Izvješće o provedenom savjetovanju - Iskaz o procjeni učinaka propisa za prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Rektorski zbor RH ISKAZ O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZNANSTVENOJ DJELATNOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU Rektorski zbor RH je na 7. sjednici u akademskoj 2015./2016. godini održanoj 20. travnja 2016. u Puli nakon provedene rasprave jednoglasno donio sljedeći ZAKLJUČAK I. Rektorski zbor RH ne prihvaća Iskaz o procjeni učinka propisa za Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju vezano uz uređenje plaća rektora i prorektora (u daljnjem tekstu Iskaz) koji je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH 5. travnja 2016. uputilo na javno savjetovanje. II. Rektorski zbor RH podupire Odluku Ustavnog suda RH iz koje jasno proizlazi da se kod predlaganja novog zakonskog uređenja plaća rektora i prorektora, mora poštovati vladavina prava, autonomija sveučilišta, poseban položaj rektora i prorektora u sveučilišnom sustavu te u demokratskom društvu, uvažavajući činjenicu da to nisu političke funkcije, već radna mjesta s najvišim znanstveno-nastavnim zvanjima. III. Rektorski zbor RH smatra da je, osim zakonskog uređenja plaća rektora i prorektora, potrebno pristupiti cjelovitom uređenju pojedinih odredbi Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, a ne parcijalno donositi pojedina zakonska rješenja dok su i dalje na snazi zakonske odredbe koje se ne mogu primijeniti. IV. Cjelovito Mišljenje Rektorskoga zbora Republike Hrvatske upućuje se Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta RH. Primljeno na znanje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta primilo je na znanje zaključak Rektorskog zbora.