Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Maja Potkonjak  , TIJELA KOJA SUDJELUJU U PROVEDBI ELEKTRONIČKIH PRIJAVA I UPISA U SREDNJE ŠKOLE "(2) Upisna povjerenstva dužna su biti dostupna tijekom cijeloga trajanja upisnog postupka" Radi se o poslovima koji zahtjevaju veliku odgovornost i popriličan broj sati rada, a nisu plaćeni. Sve se to događa baš u periodu kada zbog završetka nastavne godine ima najviše posla. Stalna dostupnost je usluga koja se u poslovnom svijetu dodatno plaća. Poslovi koje obavljaju članovi upisnog povjerenstva glazbene škole (naglašavam ovo "glazbene škole" zbog toga što su te škole često istovremeno i osnovne i srednje pa upisno povjerenstvo odrađuje dvostruki posao): • detaljno proučavanje brošure "Prijave i upisi u srednje škole" i ostalih dokumenata vezanih uz upise ("Odluke o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole", "Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole", "Izjave o čuvanju tajnosti podataka", i sl.) • svakodnevno praćenje novosti na www.upisi.hr/srs • unos i kontrola ispravnosti podataka (matični podaci o školi, podaci o obrazovnim programima, upisne kvote, izborni predmeti, termini prijamnih ispita za svaki pojedini obrazovni program, rezultati prijamnih ispita…. ) • konstantno praćenje aktivnosti učenika u aplikaciji i reagiranje na neispravne prijave • priprema roditeljskog sastanka (izrada materijala, slanje poziva, osiguravanje prostora....) • održavanje jednog ili više roditeljskih sastanka • višekratno pružanje pomoći pri radu sa sučeljem www.upisi.hr učenicima i njihovim roditeljima • savjetovanje i usmjeravnje roditelja i učenika vezano uz odabir budućeg obrazovnog programa • stalna dostupnost na mobitelu i odgovaranje na upite roditelja i učenika • komunikacija vezana uz e-upise s ravnateljicom, tajnicom i nastavnicima • rješavanje tehničkih problema u suradnji s CARNet-om • komunikacija s MZOS-om – traženja dodatnih objašnjenja za pojedine slučajeve Primljeno na znanje - Primljeno na znanje. (Nema prijedloga izmjene već se u primjedbi navode samo poslovi upisnoga povjerenstva. Napominjemo da se dostupnost definira radnim vremenom škole, a poslovi upisa nastavnicima se definiraju tjednim i godišnjim zaduženjima te su u okviru istoga i plaćeni.)
2 GRAD ZAGREB    U točki XII. pod nazivom „Prijava kandidata s teškoćama u razvoju - Ljetni upisni rok“ predlažemo da se u alineji 1. produlji rok za prijavu kandidata s teškoćama u razvoju, budući da je predloženo vremensko razdoblje od 02.-10.06. prekratko za zaprimanje dokumentacije svih kandidata s teškoćama u razvoju na području Grada Zagreba. Napominjemo da je upisno povjerenstvo Grada Zagreba prošle godine zaprimilo dokumentaciju 650 kandidata s teškoćama u razvoju, a ove bi godine taj broj, prema podacima kojima raspolažemo, mogao biti još veći. Predloženi rok, u koji su ubrojana i dva neradna dana, nije dostatan za prijem 700-ak učenika i njihovih roditelja pa predlažemo da se rok produlji te da se, sukladno tome, pomaknu i rokovi ostalih obveza kandidata s teškoćama u razvoju i članova upisnog povjerenstva.  U istoj točki, alineja 2 potrebno je uskladiti rok za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH s ostalim rokovima navedenima u istoj točki Odluke. Naime, predloženi rok za dostavu dokumentacije ovih kandidata traje od 02. do 20. 06., a zatvaranje mogućnosti unosa odabira svih kandidata traje do 17. 06. Budući da rok za dostavu dokumentacije svih kandidata mora biti zatvoren prije unosa njihovih prijava u sustav i prije zaključavanja aplikacije NISpuSŠ, predlažemo da se to izmijeni jer nema smisla da članovi upisnog povjerenstva zaprimaju dokumentaciju ovih kandidata nakon zaključavanja sustava jer te prijave neće moći biti unijete u aplikaciju. Također nije jasno zbog čega rok za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovnog sustava obrazovanja RH, kojih je prošle godine u Gradu Zagrebu bilo manje od 10, traje od 02. do 20. 06., a rok za redovite kandidate s teškoćama u razvoju, kojih je prošle godine bilo 650, duplo kraće, odnosno samo od 02. do 10.06.  Predlažemo također da se rokovima jasno definira rok od barem 5 radnih dana koje će članovi upisnih povjerenstva imati na raspolaganju za unos prijava kandidata u sustav. Naime, iskustvo je pokazalo da članovi upisnog povjerenstva, tijekom zaprimanja dokumentacije kandidata, nisu u mogućnosti paralelno unositi njihove prijave u sustav jer im zaprimanje dokumentacije i brojni upiti njihovih roditelja prilikom predavanja iste, ne ostavlja vremena niti za ijednu drugu profesionalnu obvezu. Predlažemo stoga da se upisnim povjerenstvima dodijeli rok od barem 5radnih dana za unos prijava kandidata u sustav jer u kraćem vremenu od navedenog nije za očekivati da će članovi upisnog povjerenstva Grada Zagreba biti u mogućnosti unijeti 600-700 prijava u sustav.  