Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Programa mjerenja razine onečišćenosti u Državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Krizni Eko Kaštelanski Stožer (KEKS) PROGRAM U Uredbi iz 2002. godine mjerilo se više onečišćujučih tvari nego što bi mjeri Uredbom iz 2014. godine. Prijedlogom nove Uredbe još se smanjuju vrste mjerenja. Nisu uspostavljene mjerne postaje koje su trebale biti uspostavljene jo 2002. godine. U međuvremenu se od njih odustalo. Ne navode se koordinate mjernih postaja, kao ni njihovi vlasnici. Nedopustivo je da se samjerni postaja u privatnom vlasništvu onečišćivaćke industije uzimaju podaci kao podaci državne mreže. Također je nedopustivo da te podatke obrađuje tvrtka bez dozvole Ministarstva a koriste se i kao pokazatelji kakvoće zraka i kao podaci za uzajamnu razmjenu. Takvi podaci i izvještaji, tj. studije trebaju biti poništeni kao bezvrijedni Nije prihvaćen Novom Uredbom o utvrđivanju popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u Državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka se ne smanjuje postojeći broj mjernih mjesta i parametara koji se mjere , već se naprotiv povećava. Uredbom je planirana uspostava dviju novih mjernih postaja u aglomeraciji Split koje će biti sastavni dio državne mreže za praćenje kvalitete zraka u vlasništvu RH, a na kojim će se mjerenja provoditi u skladu sa člankom 28. Zakona o zaštiti zraka (Narodne novine, br. 130/11 i 47/14). Uspostavom ovih dviju mjernih postaja u aglomeraciji Split biti će, po različitim osnovama, ukupno 5 automatskih mjernih postaja: postojeće Split-1, Sv. Kajo i Kaštel-Sućurac, te planirane nove mjerne postaje Split-2 i Split-3. Struktura podataka u sustavu "Kvalitete zraka u Republici Hrvatskoj" razvijeni su prema zahtjevima Provedbene odluke komisije (IPR) od 12. prosinca 2011. o utvrđivanju pravila za Direktive 2004/107/EZ i 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uzajamne razmjene informacija i izvješćivanja o kvaliteti zraka. Podaci su također pripremljeni u skladu sa zahtjevima Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2007. o uspostavljanju Infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (INSPIRE) . Podaci o točnim lokacijama (koordinatama) mjernih mjesta nalaze se na portalu kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj i sa portala se mogu i preuzeti na adresi http://iszz.azo.hr/iskzl/koordinate.htm i to u Gauss Kruger koordinatnom sustavu i WGS84 projekciji u stupnjevima, minutama i sekundama. Sustav "Kvalitete zraka u Republici Hrvatskoj" prijavljen je na nacionalnom geoportalu nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP), kao i u registar NIPP-a. Poveznica na prijavljen sustav, kao i metapodatke dostupna je na (http://geoportal.nipp.hr/apps/html5ui/print.html?uuid=b8223fd0-511b-4c27-9399-d94ee990d60c&currTab=simple&hl=hrv). Navedeni sustav ima prostorno obilježje, tj. prostornu komponentu, te se može i vizualno pregledati u samom sustavu na web adresi (http://iszz.azo.hr/iskzl/), s toga navod da podatak nije georeferenciran ne stoji. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu trenutno uspostavlja standardizirane prostorne web OGC servise za pregled podataka (WMS) i preuzimanje podataka (WFS) koji će do kraja godine biti dostupni javnosti i prijavljeni na nacionalnom NIPP portalu. Također Agencija ove godine planira i uspostavu standardiziranog i harmoniziranog web servisa za preuzimanje podataka sukladno INSPIRE direktivi i zakonu o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka, te će time i prije roka ispuniti svoju obvezu za navedeni sustav. Također, Državna geodetska uprava nije imala primjedbi na Prijedlog Programa i smatra se da je Prijedlog Programa usklađen sa Zakonom o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka. Ovim Programom ne ulazi se u način rada i sustav provođenja mjerenja i financiranja i kvalitete mjerenja na mjernim postajama koje nisu dio državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka nego su dio mreža onečišćivača i/ili jedinica lokalne samouprave.
2 Robertina Zdjelar PROGRAM Poštovani, u okviru PROGRAM B. MJERENJE KVALITETE ZRAKA U POSTAJAMA USPOSTAVLJENIM U ZONAMA, u HR 01 - POSTAJA BILOGORA, predlaže se dodati mjerenja: Plinoviti sastojci Sumporov dioksid (SO 2 ) 1 sat kontinuirano Dušikovi oksidi izraženi kao NO 2 1 sat kontinuirano Benzen 1 sat kontinuirano Prizemni ozon (O 3 ) 1 sat kontinuirano Zrak anorganske komponente (SO 2 , SO 4 2- , NO 3 - , NH 4 + , NH 3 (sNO 3 , sNH 4 + ), HCl, Na + , K + , Ca 2+ . Mg 2+ ) 7 dana tjedno Policiklički aromatski ugljikovodici 7 dana tjedno Lebdeće čestice PM 2,5 – analizator 1 sat kontinuirano Cilj je dobiti strukturno istu ifnromacijsku podlogu za praćenje kvalitete zraka na području cijele RH. Nije prihvaćen Postaja Bilogora po tipu klasificira se kao ruralna pozadinska. U Zoni HR 01 postoje već dvije ruralne pozadinske postaje sa širim opsegom programa mjerenja te nema potrebe za trećom. Nadalje koncentracije SO2, NO2 i benzena na sličnim ruralnim pozadinskim postajama su vrlo niske i nema potrebe za financiranjem proširenog programa mjerenja na mjernoj postaji Bilogora rasipanjem resursa na mjerenja za koja se unaprijed može procijeniti da su značajno ispod propisanih granica.
3 Ured pučke pravobraniteljice PROGRAM I ovom prigodom podsjećamo na preporuke koje smo iznijeli 30. siječnja 2014. također prilikom izrade Prijedloga Programa mjerenja razine onečišćenosti zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka a to su: navesti podatke o geografskom položaju svih postojećih i novih mjernih postaja, dodati podatke o vrsti mreže u kojoj se nalazi svaka mjerna postaja s koje se koriste podaci u državnoj mreži za praćenje kvalitete zraka u RH, dodati podatke o vlasniku svake mjerne postaje i podatke o nadležnom tijelu iz sustava praćenja kvalitete zraka za svaku mjernu postaju. Mišljenja smo da je važno držati se svih načela zaštite okoliša, a posebice načela pristupa informacijama pa bi trebalo objaviti informaciju o odluci, odnosno odluku po kojoj se podaci s privatnih mjernih postaja onečišćivača (npr. tvrtke Cemex d.d.) koriste u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka, kao i za izradu službenih izvješća i studija. Radeći na pritužbama građana, izražavamo sumnju u nepristranost takvog načina prikupljanja podataka, zbog čega je važno obrazložiti i prikazati kriterije odabira mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka, uz podatke o njihovom geografskom položaju, vrsti mreže, vlasniku te nadležnom tijelu za svaku mjernu postaju iz sustava za praćenje kvalitete zraka. Nije prihvaćen Struktura podataka u sustavu "Kvalitete zraka u Republici Hrvatskoj" razvijeni su prema zahtjevima Provedbene odluke komisije (IPR) od 12. prosinca 2011. o utvrđivanju pravila za Direktive 2004/107/EZ i 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uzajamne razmjene informacija i izvješćivanja o kvaliteti zraka. Podaci su također pripremljeni u skladu sa zahtjevima Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2007. o uspostavljanju Infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (INSPIRE) . Podaci o točnim lokacijama (koordinatama) mjernih mjesta nalaze se na portalu kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj i sa portala se mogu i preuzeti na adresi http://iszz.azo.hr/iskzl/koordinate.htm i to u Gauss Kruger koordinatnom sustavu i WGS84 projekciji u stupnjevima, minutama i sekundama. Sustav "Kvalitete zraka u Republici Hrvatskoj" prijavljen je na nacionalnom geoportalu nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP), kao i u registar NIPP-a. Poveznica na prijavljen sustav, kao i metapodatke dostupna je na (http://geoportal.nipp.hr/apps/html5ui/print.html?uuid=b8223fd0-511b-4c27-9399-d94ee990d60c&currTab=simple&hl=hrv). Navedeni sustav ima prostorno obilježje, tj. prostornu komponentu, te se može i vizualno pregledati u samom sustavu na web adresi (http://iszz.azo.hr/iskzl/), s toga navod da podatak nije georeferenciran ne stoji. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu trenutno uspostavlja standardizirane prostorne web OGC servise za pregled podataka (WMS) i preuzimanje podataka (WFS) koji će do kraja godine biti dostupni javnosti i prijavljeni na nacionalnom NIPP portalu. Također Agencija ove godine planira i uspostavu standardiziranog i harmoniziranog web servisa za preuzimanje podataka sukladno INSPIRE direktivi i zakonu o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka, te će time i prije roka ispuniti svoju obvezu za navedeni sustav. Također, Državna geodetska uprava nije imala primjedbi na Prijedlog Programa i smatra se da je Prijedlog Programa usklađen sa Zakonom o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka. Nije predmet ovog Programa.
