Izvješće o provedenom savjetovanju - PRAVILNIK O DRŽAVNIM POTPORAMA SEKTORU POLJOPRIVREDE I RURALNOM RAZVOJU

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Prijava prijedloga potpore male vrijednosti i davanje mišljenja, Članak 7. Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj U trećem stavku rok od 45 dana kojeg ima Ministarstvo poljoprivrede za davanje mišljenja o usklađenosti prijavljenog prijedloga potpore male vrijednosti s pravilima koja uređuju potpore male vrijednosti je dug i potrebno ga je skratiti na 15 dana. Obrazloženje: U pojedinim slučajevima davatelji potpore male vrijednosti trebaju brzo reagirati s davanjem potpore male vrijednosti kako bi potpora imala potpuniji učinak, a predloženi rok od 45 dana mogao bi umanjiti očekivani učinak potpore Djelomično prihvaćen Primjedba na članak 5. stavak 3. koju je uputio Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj, Osječko-baranjske županije djelomično se prihvaća, uz napomenu kako se rok može skratiti na 30 dana uz uvjet da se radi o gotovim i pripremljenim dokumentima. Obrazloženje Iako davatelji potpore male vrijednosti nerijetko trebaju brzo reagirati s davanjem potpore male vrijednosti, zbog učinaka same potpore, a postoji rizik za umanjivanje učinaka potpore, uz predloženi rok od 45 dana, u slučaju primanja nepotpunih dokumenata, očitovanja na iste i kompletiranja ukupne dokumentacije, rok od 45 dana može biti i prekratak. Ipak, kako bi se umanjilo opterećenje administracije i simplificiralo procese donošenja odluka, a uzimajući u obzir veliki broj JL(R)S potencijalnih davatelja potpora male vrijednosti, predlaže se skraćenje roka na 30 dana, uz uvjet pripreme i dostave gotove dokumentacije.