U točki XX. Odluke kojom se definira naknadni rok za upis učenika nakon isteka jesenskog roka, alineja 1. i 2 propisuju da se „učenici koji ne ostvare pravo na upis u ljetnome ili jesenskome upisnom roku mogu prijaviti za upis u naknadnome roku za upis. Za upis u naknadnome roku učenici se mogu prijaviti u srednju školu u program obrazovanja u kojemu je nakon jesenskoga upisnog roka ostalo slobodnih mjesta u okviru broja upisnih mjesta propisanih Strukturom.“ Iz navedenih formulacija nije sasvim jasno prijavljuju li se učenici za naknadni upis kroz aplikaciju NISpuSŠ ili se pisanim zahtjevom izravno obraćaju upisnom povjerenstvu škole (alineja 6.) Predlažemo stoga da se navedene formulacije pojasne te da se u istoj točki navede hoće li učenici, i ako da, na kojem mjestu, imati uvida u broj slobodnih mjesta u srednjim školama za naknadni upis.  Budući da će ove godine Odluka o upisu biti iznimno kasno objavljena, te tek u lipnju stupiti na snagu, predlažemo da se rok za objavu natječaja, kojeg su škole i jedinice lokalne samouprave u obvezi objaviti na svojim mrežnim stranicama, produlji do 20. lipnja 2016. Grad Zagreb može, naime, tek po pravomoćnosti Odluke o upisu i objavi pripadajuće strukture, zatražiti od srednjih škola i učeničkih domova dostavu podataka za natječaj. Rok od tek nekoliko dana, koliko će Grad Zagreb imati vjerojatno na raspolaganju između pravomoćnosti odluke i krajnjeg roka za raspisivanje natječaja (10. 06.) neće biti dostatan za prikupljanje natječajne dokumentacije od ukupno 93 srednjih škola i 15 učeničkih domova na području Grada Zagreba. Djelomično prihvaćen Očitovanje na prvi dio komentara „U točki XII. pod nazivom „Prijava kandidata s teškoćama u razvoju - Ljetni upisni rok“ predlažemo da se u alineji 1. produlji rok za prijavu kandidata s teškoćama u razvoju, budući da je predloženo vremensko razdoblje od 02.-10.06. prekratko za zaprimanje dokumentacije svih kandidata s teškoćama u razvoju na području Grada Zagreba. Napominjemo da je upisno povjerenstvo Grada Zagreba prošle godine zaprimilo dokumentaciju 650 kandidata s teškoćama u razvoju, a ove bi godine taj broj, prema podacima kojima raspolažemo, mogao biti još veći. Predloženi rok, u koji su ubrojana i dva neradna dana, nije dostatan za prijem 700-ak učenika i njihovih roditelja pa predlažemo da se rok produlji te da se, sukladno tome, pomaknu i rokovi ostalih obveza kandidata s teškoćama u razvoju i članova upisnog povjerenstva.  U istoj točki, alineja 2 potrebno je uskladiti rok za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH s ostalim rokovima navedenima u istoj točki Odluke. Naime, predloženi rok za dostavu dokumentacije ovih kandidata traje od 02. do 20. 06., a zatvaranje mogućnosti unosa odabira svih kandidata traje do 17. 06.“ - Prijedlog se prihvaća. Rok za prijave kandidata produžuje se do 15. lipnja 2016. godine, a ostali su rokovi skraćeni i prilagođeni. Očitovanje na dio komentara: „Budući da rok za dostavu dokumentacije svih kandidata mora biti zatvoren prije unosa njihovih prijava u sustav i prije zaključavanja aplikacije NISpuSŠ, predlažemo da se to izmijeni jer nema smisla da članovi upisnog povjerenstva zaprimaju dokumentaciju ovih kandidata nakon zaključavanja sustava jer te prijave neće moći biti unijete u aplikaciju. Također nije jasno zbog čega rok za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovnog sustava obrazovanja RH, kojih je prošle godine u Gradu Zagrebu bilo manje od 10, traje od 02. do 20. 06., a rok za redovite kandidate s teškoćama u razvoju, kojih je prošle godine bilo 650, duplo kraće, odnosno samo od 02. do 10.06.“ - Prijedlog se prihvaća. Tekst u Kalendaru je pojašnjen tako da glasi: „Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu“. Očitovanje na dio komentara: „Predlažemo također da se rokovima jasno definira rok od barem 5 radnih dana koje će članovi upisnih povjerenstva imati na raspolaganju za unos prijava kandidata u sustav. Naime, iskustvo je pokazalo da članovi upisnog povjerenstva, tijekom zaprimanja dokumentacije kandidata, nisu u mogućnosti paralelno unositi njihove prijave u sustav jer im zaprimanje dokumentacije i brojni upiti njihovih roditelja prilikom predavanja iste, ne ostavlja vremena niti za ijednu drugu profesionalnu obvezu. Predlažemo stoga da se upisnim povjerenstvima dodijeli rok od barem 5radnih dana za unos prijava kandidata u sustav jer u kraćem vremenu od navedenog nije za očekivati da će članovi upisnog povjerenstva Grada Zagreba biti u mogućnosti unijeti 600-700 prijava u sustav.