Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju Plana upravljanja vodnim područjima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Grga K PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU PLANA UPRAVLJANJA VODNIM PODRUČJIMA Ovaj Zakon potrebno potrebno je uskladiti sa Zakonom o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka. Umjesto objašnjenja molim pogledajte linkove: https://youtu.be/xew6qI-6wNk https://youtu.be/dYqXeTqdF84 http://www.nipp.hr/ Nije prihvaćen Prostorni podaci i informacije o vodama su dio NIPPa. Prostorni podaci i podloge korištene u Pravilniku o sadržaju Plana upravljanja vodnim područjima već su pripremljeni u odgovarajućim formatima. Geoportal na kojem će biti omogućen uvid u sve prostorne podatke vezane uz vode pa time i u podatke i informacije iz Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o sadržaju Plana upravljanja vodnim područjima je u pripremi.
2 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU PLANA UPRAVLJANJA VODNIM PODRUČJIMA, Članak 6. Članice udruge pitaju se zašto su cijevi zaštite okoliša zamijenjeni ciljevima zaštite voda što je u suprotnosti s izmjenama u članku 4. u kojem se u ciljeve zaštite voda uključuju i troškovi okoliša i resursa. Nadamo se da su troškovi onih tzv. „a priori mjera za kontinuitetom toka“ (popularno „riblje staze“) ubrojeni u iznose koje se navode u poglavlju o povratu ERC (economic risk capital) troškova u Nacrtu PUVP 2016.-2021., te da iz promjene ove formulacije neće proizaći da u procjenu ionako visokih troškova provođenja planiranih mjera prikazanih u Nacrtu PUVP 2016.-2021. nisu uključeni troškovi koji proizlaze iz mjera zaštite prirode koje su u Nacrt PUVP 2016.-2021. već ugrađene a zahtjev nadležnih tijela za zaštitu okoliša i prirode. Članice udruge mole pojašnjenje metodologije po kojoj su računati troškovi planiranih radnji i mjera. Molimo da se razmotri mogućnost dodatne rasprave o Nacrtu PUVP 2016.-2020. Te da se još jednom rasprave pojedine značajke istoga. Nije prihvaćen Ciljevi zaštite okoliša su zamijenjeni s ciljevima zaštite voda radi usklađenja sa člankom 40. Zakona o vodama. Sukladno članku 40. stavku 5. Zakona o vodama zaštita voda uključuje uvijek i zaštitu vodnog okoliša, a gdje je primjenjivo i drugih sastavnica okoliša.
3 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU PLANA UPRAVLJANJA VODNIM PODRUČJIMA, Članak 5. Članice udruge pitaju se zašto su cijevi zaštite okoliša zamijenjeni ciljevima zaštite voda što je u suprotnosti s izmjenama u članku 4. u kojem se u ciljeve zaštite voda uključuju i troškovi okoliša i resursa. Nadamo se da su troškovi onih tzv. „a priori mjera za kontinuitetom toka“ (popularno „riblje staze“) ubrojeni u iznose koje se navode u poglavlju o povratu ERC (economic risk capital) troškova u Nacrtu PUVP 2016.-2021., te da iz promjene ove formulacije neće proizaći da u procjenu ionako visokih troškova provođenja planiranih mjera prikazanih u Nacrtu PUVP 2016.-2021. nisu uključeni troškovi koji proizlaze iz mjera zaštite prirode koje su u Nacrt PUVP 2016.-2021. već ugrađene a zahtjev nadležnih tijela za zaštitu okoliša i prirode. Članice udruge mole pojašnjenje metodologije po kojoj se navedeno računa. Članice udruge žele naglasiti kako je ovo jedno od ključnih poglavlja koje bi trebalo dati odgovor na pitanje kako i s kojim sredstvima provesti predviđene mjere. Potrebna je u sklopu ovog pravilnika dati jasnu metodologiju izračuna povratka ERC parametara. Traži se pojašnjenje metodologije po kojoj su računati troškovi planiranih radnji i mjera. Članice udruge žele naglasiti kako je ovo jedno od ključnih poglavlja koje bi trebalo dati odgovor na pitanje kako i s kojim sredstvima provesti predviđene mjere. Potrebna je u sklopu ovog pravilnika dati jasnu metodologiju izračuna povratka ERC parametara. Traži se pojašnjenje metodologije po kojoj su računati troškovi planiranih radnji i mjera. Nije prihvaćen U članku 5. Nacrta ciljevi zaštite okoliša nisu zamijenjeni ciljevima zaštite voda . Pristup Ekonomskoj analizi i korištene metodologije za izračun ERC troškova (troškovi vodnog okoliša i resursa) korištene u PUVP su obrazložene u Poglavlju C.4. PUVP, a podrazumijeva procjenu troškova povezanih s negativnim utjecajem na vodni okoliš (uključuje i prirodu), odnosno troškova okoliša raznih korištenja voda, te troškova propuštenih prilika potencijalnih korisnika voda, odnosno troškova resursa.
