Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o potvrđivanju Protokola o pristupanju Europske zajednice Međunarodnoj konvenciji o suradnji na sigurnosti zračne plovidbe - EUROCONTROL od 13. prosinca 1960. kako je u nekoliko navrata izmijenjena te usuglašena Protokolom od 27. lipnja 1997.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor