2017. godine. Imajući u vidu već prethodno dane rokove, odnosno prolongaciju istih, nije moguća daljnja prolongacija roka iz članka 95. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva.