Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Grga K Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke Ovaj Pravilnik potrebno potrebno je uskladiti sa Zakonom o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka. Umjesto objašnjenja molim pogledajte linkove: https://youtu.be/xew6qI-6wNk https://youtu.be/dYqXeTqdF84 http://www.nipp.hr/ Primljeno na znanje Komentar je primljen na znanje. Napominje se kako se ovaj provedbeni propis donosi temeljem odredbi Zakona o zaštiti od buke ("Narodne novine", broj 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16) koji sadrži pravnu osnovu za donošenje istog.