Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru povlastica

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 UDRUŽENJE OBRTNIKA PULA PRAVILNIK U budućim izmjenama pravilnika o povlastici predlaže se: - dodati odredbu kojom bi se svim ribarima, koji u povlasticu imaju upisane samo dvopodne mreže stajačice, omogućilo upis i trostrukih (jednopodnih) mreža stajačica. Naime, dijelu ribara je greškom i neopravdano, prilikom ranijih usklađivanja s izmjenama propisa i povlastica, onemogućeno korištenje jednopodnih sipara i salpara pa bi im trebalo vratiti mogućnost upisa istih. - da se omogući povećanje GT i Kw plovila po određenim kriterijima za plovila koja ne spadaju pod planove upravljanja (pasivni alati). Nije prihvaćen Članak 10. Pravilnika propisuje uvjete kojim se regulira upis ribolovnih alata u povlasticu. Prijašnjim propisima koji su regulirali ribolovne alate i gospodarski ribolov bili su propisani nazivi pojedinih alata te njihova namjena pa je tako kod mreža stajaćica bio čitav niz različitih vrsta jednostrukih mreža stajaćica (oližnica, gavunara, girara, bukvara, prostica… itd) koje su se upisivale u tadašnje povlastice nakon pregleda ribolovnih alata zajedno sa njihovim utvrđenim količinama. Isto je važilo i za trostruke dvopodne mreže stajaćice (tada su kao takve bile propisane samo sipara i salpara) i trostruke jednopodne mreže stajaćice (popone, listarice, rumbare). Izmjenom propisa i revizijom povlastica, u obrasce povlastica su upisivane mreže stajaćice po grupama, dakle, u povlasticu u koju je bila upisana jedna vrsta jednostrukih mreža stajaćica, kao i povlastica u koju je bila upisano više vrsta jednostrukih stajaćica dobilo se pravo koristiti sve jednostruke i kao takve su bile i upisivane u povlastice. Također ovlaštenik povlastice koji je imao upisanu jednu od trostrukih dvopodnih mreža, npr. siparu, dobio je pravo koristiti i siparu i salparu te su mu bile upisane trostruke dvopodne stajaćice, a isto je važilo i za trostruke jednopodne mreže stajaćice. Istim propisom ukinuo se i pregled ribolovnih alata te je omogućeno svima korištenje maksimalno dopuštenih količina stajaćica. Vezano za tvrdnje o neopravdanom upisu/ne upisu ribolovnih alata u povlasticu napominjemo da su Rješenja o izdavanju povlastice sadržavala Uputu o pravnom lijeku kojom je bilo predviđeno pravo žalbe u slučaju kad je netko smatrao da je oštećen prilikom revizije povlastica te je na takav način mogao tražiti svoja prava. Neiskorištavanjem Upute o pravnom lijeku tj. neulaganjem žalbe na rješenje o povlastici , stranke (ribari) su tada prihvatili postupak revizije koji je bio propisan i povlasticu koja im je temeljem toga izdana. Po pitanju mogućnosti povećanja GT i kW plovila, Uredba Vijeća br. 1380/2013 Temeljna uredba propisuje gornje granice kapaciteta ribolovne flote za svaku državu članicu EU i ta se granica ne smije prekoračiti. Ovo se pravilo jednako odnosi na povila koja su obuhvaćena planovima upravljanja kao i na ona koja to nisu.
2 UDRUŽENJE OBRTNIKA PULA PRAVILNIK, Zamjena plovila upisanog u povlasticu, zamjena porivnog stroja u plovilu na koje je izdana povlastica, promjena veličine plovila u GT Članak 9. stavak 9. – brisati alineju b) da se iznimno može odobriti povećanje tonaže plovila samo plovilima preko 15 m. To stavlja u neravnopravan položaj plovila manja od 15 m kojima je jednako važno pružiti iste mogućnosti. Nije prihvaćen Navedeni članak temelji se na odredbi članka 9. Uredbe komisije br. 1013/2010 te nije predviđena mogućnost odstupanja od istog na nacionalnoj razini.
3 BORIS FRGAČIĆ PRAVILNIK, Zamjena plovila upisanog u povlasticu, zamjena porivnog stroja u plovilu na koje je izdana povlastica, promjena veličine plovila u GT PRILIKOM ZAMJENE PLOVILA ILI PORIVNOG STROJA RIBARI GUBE GT-e I KILOVATE PORIVNOG STROJA MOGU MOGU LI ONI OSTATI NEGDJE ZABILJEŽENI AKO RIBARIMA ZATREBAJU . ČESTO JE SLUČAJ DA RIBARI IMAJU DVA PORIVNA STROJA JEDAN KOJI JE U PLOVILU A DRUGI DOMA U REZERVI KAD SE PRVI POKVARI , AKO NISU ISTE SNAGE ONDA IH NEMOGU MJENJATI . Nije prihvaćen Prijedlog nije moguće prihvatiti s obzirom da Registar flote ne dozvoljava upis kapaciteta koji nije vezan za plovilo odnosno CFR plovila.
4 UDRUŽENJE OBRTNIKA PULA PRAVILNIK, Prijenos prava na upis pojedinačnih ribolovnih alata i pripadajućih ribolovnih zona iz jedne povlastice u drugu povlasticu Članak 10. stavak 4. – promijeniti na način da se omogući prijenos plutajućeg parangala koji se ne koristi za ulov tune, igluna i iglana, nego za ulov druge krupne plave ribe. Ovaj stavak treba glasiti: „Iznimno od odredbi stavaka 2. i 3. ovoga članka, prijenos prava upisa plivarice tunolovke i plutajućeg parangala koji se koriste na ICCAT plovilima, odobrava se sukladno propisu koji regulira ulov , uzgoj i promet plavoperajne tune.“ Nije prihvaćen Navedeni članak se poziva na odredbu iz članka 10. stavka 8. Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias thynnus) i iglana (Tetrapturus belone) (NN 02/16 i 31/16) koji propisuje da se pravo na ribolov tune udičarskim alatima smije prebaciti s jednog plovila na drugo plovilo pod uvjetom da se plovilo na kojeg se pravo prebacuje nalazi u istom dužinskom razredu kao i plovilo s kojeg se pravo prebacuje, dakle, nema prepreka za prebacivanje tog alata iz jedne u drugu povlasticu osim dužinskog razreda. Naime, plutajući parangal je ribolovni alat koji se, osim za ulov plavoperajne tune, koristi i za ulov drugih vrsta velike plave ribe. Kako su Pravilnikom o povlastici predviđeni određeni uvjeti za prijenos ribolovnih alata bez obzira na njihovu namjenu (aktivnost alata, veličina plovila za pojedine alate itd.), istim Pravilnikom je propisano i da se ti kriteriji ne odnose na plivaricu tunolovku i plutajući parangal već da su kriteriji za njihovo prebacivanje propisani Pravilnikom o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias thynnus) i iglana (Tetrapturus belone), a koji za prijenos plutajućeg parangala ne propisuje ništa osim kriterija zabrane prijenosa sa plovila jednog dužinskog razreda na plovila drugog dužinskog razreda (dužinski razredi su: 1. plovila do 24 metra, 2. plovila od 24 do 40 metara, 3. plovila preko 40 metara). Dakle, za prijenos ovih alata nema kriterija aktivnosti alata.
5 Marina Mašanović PRAVILNIK, Prijenos prava na upis pojedinačnih ribolovnih alata i pripadajućih ribolovnih zona iz jedne povlastice u drugu povlasticu Može li se u ovaj članak uvrstiti i stavak koji omogućava pravo upisa novog alata u povlasticu u zamjenu za drugi alat? Nije prihvaćen Navedeni prijedlog nije moguće razmotriti u kontekstu ovog Pravilnika. Trenutnim zakonskim okvirom nisu predviđeni mehanizmi koji bi omogućavali ovakvu aktivnost i ujedno onemogućili nekontrolirano povećanje ribolovnog napora.