“  - Prijedlog se djelomično prihvaća te se rok za unos produžuje za 3 dana odnosno do 20. lipnja 2016. godine. Naime, kandidati s teškoćama u razvoju rangiraju se na zasebnim ljestvicama prije otvaranja prijava ostalih kandidata jer se ovisno o broju učenika s teškoćama u razrednom odjelu on smanjuje na najviše 20 učenika. Taj je postupak potrebno obaviti do 27. lipnja 2016. kada kreću prijave obrazovnih programa te je tada vidljivo koliki je stvaran broj slobodnih upisnih mjesta. Iz toga razloga nije moguće produžiti rok za unos za 5 dana već najviše za 3 dok su se ostali rokovi dodatno skratili kako bi omogućili taj produžetak od tri dana. Napominjemo da je unos moguć od početka prijava kandidata s teškoćama u razvoju, tj. od 2. lipnja 2016. godine. Očitovanje na dio komentara: „U točki XX. Odluke kojom se definira naknadni rok za upis učenika nakon isteka jesenskog roka, alineja 1. i 2 propisuju da se „učenici koji ne ostvare pravo na upis u ljetnome ili jesenskome upisnom roku mogu prijaviti za upis u naknadnome roku za upis. Za upis u naknadnome roku učenici se mogu prijaviti u srednju školu u program obrazovanja u kojemu je nakon jesenskoga upisnog roka ostalo slobodnih mjesta u okviru broja upisnih mjesta propisanih Strukturom.“ Iz navedenih formulacija nije sasvim jasno prijavljuju li se učenici za naknadni upis kroz aplikaciju NISpuSŠ ili se pisanim zahtjevom izravno obraćaju upisnom povjerenstvu škole (alineja 6.) Predlažemo stoga da se navedene formulacije pojasne te da se u istoj točki navede hoće li učenici, i ako da, na kojem mjestu, imati uvida u broj slobodnih mjesta u srednjim školama za naknadni upis.“  - Prijedlog se djelomično prihvaća. Iz podtočke 2. točke XX. jasno je da se kandidati u naknadnome upisnom roku prijavljuje srednjim školama pisanim zahtjevom, a ne kroz NISpuSŠ, međutim, odredbu smo ipak izmijenili na način da su podtočka 1. i 2. spojene u jednu, a kako bi se dodatno naglasio ovaj postupak. - Ne prihvaća se prijedlog da se u istoj točki navodi gdje će učenici imati uvid u broj slobodnih mjesta, s obzirom da je iz kalendara Jesenskoga upisnog roka u točki XI. stavljen rok za objavu slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskoga roka, a isto se, kao i svake godine, objavljuje na službenim stranicama NISpuSŠ-a – www.upisi.hr te mrežnoj stranici Ministarstva. Očitovanje na dio komentara: „Budući da će ove godine Odluka o upisu biti iznimno kasno objavljena, te tek u lipnju stupiti na snagu, predlažemo da se rok za objavu natječaja, kojeg su škole i jedinice lokalne samouprave u obvezi objaviti na svojim mrežnim stranicama, produlji do 20. lipnja 2016. Grad Zagreb može, naime, tek po pravomoćnosti Odluke o upisu i objavi pripadajuće strukture, zatražiti od srednjih škola i učeničkih domova dostavu podataka za natječaj. Rok od tek nekoliko dana, koliko će Grad Zagreb imati vjerojatno na raspolaganju između pravomoćnosti odluke i krajnjeg roka za raspisivanje natječaja (10. 06.) neće biti dostatan za prikupljanje natječajne dokumentacije od ukupno 93 srednjih škola i 15 učeničkih domova na području Grada Zagreba.“ - Prijedlog se djelomično prihvaća. Rok za objavu natječaja produljen je za 7 dana do 17. lipnja 2016. godine. Naime, u tjednu od 20. do 24. lipnja je i praznik, a nužno je i srednjim školama ostaviti dovoljno vremena da sve uvjete natječaja unesu u sustav NISpuSŠ.
3 Maja Kralj Stančec UPISNI ROKOVI, Ljetni upisni rok Podržavam odluku da škole same određuju točne datume zaprimanja upisnica i dodatne dokumentacije, ali formulaciju odluke potrebno je napisati jasno, bez mogućnosti da se odluka škole poništi u slučaju pritisaka roditelja. Prijedlog: škola određuje dva dana unutar propisanog roka za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije. Datumi i vrijeme primitka dokumetacije objavljuju se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici škole najkasnije do 1. srpnja 2016. Nakon rokova koji su javno objavljeni na propisanim mjestima škola nije dužna zaprimati upisnu dokumentaciju. Djelomično prihvaćen .- Prijedlog je djelomično prihvaćen te je u točkama XI. te XV. u dijelu opisa natječaja za upis dodano da „škole same određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije unutar ovdje predviđenog razdoblja i objavljuju ih u natječaju te na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole. Naime, nije moguće svim školama ograničiti rok za dostavu upisnica i ostale dokumentacije na dva dana jer, primjerice, neki učenici za upis moraju donijeti liječničku svjedodžbu medicine rada za čije je ishođenje potrebno više vremena. Stoga, škole će same odlučiti o roku dostave, sukladno dosadašnjem iskustvu te ga definirati natječajem.
