Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o standardu kakvoće voda

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O STANDARDU KAKVOĆE VODA Članice udruge podržavaju usklađivanje s Okvirnom direktivom o vodama provedenom kroz ovu Uredbu. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na danom komentaru.
2 Grga K UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O STANDARDU KAKVOĆE VODA Ovu Uredbu potrebno je uskladiti sa Zakonom o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka. Umjesto objašnjenja molim pogledajte linkove: https://youtu.be/xew6qI-6wNk https://youtu.be/dYqXeTqdF84 http://www.nipp.hr/ Nije prihvaćen Prostorni podaci i informacije o vodama su dio NIPP-a. Prostorni podaci i podloge korištene u Uredbi o standardu kakvoće voda već su pripremljeni u odgovarajućim formatima. Geoportal na kojem će biti omogućen uvid u sve prostorne podatke vezane uz vode pa time i u podatke i informacije iz Uredbe o standardu kakvoće voda je u pripremi.
3 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O STANDARDU KAKVOĆE VODA, Članak 2. Članice udruge pitaju se odnosi li se navedeno pod točkom 4. i na HMWB (heavily modified water body) i AWB (artificial water body) za koje je cilj dobar ekološki potencijal? Primljeno na znanje Da. U članku 17. USKV propisano je da je „stanje umjetnog ili znatno promijenjenog tijela površinske vode dobro ako ima dobro kemijsko stanje i dobar ili bolji ekološki potencijal“, što znači da se izraz dobro stanje odnosi i na prirodna i na umjetna i znatno promijenjena vodna tijela.
4 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O STANDARDU KAKVOĆE VODA, Članak 4. Članice udruge mišljenja su kako bi razumijevanje provedene javne rasprave o Nacrtu PUVP 2016.-2021. navedene u točci 2. bilo bolje da su ove promjene učinjene ranije. Nije prihvaćen Odredba članka 4. točke 2. Nacrta prijedloga Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o standardu kakvoće voda u odnosu na važeću Uredbu dodatno je nomotehnički uređena sukladno konsolidiranom prijevodu Okvirne direktive o vodama i mišljenja smo da isto po svojoj naravi nije moglo utjecati na razumijevanje javne rasprave o Nacrtu PUVP 2016.-2021.
5 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O STANDARDU KAKVOĆE VODA, Članak 5. Članice udruge mišljenja su, vezano uz zadnje dvije alineje, kako bi razumijevanje provedene javne rasprave o Nacrtu PUVP 2016.-2021. bilo bolje da su ove promjene učinjene ranije. Apeliramo da nadležna tijela vode računa o propisima temeljem kojih se donose važni strateški dokumenti o sastavnicama okoliša. Nije prihvaćen Rok za donošenje ove Uredbe sukladan je Programu Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije za 2016. i isti nije podložan promjenama. Odredbe ovoga članka primjenjivat će se u slijedećem planskom razdoblju.