Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o državljanstvu, obrascu i cijeni obrasca domovnice

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Dragica Đula PRAVILNIK u članku 4. evidenciju vodi matični ured(bez matičnog područja jer se više njih spaja u zajedničko napr. Vidovec, Sračinec, Jalžabet spojiti u matični ured Varaždin); u članku 16. nedostaju bilješke o priznanju očinstva i izjava o promjeni osobnog imena, prezimena ili samo imena nakon priznanja očinstva. Prihvaćen Prihvaćena su oba prijedloga koja se odnose na članak 4. i članak 16. Pravilnika.