4 Umjetnička škola Franje Lučića UPISNI ROKOVI, Ljetni upisni rok Temeljem dosadašnjih iskustava držimo da je trajanje prijava u obrazovne programe koji zahtijevaju dodatne provjere prektratko u oba upisna roka. Valja imati na umu da je postupak prijava, naročito, umjetničkih programa, zbog različitih mogućih kombinacija uzrasta učenika i dotada završenog prethodnog obrazovanja, često mnogo složeniji od prijava "redovnih" programa. U dosadašnjoj praksi naišli smo na čitav niz problema, nekih uzrokovanih nesnalaženjem učenika i roditelja, ali i mnogih uzrokovanih nedostacima u radu samog informacijskog sustava; takva je situacija prirodna kada se radi o ovako složenoj materiji, no zbog toga je produljenje roka prijava praktička nužnost. Dodatno, podržavamo gore navedeni prijedlog kolegice Maje Žubrinić vezan uz potrebu omogućavanju učenicima da jednom ostvarene rezultate na dodatnim ispitima i provjerama u umjetničkim školama po potrebi vezuju sa novoodabranim općim/strukovnim programima sve do zaključavanja odabira obrazovnih programa. U trenutnoj situaciji postoji pravna nejednakost učenika koji prijavljuju kombinirane umjetničke i općeobrazovne programe i onih koji to ne čine. Nije prihvaćen - Prijedlog se ne prihvaća. Produljenje roka prijave učenika nije potrebno iz razloga što se radi o elektroničkoj prijavi putem interneta te je taj postupak moguće obaviti u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu bez dolaženja u školu. - Što se tiče drugoga dijela prijedloga, predloženo već postoji u sustavu NISpuSŠ. Naime, učenici koji imaju prethodno prijavljen umjetnički program, mogu prijavljivati željene kombinacije općeobrazovnih i ostalih obrazovnih programa i mijenjati listu prioriteta sve do konačnoga zaključivanja odabira obrazovnih programa.
5 Umjetnička škola Franje Lučića  , UPISNI ROKOVI Temeljem dosadašnjih iskustava držimo da je trajanje prijava u obrazovne programe koji zahtijevaju dodatne provjere prektratko u oba upisna roka. Valja imati na umu da je postupak prijava, naročito, umjetničkih programa, zbog različitih mogućih kombinacija uzrasta učenika i dotada završenog prethodnog obrazovanja, često mnogo složeniji od prijava "redovnih" programa. U dosadašnjoj praksi naišli smo na čitav niz problema, nekih uzrokovanih nesnalaženjem učenika i roditelja, ali i mnogih uzrokovanih nedostacima u radu samog informacijskog sustava; takva je situacija prirodna kada se radi o ovako složenoj materiji, no zbog toga je produljenje roka prijava praktička nužnost. Nije prihvaćen - Prijedlog se ne prihvaća. Produljenje roka prijave učenika nije potrebno iz razloga što se radi o elektroničkoj prijavi putem interneta te je taj postupak moguće obaviti u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu bez dolaženja u školu. - Što se tiče drugoga dijela prijedloga, predloženo već postoji u sustavu NISpuSŠ. Naime, učenici koji imaju prethodno prijavljen umjetnički program, mogu prijavljivati željene kombinacije općeobrazovnih i ostalih obrazovnih programa i mijenjati listu prioriteta sve do konačnoga zaključivanja odabira obrazovnih programa.
6 Josip Vrbanec UPISNI ROKOVI, Ljetni upisni rok Uzimajući u obzir dosadašnje iskustvo u provedbi upisnog postupka u umjetničke škole, smatramo da je trajanje prijava obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere u Ljetnom i Jesenskom roku prekratak. Nije prihvaćen - Prijedlog se ne prihvaća. Produljenje roka prijave učenika nije potrebno iz razloga što se radi o elektroničkoj prijavi putem interneta te je taj postupak moguće obaviti u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu bez dolaženja u školu.
7 TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA - SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA ROVINJ-ROVIGNO  , USTROJAVANJE RAZREDNIH ODJELA Budući da poteškoće počinju već u trenutku planiranja i da se svake godine u ovo vrijeme one ponavljaju, učtivo molimo da se pitanje planiranja upisa učenika u prvi razred talijanskih srednjih škola riješi trajno i dosljedno. Problemi proizlaze iz neprihvatljive primjene pravila za planiranje koji zaobilaze i ne uzimaju u obzir naše posebnosti, odnosno nužnost planiranja (ponuđenja) pune obrazovne ponude i realizacije prema stvarnim prijavama učenika. Smatramo nepravednim uvjetovanje plana činjenicom da li se određeni program izvodio ili nije u zadnjih 3 i/ili više godina. To, naime, dovodi do sužavanja strukture usmjerenja za našu školu ali i za cijelu Talijansku nacionalnu zajednicu. Svjesni smo da učenici manjinskih škola ne mogu računati na veliki broj izbora kao i njihovi vršnjaci u školama većinskog naroda, pa samim time su im već u startu mogućnosti izbora smanjene. Stoga, sve su talijanske srednje škole od uvijek nastojale biti u što većoj mjeri polivalentne, odnosno upisnom su politikom nastojale ponuditi što više i kvalitetnih programa obrazovanja, što sve iziskuje veliki napor i mnogobrojne poteškoće. Kako bi učenicima omogućili nastavak školovanja na talijanskom jeziku, talijanske škole moraju imati mogućnost ponude više programa uključujući i bifurkacije i trifurkacije. Pored toga, uvođenje novih programa ne bi se smijelo uvjetovati planom upisa pojedine školske godine. Molimo da nam se u strukturu Talijanske srednje škole- Scuola media superiore italiana Rovinj-Rovigno uvrsti i program Prirodoslovno-matematičke gimnazije u kombinaciji s Općom gimnazijom kao jedan razredni odjel, bez obzira što nismo ga upisali u zadnje 3 godine. Ukidanje planiranja biforkacije u gimnazijskim programima utjecalo je djelomično i na to da već tri godine nismo upisali prirodoslovno-matematičku gimnaziju (prije toga smo uspješno i racionalno izvodili programe opće i prirodoslovno-matematičke i jezične gimnazije u kombiniranim odjelima, kad je postojao određeni interes učenika). Nije prihvaćen - Prijedlog se ne prihvaća. Naime, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta mora voditi računa o poštivanju zakonodavnog okvira pa tako i fiskalne odgovornosti što znači da se i upisna politika mora planirati sukladno interesu učeniku u okviru programa za koje postoji interes iz prethodnih godina. Kombinirani razredni odjeli mogući su samo u programima koji većim dijelom imaju predmete istog sadržaja.
8 TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA - SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA ROVINJ-ROVIGNO  , USTROJAVANJE RAZREDNIH ODJELA Iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi: Iznimno od stavka 1. ovisno o iskazanom interesu učenika koji se školuju na jezicima i pismu nacionalnih manjina za upis određene vrste programa obrazovanja, škole na jezicima i pismu nacionalnih manjina mogu odstupiti od Strukture, uz prijedlog osnivača i odobrenje ministra u NISpuSš-u. Postojeći stavci 8., 9. i 10. postaju stavci 9.,10. i 11. Nije prihvaćen - Prijedlog se ne prihvaća. Naime, isto je uređeno podtočkom 7. te nije potrebno isto uređivati dodatnom podtočkom.
9 TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA - SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA ROVINJ-ROVIGNO  , USTROJAVANJE RAZREDNIH ODJELA Stavak 7 čl XVIII. nije usklađen s mrežnim stranicama NISpuSŠ jer po prethodno navedenom stavku škole s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine mogu odstupiti od Strukture te ustrojiti razredni odjel s manjim brojem učenika jednako kao i u kombiniranim razrednim odjelima. Stavak 6 gore navedenog članka navodi 6 učenika kao minimalan, dok po stavku 7 minimalan broj učenika može biti i manji. Tu se nailazi na problem kod upisa jer na mrežnim stranicama NISpuSŠ-a minimalan broj za otvoriti razredni odjel je 7 učenika tako da škole s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine ne bi uopće trebalo definirati minimalan broj učenika. Nije prihvaćen - Prijedlog se ne prihvaća. Navedena primjedba nije vezana uz predmet javnoga savjetovanja, tj. Odluku o upisu već za sustav NISPUSŠ u kojem je ustrojavanje razrednih odjela na jeziku i pismu nacionalnih manjina uređeno sukladno Državnom pedagoškom standardu i ovoj odluci te dopušta planiranje razrednih odjela i iznimno, s manjim brojem učenika, a navedena upozorenja služe isključivo u svrhu planiranja i statistike.
10 Istarska županija  , USTROJAVANJE RAZREDNIH ODJELA Iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi: Iznimno od stavka 1. ovisno o iskazanom interesu učenika koji se školuju na jezicima i pismu nacionalnih manjina za upis određene vrste programa obrazovanja, škole na jezicima i pismu nacionalnih manjina mogu odstupiti od Strukture, uz prijedlog osnivača i odobrenje ministra u NISpuSš-u. Postojeći stavci 8., 9. i 10. postaju stavci 9.,10. i 11. Nije prihvaćen - Prijedlog se ne prihvaća. Naime, isto je uređeno podtočkom 7. te nije potrebno isto uređivati dodatnom podtočkom.
11 Istarska županija  , USTROJAVANJE RAZREDNIH ODJELA Stavak 7 točke XVIII. nije usklađen s mrežnim stranicama NISpuSŠ obzirom da po prethodno navedenom stavku, škole s nastavom na jeziku i pismu nacionalnih manjina mogu odstupiti od Strukture te ustrojiti razredni odjel s manjim brojem učenika jednako kao i u kombiniranim razrednim odjelima. Stavak 6. navodi 6 učenika kao minimalan broj učenika, dok po stavku 7 minimalan broj učenika može biti i manji. Tu se nailazi na problem kod upisa jer na mrežnim stranicama NISpuSŠ-a minimalan broj za ustrojiti razredni odjel je 7 učenika. Smatramo da kod škola s nastavom na jeziku i pismu nacionalnih manjina ne bi uopće trebalo definirati minimalan broj učenika. Stavak 7 čl XVIII. nije usklađen s mrežnim stranicama NISpuSŠ jer po prethodno navedenom stavku škole s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine mogu odstupiti od Strukture te ustrojiti razredni odjel s manjim brojem učenika jednako kao i u kombiniranim razrednim odjelima. Stavak 6 gore navedenog članka navodi 6 učenika kao minimalan, dok po stavku 7 minimalan broj učenika može biti i manji. Tu se nailazi na problem kod upisa jer na mrežnim stranicama NISpuSŠ-a minimalan broj za otvoriti razredni odjel je 7 učenika tako da škole s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine ne bi uopće trebalo definirati minimalan broj učenika. Nije prihvaćen - Prijedlog se ne prihvaća. Navedena primjedba nije vezana uz predmet javnoga savjetovanja, tj. Odluku o upisu već za sustav NISPUSŠ u kojem je ustrojavanje razrednih odjela na jeziku i pismu nacionalnih manjina uređeno sukladno Državnom pedagoškom standardu i ovoj odluci i dopušta planiranje razrednih odjela i iznimno, s manjim brojem učenika, a navedena upozorenja služe isključivo u svrhu planiranja i statistike.
12 Unione Italiana   Sukladno čl. XVIII st. (7) škole s nastavom na jeziku i pismu nacionalnih manjina, mogu odstupiti od Strukture te ustrojiti razredni odjel i s manjim brojem učenika, ali na mrežnim stranicama NISouSŠ minimalan broj je utvrđen i iznosi 7 učenika čime se izravno krše odredbe članka 4. stavka 3. Državnoga pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010). Isto tako napominjemo da je istim člankom XVIII st. (7) utvrđena mogućnost ustrojavanja kombiniranih razrednih odjela s manjim brojem učenika bez izuzetaka, iz toga prozlazi da se kombinirani razredni odjeli mogu ustrojiti za sve programe. Nije prihvaćen - Prijedlog se ne prihvaća. Navedena primjedba nije vezana uz predmet javnoga savjetovanja, tj. Odluku o upisu već za sustav NISPUSŠ u kojem je ustrojavanje razrednih odjela na jeziku i pismu nacionalnih manjina uređeno sukladno Državnom pedagoškom standardu i ovoj odluci te dopušta planiranje razrednih odjela i iznimno, s manjim brojem učenika, a navedena upozorenja služe isključivo u svrhu planiranja i statistike.
13 Istarska županija  , OPĆE ODREDBE Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi: "Iznimno od stavka 2., ovisno o iskazanom interesu učenika koji se školuju na jezicima i pismu nacionalnih manjina za upis određene vrste programa obrazovanja, škole mogu odstupiti od Strukture, uz prijedlog osnivača i odobrenje ministra u NISpuSŠ-u.. Nije prihvaćen - Prijedlog se ne prihvaća. Naime, isto je uređeno podtočkom 7. te nije potrebno isto uređivati dodatnom podtočkom.
14 Josip Vrbanec  , UPISNI ROKOVI Uzimajući u obzir dosadašnje iskustvo u provedbi upisnog postupka u umjetničke škole, smatramo da je trajanje prijava obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere u Ljetnom i Jesenskom roku prekratak. Nije prihvaćen - Prijedlog se ne prihvaća. Produljenje roka prijave učenika nije potrebno iz razloga što se radi o elektroničkoj prijavi putem interneta te je taj postupak moguće obaviti u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu bez dolaženja u školu.
15 Maja Potkonjak UPISNI ROKOVI, Jesenski upisni rok Treba produžiti rok za prijavu obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere. Nije prihvaćen - Prijedlog se ne prihvaća. Produljenje roka prijave učenika nije potrebno iz razloga što se radi o elektroničkoj prijavi putem interneta te je taj postupak moguće obaviti u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu bez dolaženja u školu.
16 Maja Potkonjak UPISNI ROKOVI, Ljetni upisni rok Rok za prijavu obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere je puno, puno prekratak. Predlažem da početak prijava obrazovnih programa bude 20.07. Također, treba omogućiti učenicima da već ranije prijavljeni glazbeni program i nakon 28.06 mogu kombinirati s drugim općeobrazovnim programima. Primjer - učenik 28.06 prijavi sljedeće kombinacije: 1. I gimnazija i Glazbena škola XY 2. V. gimnazija i Glazbena škola XY 3. X. gimnazija i Glazbena škola XY i zadovolji na prijamnom ispitu za glazbenu školu, ali 04.07. shvati da nije ušao u kvotu u niti jednoj od navedenih općeobrazovnih škola. Tada mu treba omogućiti da 04.07. uz prijavu idućeg općeobrazovnog programa prijavi isti onaj glazbeni program koji je već imao prijavljen 28.06. Nije prihvaćen Očitovanje na prvi dio komentara: „Rok za prijavu obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere je puno, puno prekratak. Predlažem da početak prijava obrazovnih programa bude 20.07.“ - Prijedlog se ne prihvaća. Produljenje roka prijave učenika nije potrebno iz razloga što se radi o elektroničkoj prijavi putem interneta te je taj postupak moguće obaviti u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu bez dolaženja u školu. Očitovanje na drugi dio komentara: „Također, treba omogućiti učenicima da već ranije prijavljeni glazbeni program i nakon 28.06 mogu kombinirati s drugim općeobrazovnim programima. Primjer - učenik 28.06 prijavi sljedeće kombinacije: 1. I gimnazija i Glazbena škola XY 2. V. gimnazija i Glazbena škola XY 3. X. gimnazija i Glazbena škola XY i zadovolji na prijamnom ispitu za glazbenu školu, ali 04.07. shvati da nije ušao u kvotu u niti jednoj od navedenih općeobrazovnih škola. Tada mu treba omogućiti da 04.07. uz prijavu idućeg općeobrazovnog programa prijavi isti onaj glazbeni program koji je već imao prijavljen 28.06.“ - Predloženo već postoji u sustavu NISpuSŠ. Naime, učenici koji imaju prethodno prijavljen umjetnički program, mogu prijavljivati željene kombinacije općeobrazovnih i ostalih obrazovnih programa i mijenjati listu prioriteta sve do konačnoga zaključivanja odabira obrazovnih programa.
17 Melita Mardešić  , TIJELA KOJA SUDJELUJU U PROVEDBI ELEKTRONIČKIH PRIJAVA I UPISA U SREDNJE ŠKOLE Poštovani, trebalo bi razmisliti o usavršavanju aplikacije u smislu da redovne škole tj. roditelji i učenici mogu upisivati učenike sa teškoćama. Na urede su velike navale, rokovi kratki a svatko bi iz kuće mogao prijaviti učenika a po potrebi zatražiti pomoć škole. Na ovakav se način učenici s teškoćama na neki način diskriminiraju, unatoć tome što netko može reći da imaju privilegije: djeca nisu kriva za objektivne teškoće koje imaju pa zašto da ih se zbog informatizacijskih manjkavosti diskriminira: neki moraju i putovati po više sati na prijavu, pa na dostavu dokumentacije, pa na sve ono što slijedi... Ove godine rokove treba produžiti: roditelji i učenici nisu krivi što je cijeli postupak izrade propisa kasnio. Nije prihvaćen - Prijedlog se ne prihvaća. Ne prihvaća se jer nije moguće provesti preliminarno rangiranje bez koordinacije ureda državne uprave - Prijedlog za produženje Postupak izrade propisa ne kasni.
18 Debora Radolović  , USTROJAVANJE RAZREDNIH ODJELA Stavak 7 čl XVIII. nije usklađen s mrežnim stranicama NISpuSŠ jer po prethodno navedenom stavku škole s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine mogu odstupiti od Strukture te ustrojiti razredni odjel s manjim brojem učenika jednako kao i u kombiniranim razrednim odjelima. Stavak 6 gore navedenog članka navodi 6 učenika kao minimalan, dok po stavku 7 minimalan broj učenika može biti i manji. Tu se nailazi na problem kod upisa jer na mrežnim stranicama NISpuSŠ-a minimalan broj za otvoriti razredni odjel je 7 učenika tako da škole s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine ne bi uopće trebalo definirati minimalan broj učenika. Nije prihvaćen - Prijedlog se ne prihvaća. Navedena primjedba nije vezana uz predmet javnoga savjetovanja, tj. Odluku o upisu već za sustav NISPUSŠ u kojem je ustrojavanje razrednih odjela na jeziku i pismu nacionalnih manjina uređeno sukladno Državnom pedagoškom standardu i ovoj odluci te dopušta planiranje razrednih odjela i iznimno, s manjim brojem učenika, a navedena upozorenja služe isključivo u svrhu planiranja i statistike.
19 Damir Mikolji UPISNI ROKOVI, Ljetni upisni rok Vezano za dostavu ostalih dokumenata kojima su ostvarena dodatana prava za upis srednje škole (11.-15.7.2016.), bilo bi dobro da se precizira na koje dokumente se misli (dokumente na temelju kojih se ostvaruju bodovi dodatnog ili posebnog elementa vrednovanja ili oba elementa). Nije prihvaćen - Prijedlog se ne prihvaća. Dokazivanje prava na dodatne bodove opisano je u Pravilniku o elementima i kriterijima za upis kandidata u I. razred srednje škole (Narodne novine, broj 49/2015) te ih nije potrebno detaljnije navoditi u ovoj odluci.
20 Marija Ivić-Kačan   U točki XII. Prijava kandidata s teškoćama u razvoju - Jesenski upisni rok, mišljenja sam da bi rokovi u ovoj rubrici trebali biti malo kasnije jer u predloženim rokovima učenici koji su upućeni na popravni ispit neće još imati rezultate popravnog ispita te neće moći biti rangirani kao učenici s teškoćama u razvoju i na taj način ostvariti pravo upisa. (Naime, u jesenskom roku, prema našem iskustvu, prijavljuju se uglavnom oni učenici s teškoćama u razvoju koji su upućeni na popravni ispit i zbog toga nisu mogli steći pravo upisa u ljetnom upisnom roku.) Nije prihvaćen - Prijedlog se ne prihvaća. Rokovi u jesenskom upisnom roku ne mogu se mijenjati jer nastavna godina započinje 5. rujna 2016. godine, dok preliminarno rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju mora biti održano prije redovnog rangiranja ostalih kandidata budući da se po upisu kandidata s teškoćama u razvoju smanjuju upisne kvote u redovnim razrednim odjelima. Datumi u jesenskom upisnom roku slični su prošlogodišnjima i svake se godine komuniciraju sa školama te ih se upozorava da popravne ispite za sve svoje učenike održe na vrijeme kako bi se mogli pravovremeno prijavljivati za upis u jesenskome roku.
21 Mirela Lulić  , ZAVRŠNE ODREDBE Smatram da bi trebalo izmijeniti točku XXIII., te propisati da odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave. Naime, škole su natječaj za upis dužne objaviti do 10. lipnja, a ako uzmemo u obzir da savjetovanje traje do 19. svibnja, te odluka može biti objavljena u Narodnim novinama najranije 23. svibnja i stupiti na snagu 31. svibnja, ostati će premalo vremena za odlučiti o pitanjima koja moraju biti obuhvaćena tekstom natječaja. Konkretno, biti će gotovo nemoguće donijeti odluku i ishoditi potrebnu suglasnost osnivača za iznos participacije roditelja/skrbnika učenika, sukladno točki XIX., koja treba biti navedena u tekstu natječaja. Nije prihvaćen - Prijedlog se ne prihvaća. Naime, nastavno na ranije prihvaćeni prijedlog, rok za objavu natječaja produljen je za 7 dana tj. do 17. lipnja 2016. te će škole i osnivači imati dovoljno vremena za njegovu objavu od stupanja na snagu Odluke o upisu.
22 Robert Lacić PRIJAVA I UPIS UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU, Prijava učenika za upis u srednju školu U članku XVI. stavku 2. i 3. piše se o učenicima koji su završili osnovnu školu izvan RH ili drugim obrazovnim sustavima, ili stekli svjedodžbu koja nije izdana u RH. Međutim postavljam pitanje što ako je dijete završilo međunarodnu osnovnu školu u Zagrebu, odnosno Hrvatskoj i ima izdanu svjedodžbu te škole na stranom jeziku? Radi se konkretno o Njemačkoj internacionalnoj školi u Zagrebu, na adresi Fratrovac 36. Dotična škola već dugi niz godina radi temeljem bilateralnog ugovora RH i Republike Njemačke te ima odobrenje za rad od MZOS, a od ove godine je punopravno primljena u hrvatski sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja, sa svim pravima i obvezama kao i sve druge državne škole u RH. Barem sam tako informiran. Sustav ocjenjivanja u toj školi je od 1-6 gdje je 1 odlična ocjena. Pitanje glasi, kako će hrvatske srednje škole vrednovati uspjeh učenika, hrvatskih državljana, postignut u sustavu ocjenjivanja koji nije kompatibilan hrvatskom (od 5-1), posebice obzirom na razliku u nastavim planovima i obrađenom gradivu svakog pojedinog nastavnog predmeta? Drugo pitanje. Obzirom da Njemačka međunarodna škola djeluje u RH i po hrvatskim zakonima, nisu li dužni izdavati svjedodžbe i na hrvatskom jeziku (kao jednom od 25 službenih jezika u EU)? A ne da mi roditelji moramo davati na službeni prijevod sudskom tumaču i pokretati postupak priznavanja završenog osnovnog obrazovanja, kao da se radi o OŠ završenoj u inozemstvu, a ne u RH? Kakva je praksa s Američkom i Britanskom školom u Zagrebu? I zadnje, treće pitanje. Mislim da bi se ponovo trebalo dobro razmisliti o mogućnosti izravnog upisa učenika, hrvatskih državljana, koji su završili programe osnovnih međunarodnih škola koje djeluju u RH, naravno uz zadovoljavanje dodatnih kriterija svake pojedine srednje škole na koje oni u svakom slučaju imaju pravo! Unaprijed zahvaljujem na odgovoru. S poštovanjem, Robert Lacić Nije prihvaćen - Prijedlog se ne prihvaća. Pitanja nisu vezana uz predmet javnoga savjetovanja tj. Odluku o upisu.
23 Mladen Bilankov  , OPĆE ODREDBE U članku V. izostavljeni su podaci o planiranom broju upisnih mjesta i planiranom broju razreda za umjetničke likovne škole, odnosno područje likovne umjetnosti i dizajna. Nije prihvaćen - Prijedlog se ne prihvaća. Umjetnički programi pripadaju strukovnom području te se ne evidentiraju zasebno.
24 Anita Savić UPISNI ROKOVI, Prijava kandidata s teškoćama u razvoju Kako se ovdje radi tek o nacrtu odluke smatram kako je krajnji datum prijave učenika s teškoćama u Urede državne uprave (u ljetnom roku) neprimjeren. Navedeni datum bi ipak trebao biti nešto kasnije. Prihvaćen - Prijedlog je prihvaćen te je rok za prijavu produžen za 5 dana, tj. do 15. lipnja 2016. godine.