Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Iskazu o procjeni učinaka propisa za Prijedlog Zakona o potvrđivanju Protokola o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćavanja uslijed istraživanja i iskorištavanja epikontinentalnog pojasa, morskog dna i morskog podzemlja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Vladimir Bajzec ISKAZ O PROCJENI UČINAKA PROPISA U ime neprofitne građanske inicijative NAŠ Jadran, zahvaljujemo Ministarstvu zaštite okoliša i prirode na povlačenju prethodne verzije teksta savjetovanja i novoobjavljenog savjetovanja. Nakon što je sadržajem ključno izmijenjeno i uređeno, budući da je u potpunosti uklonjen sporan propagandistički tekst (o potrebi novih istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u RH kao 'važnom pokretaču rasta gospodarstva', a za koji sumnjamo da je ranije bio zlonamjerno podmetnut MZOIP-u suočenom s gomilom ranije neriješenih kao i aktualnih problema), sada je prijedlog zakona po našem mišljenju u potpunoj sukladnosti s člankom 7. Barcelonske konvencije, naglašavajući obvezu pojačanja mjera stroge zaštite okoliša Sredozemnog mora (a time naravno i našeg epikontinentalnog sjevernog Jadrana) od postojeće eksploatacije ugljikovodika. Savjetovanje ujedno potvrđuje kako su bivše Ministarstvo gospodarstva RH i Agencija za ugljikovodike srljali u nove projekte istraživanja i eksploatacije ugljikovodika cjelokupnog (epikontinentalnog i teritorijalnog) hrvatskog Jadrana, donijevši nove zakone, dopustivši izravnim pogodovanjem štetno 2D seizmičko istraživanje cjelokupnog jadranskog podmorja, objavivši potom međunarodni javni natječaj za 30-godišnja bušenja, podijelivši nakon toga dozvole (na tajnoj sjednici dok smo svi bili na novogodišnjim praznicima) i pripremivši ugovore na potpis stranim naftnim kompanijama - bez prethodnog usvajanja čak i temeljne međunarodne konvencije o zaštiti Sredozemnog mora! Nadamo se da će još uvijek cijenjeno Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, u slučaju da se aktualna vlada uspije održati, smoći snage zaustaviti podjednako sulud projekt novih istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na kopnu, budući da su danas ipak ishitreno, sramotno i na gotovo izdajnički način potpisani ugovori kojima je naftaškim kompanijama ustupljen teritorij cjelokupne naše Slavonije, uključujući čak i zaštićena područja parkova prirode Kopački rit, Papuk i Lonjsko polje(!). http://www.azu.hr/hr-hr/Novosti-i-priopćenja/itemid/134/amid/921 http://www.azu.hr/hr-hr/Interaktivne-karte/Interaktivna-karta-kopno http://www.azu.hr/hr-hr/Interaktivne-karte Je li nakon današnjeg poteza sljedeći na redu ponovo cjelokupni Jadran? Dok smo mi živi, nema šanse! Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na komentaru. Jadransko more, otoci i priobalje neprocjenjiva su i ekološki osjetljiva prirodna bogatstva Republike Hrvatske te je pitanje zaštite i očuvanja morskog okoliša i obalnog područja od iznimne i strateške važnosti za Republiku Hrvatsku. I ovom prilikom naglašavamo da je zaštita mora i obalnog područja jedan od prioriteta Ministarstva zaštite okoliša i prirode. Ministarstvo aktivno sudjeluje u provedbi Konvencije o zaštiti morskog okoliša i obalnog područja Sredozemlja (Barcelonska konvencija) i sedam pratećih protokola te svim aktivnostima Mediteranskog akcijskog plana kojima je cilj zaštita morskog okoliša te promicanje modela održivog upravljanja poštujući načela ekosustavnog pristupa i integralnog upravljanja obalnim područjima. Potvrđivanje Protokola za zaštitu Sredozemnog mora od onečišćavanja uslijed istraživanja i iskorištavanja epikontinentalnog pojasa, morskog dna i morskog podzemlja svakako će doprinijeti jačanju mjera sprječavanja, ublažavanja, suzbijanja i kontrole onečišćavanja mora.
2 Grga K ISKAZ O PROCJENI UČINAKA PROPISA Ovaj Zakon potrebno potrebno je uskladiti sa Zakonom o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka. Umjesto objašnjenja molim pogledajte linkove: https://youtu.be/xew6qI-6wNk https://youtu.be/dYqXeTqdF84 http://www.nipp.hr/ Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na komentaru. Naglašavamo kako se ovdje radi o Zakonu o potvrđivanju Protokola o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćavanja uslijed istraživanja i iskorištavanja epikontinentalnog pojasa, morskog dna i morskog podzemlja što znači da se tekst Protokola potvrđuje kako je usvojen na Konferenciji stranaka i kako je potpisan te nisu moguće izmjene teksta Protokola. Ovim Zakonom određuju se tijela nadležna za njegovu provedbu i njegovo stupanje na snagu. Prilikom provedbe Zakona svakako će se uzeti u obzir i Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka.