Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Trećeg izvješća o provedbi Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u Republici Hrvatskoj za razdoblje siječanj 2013. - prosinac 2014. godine

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor