Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa za prijedlog Zakona o kombiniranom prijevozu tereta

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Grga K NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA PRIJEDLOG ZAKONA O KOMBINIRANOM PRIJEVOZU TERETA Molim da se ovim Zakonom uredi zabrana teretnog prometa kroz Nacionalne parkove RH jer bi to bilo savjesno i odgovorno prema najvećem bogatstvu ove državu. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Prijedlog zainteresiranog predstavnika javnosti nije prihvaćen obzirom da se isti odnosi na konkretne odredbe drugih Zakona koje bi trebao sadržavati novi Zakon o kombiniranom prijevozu tereta, odnosno ne odnosi se na Nacrt prijedloga iskaza. Prijedlog zainteresiranog predstavnika javnosti odnosi se na materiju koja je već uređena Zakonom o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13.). Prijedlog može eventualno biti razmotren prilikom izrade Nacrta prijedloga Zakona
2 Grga K NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA PRIJEDLOG ZAKONA O KOMBINIRANOM PRIJEVOZU TERETA Ovaj Zakon potrebno potrebno je uskladiti sa Zakonom o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka. Umjesto objašnjenja molim pogledajte linkove: https://youtu.be/xew6qI-6wNk https://youtu.be/dYqXeTqdF84 http://www.nipp.hr/ Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Prijedlog zainteresiranog predstavnika javnosti nije prihvaćen obzirom da se isti odnosi na konkretne odredbe drugih Zakona koje bi trebao sadržavati novi Zakon o kombiniranom prijevozu tereta, odnosno ne odnosi se na Nacrt prijedloga iskaza. Prijedlog zainteresiranog predstavnika javnosti odnosi se na usklađenost sa Zakonom o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka („Narodne novine“, br. 56/13.) koji ne uređuje područje kombiniranog prijevoza tereta niti u jednom segmentu, a i napominje se kako je cilj novog Zakona o kombiniranom prijevozu tereta potpuno usklađivanje sa Direktivom Vijeća 92/106/EEZ od 7. prosinca 1992. o utvrđivanju zajedničkih pravila za određene vrste kombiniranog prijevoza roba među državama članicama ( SL L 368, 17.12.1992.), Direktivom Vijeća 2006/103/EZ od 20. studenoga 2006. o prilagodbi određenih direktiva u području prometne politike zbog pristupanja Bugarske i Rumunjske ( SL L 363, 20.12.2006.) te Direktivom Vijeća 2013/22/EU od 13. svibnja 2013. o prilagodbi određenih direktiva u području prometne politike radi pristupanja Republike Hrvatske ( SL L 158, 10.6.2013.). Prijedlog može eventualno biti razmotren prilikom izrade Nacrta prijedloga Zakona.