Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o računu za plaćanje potrošača

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 DENIS MILAVIĆ ZAKON O RAČUNU ZA PLAĆANJE POTROŠAČA Želio bih skrenuti pažnju na jednostrano i po meni nedopustivo nametanje troškova kod gotovinskog plaćanja računa po troškovima učinjenim american karticom od strane PBZ card na šalterima PBZ. Korisnik sam american express usluga godinama i nikad za gotovinsko plaćanje mjesečnog računa troškova kartice na šalteru PBZ nije bilo predviđeno ni propisano plaćanje naknade. Prošle godine sam prije nekoliko mjeseci na šalteru saznao od bankovne službenice da je propisana naknada od 1 kune po gotovinskoj uplati mjesečnog računa troškova amex kartice. Na moj upit zbog čega se to traži službenica mi nije mogla dat odgovor. Nekon nekoliko mjeseci ta nakanda je bez ikakve vidljive obavijesti podignuta na 2 kune a otome saznanje opet dobivam prilikom plaćanja na šalteru od službenice PBZ, da bi za prošli, dakle 04/2016 mjesec bila povećana na 2,5o kuna po gotovinskoj uplati. Mislim da bi trebalo ograničiti banke i financijske institucije da na taj način sebi omogućuju kreiranje naknada i njihovo mijenjanje u kratkom vremenskom periodu a koje nemaju nikakvu uzročno posljedičnu vezu sa troškovima manipulacije novcem koji su za banku fiksni jer se ne radi o enormnim transakcijama već o onim koja su u okviru planiranih gotovinkih transakcija i blagajničkog poslovanja. Mislim da se radi o sivoj zoni jer za veliki broj transakcija i članova odnosno korisnika amex carda naplata samo jedne ili dvije i pol kune po gotovinskoj uplati omogućuje stjecanje velike nepripadajuće koristi i profita tim financijskim institucija bez ikakve mogućnosti nadzora i kontrole držvanih institucija, a sve na trošak korisnika usluga odnosno građana. Smatram da bi se ovim zakonom trebalo regulirati mogućnost ovakvih manipulacija i nametanja novih troškova građanima koji nemaju smisla ni opravdanja osim za stjecanje extra prihoda finiacijskim institucijama.Moram još istaknuti i to da naplata tih troškova odnosno naknada od 1, 2 i 2,50 kuna po traksakciji nije evidentirana na mome osobnom računu troškova american kartice iako sam ih ja uredno platio na šalteru prilikom uplate. Primljeno na znanje Poštovani gospodine Milavić, Izvješćujemo Vas da je ovo savjetovanje bilo otvoreno u svrhu provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću vezano uz Nacrt prijedloga Zakona o računu za plaćanje potrošača, što nije povezano sa Vašim upitom. Vezano uz Vaš upit u nastavku dostavljamo sljedeći odgovor: Naime, Zakonom o platnom prometu ("Narodne novine", br. 133/2009. i 136/2012., dalje: Zakon), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2011., uređuje se platni promet, i to: platne usluge, pružatelji platnih usluga, obveze informiranja korisnika platnih usluga o uvjetima za pružanje usluga i pruženim platnim uslugama te druga prava i obveze u vezi s pružanjem i korištenjem platnih usluga, transakcijski računi i izvršenje platnih transakcija između kreditnih institucija, osnivanje, rad i nadzor nad institucijama za platni promet te osnivanje, rad i nadzor nad platnim sustavima. Predmetni Zakon je dostupan na Internet stranici Hrvatske narodne banke: http://www.hnb.hr/documents/20182/529405/h-zakon-o-platnom-prometu-133-09_136-12.pdf/b66d61e7-9645-4b1b-8c3a-05663af76b05 U slučaju kada plaćate račun za platnu karticu u banci (pružatelj platnih usluga) koja nije izdala platnu karticu – račun se može, kao i svaki drugi račun, platiti preko bilo kojeg pružatelja platnih usluga, pri čemu pružatelj platnih usluga ima pravo naplatiti naknadu za pruženu platnu uslugu. Platitelj na tržištu ima pravo izbora pružatelja platnih usluga i načina plaćanja računa (na šalteru, putem internetskog bankarstva, mobilnog bankarstva i sl.). S tim u vezi možemo Vas izvijestiti da se u predmetnom slučaju radi se o jednokratnoj platnoj transakciji koja je uređena u 2. Poglavlju Glave II. Zakona. Člankom 15. Zakona propisano je koje informacije je pružatelj platnih usluga (banka) dužan dati korisniku platnih usluga prije nego što se korisnik obveže ponudom ili ugovorom o jednokratnoj platnoj transakciji. Sukladno odredbi članka 15. stavka 1. točke 3. Zakona, pružatelj platnih usluga je dužan prethodno dati korisniku informaciju o ukupnom iznosu svih naknada koje korisnik platnih usluga treba platiti svom pružatelju platnih usluga i o iznosu svake pojedine naknade. U tom slučaju korisnik platnih usluga ima mogućnost prihvatiti naknade banke za izvršenje platne transakcije ili odustati od izvršenja platne usluge. Slijedom navedenoga, Zakon propisuje obvezu banke da prije iniciranja platne transakcije informira korisnika o svim naknadama koje će naplatiti kod izvršenja platne transakcije, ali ni Zakon ni drugi propisi koji uređuju platni promet ne propisuju visinu naknada koje banka može naplatiti za izvršavanje platne transakcije, već se te naknade formiraju na tržišnim načelima. Ukoliko smatrate da Vaš pružatelj platnih usluga nije postupao sukladno odredbama Glava II. i III. Zakona, možete mu temeljem članka 55. Zakona uputiti svoj prigovor na koji je pružatelj platnih usluga dužan dostaviti svoj odgovor najkasnije u roku od sedam radnih dana od dana zaprimanja prigovora. Također, sukladno odredbama članka 56. Zakona, možete dostaviti pritužbu Hrvatskoj narodnoj banci ako smatrate da je pružatelj platnih usluga postupio protivno odredbama Glava II. i III. Zakona. Informacije o načinu dostave pritužbe korisnika platnih usluga dostupne su na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke, putokaz: http://www.hnb.hr/temeljne-funkcije/platni-promet/prituzbe .