Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o prioritetima Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2016. do 2018. godine

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Miroslav Schlossberg Javno savjetovanje o prioritetima Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2016. do 2018., PITANJE ZA SAVJETOVANJE: Pojednostavniti POV izvjestaje - uvesti KPI-jeve takod a rezultati budu mjerljivi. Trenutni opisni rezultati nisu dovoljni u izvjestavanju, te predlazem uz opis rezultata i statusa uvodjenje KPI (Key Performace Indikator) sustava ocjenjivanja. Slican sustav koristen je za vizualizaciju trenutnog akcijskog plana na http://otvorenavlada.gov.hr/, a KPI ocjenjivanje vec koristi MURH. Ujednaciti izvjestaje o provedbi POV-a u redovnim intervalima (npr. jednom kvartalno) i u strukturiranom i uvijek jednakom obliku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
2 Grga K Javno savjetovanje o prioritetima Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2016. do 2018., PITANJE ZA SAVJETOVANJE: Potrebno je izraditi protokole, jasno odrediti odgovornosti i eventualne kazne u svakom segmentu zaprimanja informacija, prijava, dojava i ostale komunikacije između građana i vlasti. Statistička učinkovitost navedene komunikacije bi trebala biti dostupna u stvarnom vremenu na internetskim stranicama, a svaki građanina bi trebao imati aktualnu informaciju o njegovoj komunikaciji te podatke koja osoba/osobe radi na istoj. Izrada dijagrama navedenih protokola s detaljnom razradom i načinom funkiconiranja je minimum koji bi ovaj Akcijski plan morao sadržavati ukoliko isti nije zavaravanje građana i gušenje njihovih inicijativa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
3 Miroslav Schlossberg PITANJE ZA SAVJETOVANJE: , 1.poboljšanje zakonskog okvira za ostvarivanje prava na pristup informacijama 1/ Smanjiti broj zalbi radi sutnje uprave, ujedno smanjiti broj zahtjeva koji su odgovoreni izvan zakonom propisanog roka. 2/ Ujedno razmisliti o pojednostavljenju procedure koju sluzbenik za informirnaje mora postivati i ime smanjiti opterecenje na sluzbenika za informiranje. 3/ Uvesti preporuku za objavu javnog dijela upisnika za pravo na pristup informacijama. Svako tijelo trebalo bi u prvom kvartalu svake godine objaiti potpuni upisnik za proslu godinu s izuzetim osobnim podacima na svojim web stranicama - upisnik bi pokazao koja su najcesce trazeni podaci, da li se zahtjevi usvajaju ili ne, i omogucili bi podnositeljima da provjere jesu li njihovi zahtjevi uneseni u upisnik - povecavajuci transparentnost pristupa informacijama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
4 Gordana Muraja PITANJE ZA SAVJETOVANJE: , 1.poboljšanje zakonskog okvira za ostvarivanje prava na pristup informacijama Zakonskom okviru treba dodati: 1. Obvezu tijela državne vlasti da u svom odgovoru na zahtjev za informacijama jasno ukažu na pravni temelj svog odgovora. 2. Postupak u slučaju šutnje administracije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
5 Grga K PITANJE ZA SAVJETOVANJE: , 1.poboljšanje zakonskog okvira za ostvarivanje prava na pristup informacijama Iako zakonski okvir postoji isti se ne provodi pa je upitno njegove mijenjanje. Naime, osobno sam zatražio na više mjesta javne uprave određene informacije (neke su bile osobnog, a neke poslovnog karaktera), a kako su neke institucije informacije uskratile isto i prijavio, međutim unatoč vremenskom periodu dužem od dvije godine većinu zatraženih podataka nisam dobio niti je išta po prijavama poduzeto. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
6 Miroslav Schlossberg PITANJE ZA SAVJETOVANJE: , 2.proaktivna objava informacija i otvaranje podataka 1/ Prije godinu dana javnosti je predstavljen Drzavni katalog otvorenih podataka (Portal otvorenih podataka data.gov.hr). No vrijeme je pokazalo da se TDU, agencije i ostala tijela ne bore svim snagama da i objave skupove podataka u svom vlasnistvu, a edukacija nije imala velikog ucinka (edukacija o funkcioniranju data.gov.hr portala nije povecala proaktivnost sluzbenika zaduzenih za otvorene podatke). Stoga sam misljenja da bi tijela (TDU/agencije i ostale razine tijela javne vlasti) trebala donijeti kratkorocan i dugorocan plan objave otvorenih podataka kojeg ce javno objaviti na svom webu i koji ce imati osobu zaduzenu za provodjenje plana u zadanim rokovima (koje je tijelo unaprijed samo sebi zadalo). 2/ Zakon o pravu na pristup informacijama ne propisuje koristenje data.gov.hr portala, ali kao jedinstveni sredisnji katalog otvorenih podataka za laksi pronalazak potrebnih podataka, potrebno je definirati ciljeve tijelima za objavu podataka na tom portalu. Moze biti i u sklopu planova objave otvorenih skupova podataka kao posljednji korak u procesu objave sluzbeniku zaduzenom za otvorene podatke da se objavljeni skup podataka uvrsti u katalog otvorenih podataka. Ako se objavljeni podaci tesko pronalaze - nece niti biti koristeni, a cilj otvaranja podataka je ponovno koristenje vec ranije kreiranih/prikupljenih podataka i poticanje ekonomskog rasta. 3/ Pokretanje malih inicijativa koje koriste otvorene podatke u drustveno korisne svrhe, organizirati hackathone, upoznati zainteresirane developere o sadrzaju otvorenih podataka koji su dostupni. Iskustvo je pokazalo da se tek u takvim pothvatima shvati koji su problemi i nedostaci u trenutno dostupnim skupovima podataka. U takvim dogadjajima spojiti sluzbenike koji stvaraju podatke s ljudima/programerima koji ce koristiti podatke da kreiraju drustvu korisne aplikacije. 4/ Inicirati proaktivnu objavu svih vrijednih vec postojecih skupova podataka koji nisu dostupni u otvorenom obliku: https://waffle.io/codeforcroatia/datasets-hr . 5/ Pojednostavniti pristup podacima u Registru javno dostupnih godišnjih financijskih izvještaja (http://rgfi.fina.hr/JavnaObjava-web/jsp/prijavaKorisnika.jsp) - korisnici bi trebali moci pristupiti tim podacima bez potrebe posjedovanja FINA certifikata. Podaci bi trebali biti dostupni za preuzimanje u zadanom vremenskom periodu (bulk download) u računalno čitljivom obliku (npr. csv, xml, json) i bez dnevnih ograničenja na količinu podatka kojoj se može pristupiti, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama cl.10, st.1. /6 Ukloniti captcha kod na Registru udruga za lakse pretrazivanje osobama s invaliditetom: Web aplikacija Registar udruga prilicno je nov projekt a ipak koristi CAPTCHA kod. Zbog cega ta web aplikacija ima captcha kod? Je li to zahtjev narucitalja radova (UZUVRH)? Ili je to proizvoljno stavljeno od strane developera? Npr. https://registri.uprava.hr/#!udruge/9gIBAAEAAQGcUm9uaWxhxI1raSBrbHViICJBZHJpYXRpY3JvIgAAAAAAAAAAAAEBAW9p4gIA Svaki pristup linku, primjer gore je rezultat pretrage zahtjeva prepisivanje captcha koda. Tendencija bi trebala biti da se smanjuje koristenje captcha koda a sve vise otvaraju podaci prema van, reuse podataka. Ova aplikacija je anti-primjer toga. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
7 Institut za javne financije PITANJE ZA SAVJETOVANJE: , 2.proaktivna objava informacija i otvaranje podataka Fina 1. Pojednostavniti Fininu tražilicu Transparetno.hr (https://www.transparentno.hr/). Zašto je potrebno zarađivati neku valutu da bi pristupili tim podacima? Zar ti podaci ne bi trebali biti građanima javno dostupni u računalno čitljivom obliku (npr. Excelu) bez da ih moraju „zaraditi“ i bez da postoje dnevna ograničenja na količinu podatka kojoj se može pristupiti? 2. Pojednostavniti pristup podacima u Registru javno dostupnih godišnjih financijskih izvještaja (http://rgfi.fina.hr/JavnaObjava-web/jsp/prijavaKorisnika.jsp). Bilo bi dobro da postojeći podaci budu dostupni za što duži vremenski period u računalno čitljivom obliku (npr. Excelu) i bez dnevnih ograničenja na količinu podatka kojoj se može pristupiti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
8 Miroslav Schlossberg PITANJE ZA SAVJETOVANJE: , 3.transparentnost rada javne uprave, s naglaskom na fiskalnu transparentnost Pojednostavniti koristenje eRiznice - upit po dobavljacima (http://www.drzavna-riznica.hr/upit_po_dobavljacima/). Ukloniti captcha kod, omoguciti pretrazivanje po nazivu tijela javne vlasti (isplatitelja sredstava) i nazivu tvrtke (primatelju sredstava) za odrednjeni raspon datuma. Omoguciti API pristup ili kompletan izvoz dostupnih podataka za cjelu godinu (u nekom otvorenom obliku csv, xml, json itd). Ref. http://imamopravoznati.org/request/e_riznica_placanja_iz_drzavnog_p Primljeno na znanje Primljeno na znanje
9 Institut za javne financije PITANJE ZA SAVJETOVANJE: , 3.transparentnost rada javne uprave, s naglaskom na fiskalnu transparentnost Ministarstvo financija 1. Obvezati se na provođenje svih aktivnosti koje nisu provedene vezano uz Mjeru 4. Fiskalna transparentnost iz drugog Akcijskog plana. 2. Na mrežnim stranicama Ministarstva financija objaviti arhivu (što duža vremenska serija) bilanci svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave poput već objavljene arhive svih njihovih proračuna (http://www.mfin.hr/hr/lokalni-proracunarhiva). 3. Na mrežnim stranicama Ministarstva financija objaviti arhivu (što duža vremenska serija) računa dobiti i gubitka i bilanci za sve pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove čiji je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
10 Miroslav Schlossberg PITANJE ZA SAVJETOVANJE: , 4.sudjelovanje javnosti u oblikovanju i provedbi javnih politika Poboljsati interakciju sustava eSavjetovanja s gradjanima. Korisnici sustava koji zele primati neke obavijesti o savjetovanjima trenutno su preplavljeni svim mogucim savjetovanjima. Kategorizirati savjetovanja po tematskim skupinama i dozvoliti gradjanima (korisnicima eSavjetovanja) da se preplate na odredjene tematske skupine. Takodjer mogucnost slanja dnevnih digest mailova (prikuplja notifikacije u jednom danu i u jednom mailu ispisuje sva savjetovanja za taj dan). Zatim mogucnost downloda u drugim formatima osim u trenutno ponudjenom MS Word formatu koji na nekim uredjanima ne radi, tj download se inicira ili Word fajl se nikada u potpunosti ne preuzme. Poboljsanje eSavjetovanje portala takodjer bi ukljucivalo inline komentare kao sto se vidi na linku ovdje https://documents.mymadison.io/docs/us-public-participation-playbook-draft-v3 Primljeno na znanje Primljeno na znanje
11 Institut za javne financije PITANJE ZA SAVJETOVANJE: , 4.sudjelovanje javnosti u oblikovanju i provedbi javnih politika Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata 1. Detaljno definirati za koje se točno dokumente mora provoditi Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. 2. Građani bi obvezno trebali moći komentirati strateške planove za trogodišnje razdoblje ministarstava i drugih državnih tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije. 3. Dati preporuku da se Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću treba provoditi na regionalnoj i lokalnoj razini i definirati za koje točno dokumente. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
12 Institut za javne financije PITANJE ZA SAVJETOVANJE: , 4.sudjelovanje javnosti u oblikovanju i provedbi javnih politika U Saboru osnovati specijalizirani odjel za analiziranje proračuna koji bi služio kao podrška svim saborskim zastupnicima. Uvesti obvezu saborske rasprave o Smjernicama ekonomske i fiskalne politike. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
13 Miroslav Mađarić PITANJE ZA SAVJETOVANJE: , 4.sudjelovanje javnosti u oblikovanju i provedbi javnih politika Već sam ranije dao prijedloge za tehnička unapređenja e-Savjetovanja: 1) u naslovu mail-obavijesti treba stajati naziv dokumenta za koji se traži savjetovanje, jer prosječnog čitatelja zanima 5-10% od svih postojećih tema 2) trebaju biti definirana tematska područja za koja korisnik može filtrirati koje će obavijesti uopće primati, npr. "zdravstvo" i sl. 3) Kod izmjena zakona treba osim prijedloga izmjene navesti i novi pročišćeni tekst. Sada se traži savjetovanje s javnošću na primjer na način: "u članku xx se briše riječ "spremno" i zamjenjuje riječju "pripremljeno"", u kojem slučaju korisnik mora okolo tražiti izvorni tekst i sam slagati pročišćeni da razumije kontekst promjene. 4) TDU-ovi trebaju prikazivati statistiku koliko su prijedloga iz javnog savjetovanja prihvatili. Primljeno na znanje Primljeno na znanje