Izvješće o provedenom savjetovanju - NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O JEDISTVENOM TIJELU VJEŠTAČENJA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Vedran Kosalec II.OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU PREDLOŽENIM ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI , 3. Posljedice koje će donošenjem Zakona proisteći redovno poslovanje Zavoda kojim će se omogućiti velikom broju korisnika ostvarivanje prava se možda može ostvari optimizacijom, reorganizacijom i sličnim zahvatima? zašto je jedina opcija zapošljavanje dodatnih ljudi? jel napravljena nekakva analiza koja kaže da zbilja ni jedan drugi način nije moguć ... i da je jedino rješenje zapošljavanje dodatnih ljudi? ako je, tko je takvu analizu potpisao? :) Prihvaćen Na temelju analize poslovanja Zavoda u važećem Zakonu o jedinstvenom tijelu vještačenja (Narodne novine, br. 85/2014 – u daljnjem tekstu: Zakon) bilo je nužno izmijeniti odredbe Zakona koje su se pokazale ograničavajućima za redovno funkcioniranje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Zavod). Navedene izmjene su bile potrebne radi značajnog manjka vještaka u Zavodu koji izravno utječe na optimalno i pravovremeno obavljanje poslova vještačenja iz nadležnosti Zavoda. Budući da u to vrijeme zbog izbora Hrvatski sabor nije radio, Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 3. rujna 2015. godine donijela Uredbu o izmjeni Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja („Narodne novine“, br. 95/15) čijim se izmjenama omogućilo angažiranje potrebnog broja i vrsta vještaka te dala mogućnost njihovog angažiranja kao vanjskih suradnika. Radi nastavka kvalitetnog i pravovremenog obavljanja poslova Zavoda, potrebno je donijeti Zakon o izmjenama Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja kojim bi se preuzeo tekst Uredbe. Kako su sredstva već bila osigurana za postupanje po Uredbi, donošenje Zakona o izmjenama Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja nije potrebno osiguravati dodatna sredstva.
2 Vedran Kosalec NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O JEDISTVENOM TIJELU VJEŠTAČENJA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, III.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE ZAKONA kako nije potrebno osigurati dodatna sredstva ako će se zaposliti dodatni ljudi? dodatni ljudi = dodatan trošak = potrebna dodatna sredstva u proračunu, zar ne? Prihvaćen Na temelju analize poslovanja Zavoda u važećem Zakonu o jedinstvenom tijelu vještačenja (Narodne novine, br. 85/2014 – u daljnjem tekstu: Zakon) bilo je nužno izmijeniti odredbe Zakona koje su se pokazale ograničavajućima za redovno funkcioniranje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Zavod). Navedene izmjene su bile potrebne radi značajnog manjka vještaka u Zavodu koji izravno utječe na optimalno i pravovremeno obavljanje poslova vještačenja iz nadležnosti Zavoda. Budući da u to vrijeme zbog izbora Hrvatski sabor nije radio, Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 3. rujna 2015. godine donijela Uredbu o izmjeni Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja („Narodne novine“, br. 95/15) čijim se izmjenama omogućilo angažiranje potrebnog broja i vrsta vještaka te dala mogućnost njihovog angažiranja kao vanjskih suradnika. Radi nastavka kvalitetnog i pravovremenog obavljanja poslova Zavoda, potrebno je donijeti Zakon o izmjenama Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja kojim bi se preuzeo tekst Uredbe. Kako su sredstva već bila osigurana za postupanje po Uredbi, donošenje Zakona o izmjenama Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja nije potrebno osiguravati dodatna sredstva.
3 Vedran Kosalec OBRAZLOŽENJE, Članak 1. je li obavljena analiza ili procjena kakva će biti kvaliteta vještačenja s obzirom da se planira sniziti kriterij tko se može zaposliti da radi taj posao? Prihvaćen Na temelju analize poslovanja Zavoda u važećem Zakonu o jedinstvenom tijelu vještačenja (Narodne novine, br. 85/2014 – u daljnjem tekstu: Zakon) bilo je nužno izmijeniti odredbe Zakona koje su se pokazale ograničavajućima za redovno funkcioniranje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Zavod). Navedene izmjene su bile potrebne radi značajnog manjka vještaka u Zavodu koji izravno utječe na optimalno i pravovremeno obavljanje poslova vještačenja iz nadležnosti Zavoda. Budući da u to vrijeme zbog izbora Hrvatski sabor nije radio, Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 3. rujna 2015. godine donijela Uredbu o izmjeni Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja („Narodne novine“, br. 95/15) čijim se izmjenama omogućilo angažiranje potrebnog broja i vrsta vještaka te dala mogućnost njihovog angažiranja kao vanjskih suradnika. Radi nastavka kvalitetnog i pravovremenog obavljanja poslova Zavoda, potrebno je donijeti Zakon o izmjenama Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja kojim bi se preuzeo tekst Uredbe. Kako su sredstva već bila osigurana za postupanje po Uredbi, donošenje Zakona o izmjenama Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja nije potrebno osiguravati dodatna sredstva.