4 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU PLANA UPRAVLJANJA VODNIM PODRUČJIMA, Članak 4. Članice udruge pitaju se zašto su cijevi zaštite okoliša zamijenjeni ciljevima zaštite voda što je u suprotnosti s izmjenama u članku 4. u kojem se u ciljeve zaštite voda uključuju i troškovi okoliša i resursa. Nadamo se da su troškovi onih tzv. „a priori mjera za kontinuitetom toka“ (popularno „riblje staze“) ubrojeni u iznose koje se navode u poglavlju o povratu ERC (economic risk capital) troškova u Nacrtu PUVP 2016.-2021., te da iz promjene ove formulacije neće proizaći da u procjenu ionako visokih troškova provođenja planiranih mjera prikazanih u Nacrtu PUVP 2016.-2021. nisu uključeni troškovi koji proizlaze iz mjera zaštite prirode koje su u Nacrt PUVP 2016.-2021. već ugrađene a zahtjev nadležnih tijela za zaštitu okoliša i prirode. Članice udruge mole pojašnjenje metodologije po kojoj su računati troškovi planiranih radnji i mjera. Komentar se odnosi i na promjene u podtočki 2.3. Nije prihvaćen Ciljevi zaštite okoliša su zamijenjeni s ciljevima zaštite voda radi usklađenja sa člankom 40. Zakona o vodama. Sukladno članku 40. stavku 5. Zakona o vodama zaštita voda uključuje uvijek i zaštitu vodnog okoliša, a gdje je primjenjivo i drugih sastavnica okoliša . Pristup Ekonomskoj analizi i korištene metodologije za izračun ERC troškova (troškovi vodnog okoliša i resursa) korištene u PUVP su obrazložene u Poglavlju C.4.Plana, a podrazumijeva procjenu troškova povezanih s negativnim utjecajem na vodni okoliš (uključuje i prirodu), odnosno troškova okoliša raznih korištenja voda, te troškova propuštenih prilika potencijalnih korisnika voda, odnosno troškova resursa.
5 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU PLANA UPRAVLJANJA VODNIM PODRUČJIMA, Članak 3. Članice udruge pitaju se zašto su cijevi zaštite okoliša zamijenjeni ciljevima zaštite voda što je u suprotnosti s izmjenama u članku 4. u kojem se u ciljeve zaštite voda uključuju i troškovi okoliša i resursa. Nadamo se da su troškovi onih tzv. „a priori mjera za kontinuitetom toka“ (popularno „riblje staze“) ubrojeni u iznose koje se navode u poglavlju o povratu ERC (economic risk capital) troškova u Nacrtu PUVP 2016.-2021., te da iz promjene ove formulacije neće proizaći da u procjenu ionako visokih troškova provođenja planiranih mjera prikazanih u Nacrtu PUVP 2016.-2021. nisu uključeni troškovi koji proizlaze iz mjera zaštite prirode koje su u Nacrt PUVP 2016.-2021. već ugrađene a zahtjev nadležnih tijela za zaštitu okoliša i prirode. Članice udruge mole pojašnjenje metodologije po kojoj su računati troškovi planiranih radnji i mjera. Nije prihvaćen Ciljevi zaštite okoliša su zamijenjeni s ciljevima zaštite voda radi usklađenja sa člankom 40. Zakona o vodama . Pristup Ekonomskoj analizi i korištene metodologije za izračun ERC troškova (troškovi vodnog okoliša i resursa) korištene u PUVP su obrazložene u Poglavlju C.4. PUVP, a podrazumijeva procjenu troškova povezanih s negativnim utjecajem na vodni okoliš (uključuje i prirodu), odnosno troškova okoliša raznih korištenja voda, te troškova propuštenih prilika potencijalnih korisnika voda, odnosno troškova resursa.
6 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU PLANA UPRAVLJANJA VODNIM PODRUČJIMA, Članak 1. Mišljenje članica udruge je kako je pojam „troškovi vodnih usluga“ proširen na način da se odnose i na okolišne i resursne troškove pri čemu nije jasno što to znači. Znači da će Hrvatske vode obračunavati i troškove okoliša za koje je inače nadležno Ministarstvo zaštite okoliša i prirode. Time se pokriva pristup visokog stupnja internizacije ERC (environmental recovery costs) troškova po nejasnoj metodologiji na što članice i ranije upozoravale Ministarstvo poljoprivrede te Ministarstvo gospodarstva, a posebno tijekom savjetovanja s javnošću o Nacrtu PUVP 2016-2021. Potrebno je dati odgovor na mišljenje dano za Nacrtu PUVP 2016.-2021. Članice udruge mišljenja su kako bi razumijevanje samog nacrta PUVP bilo bolje da su ove izmijene pripremljene ranije. Članice udruge mole pojašnjenje metodologije po kojoj su računati troškovi planiranih radnji i mjera. Prihvaćen Primjedba se odnosi na članak 2., a ne članak 1. Izmijenit će se članak 2. Nacrta prijedloga Pravilnika .
7 WWF Adria PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU PLANA UPRAVLJANJA VODNIM PODRUČJIMA, Članak 6. Mišljenja smo kako se zamjenom riječi zaštite okoliša u zaštitu voda uvelike smanjuje djelokrug ciljeva PUVPa. ODV jasno kaže kako se radi o ciljevma zaštite okoliša (environmental goals). Ciljevi zaštite okoliša definirani su člankom 4. – ključnim člankom – Okvirne direktive o vodama. Cilj je dugoročno održivo upravljanje vodama zasnovano na visokoj razini zaštite vodnog okoliša. U lipnju 2005., dužnosnici odgovorni za vodnu politiku su odobrili dokument o ciljevima zaštite okoliša prema ODV-u. Kako PUVP mora imati integralni prostup upravljanju vodama, itekako se u planu moraju postavljati ciljevi zaštite cijelog okoliša, a ne samo voda. Dakle riječ okoliš se nikako ne bi smjela samo tako zamijeniti riječju voda, eventualno bi se moglo napisati vodnog okoliša. Nije prihvaćen Ciljevi zaštite okoliša su zamijenjeni s ciljevima zaštite voda radi usklađenja sa člankom 40. Zakona o vodama. Sukladno članku 40. stavku 5. Zakona o vodama zaštita voda uključuje uvijek i zaštitu vodnog okoliša, a gdje je primjenjivo i drugih sastavnica okoliša. Odredbe ovoga Pravilnika primjenjivat će se u sljedećem planskom razdoblju i nemaju utjecaja na PUVP 2016.-2021.
8 WWF Adria PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU PLANA UPRAVLJANJA VODNIM PODRUČJIMA, Članak 3. Mišljenja smo kako se zamjenom riječi zaštite okoliša u zaštitu voda uvelike smanjuje djelokrug ciljeva PUVPa. ODV jasno kaže kako se radi o ciljevma zaštite okoliša (environmental goals). Ciljevi zaštite okoliša definirani su člankom 4. – ključnim člankom – Okvirne direktive o vodama. Cilj je dugoročno održivo upravljanje vodama zasnovano na visokoj razini zaštite vodnog okoliša. U lipnju 2005., dužnosnici odgovorni za vodnu politiku su odobrili dokument o ciljevima zaštite okoliša prema ODV-u. Kako PUVP mora imati integralni prostup upravljanju vodama, itekako se u planu moraju postavljati ciljevi zaštite cijelog okoliša, a ne samo voda. Dakle riječ okoliš se nikako ne bi smjela samo tako zamijeniti riječju voda, eventualno bi se moglo napisati vodnog okoliša. Nije prihvaćen Ciljevi zaštite okoliša su zamijenjeni s ciljevima zaštite voda radi usklađenja sa člankom 40. Zakona o vodama. Sukladno članku 40. stavku 5. Zakona o vodama zaštita voda uključuje uvijek i zaštitu vodnog okoliša, a gdje je primjenjivo i drugih sastavnica okoliša.