Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu prijedloga dluke o dokumentaciji koja se prilaže uz obavijest o namjeri primjene unutargrupnog izuzetka od obveze poravnanja iz članka 4. stavka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor