Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 2015/757 o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni direktive 2009/16/EZ

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Grga K PRIJEDLOG ZAKONA Ovaj Zakon potrebno je uskladiti sa Zakonom o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka. Umjesto objašnjenja molim pogledajte linkove: https://youtu.be/xew6qI-6wNk https://youtu.be/dYqXeTqdF84 http://www.nipp.hr/ Primljeno na znanje Komentar je primljen na znanje, ali se ne odnosi na ovaj prijedlog Zakona, te nije prihvaćen
2 INA Industrija nafte d.d. II. NADLEŽNA TIJELA I NJIHOVE NADLEŽNOSTI, Članak 5. Članak 5. stavak 1. točka 2. Predlažemo pojasniti način na koji se osigurava/postiže usklađenost s obvezama ove Uredbe za brodove koji plove pod zastavom Republike Hrvatske u skladu s člankom 19. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 2015/757. Primljeno na znanje Nije dopušteno prenositi odredbe Uredbi Europske unije u nacionalno zakonodavstvo. Člankom 19. stavkom 1. Uredbe(EU) br. 2015/757 definirano je kako se postiže usklađenost s obvezama Uredbe.
3 INA Industrija nafte d.d. II. NADLEŽNA TIJELA I NJIHOVE NADLEŽNOSTI, Članak 6. Kod izrade definicija zakona predlažemo pojasniti pojmove društva, te ukoliko se mislilo na trgovačka društva predlažemo navesti isto. Primljeno na znanje Nije dopušteno prenositi odredbe Uredbi Europske unije u nacionalno zakonodavstvo. Člankom 3. Uredbe(EU) br. 2015/757 je definiran pojam društva.