4 Grga K PROGRAM Neprihvatljivo je da podaci vašeg ministarstva budu na posebnim geoportalima, a to je i protivno uredbama EK o prostornim podacima. Nastojanja EU i svakog razvijenog demokratskog društva je da svi podaci takve vrste budu na istom mjestu. Ovaj komentar se odnosi i na vaša obrazloženja vezana za ostale zakonske prijedloge koji su prošli javno savjetovanje, a gdje ste odbili georeferenciranje podataka i objavu istih na jedinom službenom portalu (NIPP). Zakon o NIPP-uje bio uvjet prilikom pristupanja RH u EU. Žalosno je što vaše Ministarstvo ne vidi benefite od NIPP-a i ignorira Zakone i propise čime se gubi dragocjeno vrijeme u uočavanju i rješavanju ekoloških problema. Nije prihvaćen Struktura podataka u sustavu "Kvalitete zraka u Republici Hrvatskoj" razvijeni su prema zahtjevima Provedbene odluke komisije (IPR) od 12. prosinca 2011. o utvrđivanju pravila za Direktive 2004/107/EZ i 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uzajamne razmjene informacija i izvješćivanja o kvaliteti zraka. Podaci su također pripremljeni u skladu sa zahtjevima Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2007. o uspostavljanju Infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (INSPIRE) . Podaci o točnim lokacijama (koordinatama) mjernih mjesta nalaze se na portalu kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj i sa portala se mogu i preuzeti na adresi http://iszz.azo.hr/iskzl/koordinate.htm i to u Gauss Kruger koordinatnom sustavu i WGS84 projekciji u stupnjevima, minutama i sekundama.
5 Grga K PROGRAM Mjerne postaje potrebno je georeferencirati i podatke prikazati dostupnima na NIPP geoportalu. Umjesto daljnjeg objašnjenja molim pogledajte linkove: https://youtu.be/xew6qI-6wNk https://youtu.be/dYqXeTqdF84 http://www.nipp.hr/ Nije prihvaćen Sustav "Kvalitete zraka u Republici Hrvatskoj" prijavljen je na nacionalnom geoportalu nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP), kao i u registar NIPP-a. Poveznica na prijavljen sustav, kao i metapodatke dostupna je na (http://geoportal.nipp.hr/apps/html5ui/print.html?uuid=b8223fd0-511b-4c27-9399-d94ee990d60c&currTab=simple&hl=hrv). Navedeni sustav ima prostorno obilježje, tj. prostornu komponentu, te se može i vizualno pregledati u samom sustavu na web adresi (http://iszz.azo.hr/iskzl/), s toga navod da podatak nije georeferenciran ne stoji. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu trenutno uspostavlja standardizirane prostorne web OGC servise za pregled podataka (WMS) i preuzimanje podataka (WFS) koji će do kraja godine biti dostupni javnosti i prijavljeni na nacionalnom NIPP portalu. Također Agencija ove godine planira i uspostavu standardiziranog i harmoniziranog web servisa za preuzimanje podataka sukladno INSPIRE direktivi i zakonu o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka, te će time i prije roka ispuniti svoju obvezu za navedeni sustav. Također, Državna geodetska uprava nije imala primjedbi na Prijedlog Programa i smatra se da je Prijedlog Programa usklađen sa Zakonom o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka.
6 Krizni Eko Kaštelanski Stožer (KEKS) PROGRAM, III. HR ST – POSTAJA SPLIT-1 kao i HR ST – POSTAJA KAŠTEL SUĆURAC su postaje u gvlasništvu tvrtke CEMEX Hrvatska. To nisu postaje državne mreže za praćenje kvalitete zraka već privatne mjerne postaje i kao takve ne smiju se koristiti kao informacijski sustav zaštite zraka i ne smiju se koristi za uzajamnu razmjenu informacija i izvješćivanja o kvaliteti zraka između Agencije za zaštitu okoliša i Europske komisije. HR ST – POSTAJA SPLIT-2 HR ST – POSTAJA SPLIT – PPI PM 2,5 ne nalaze se na stranicama državne mreže za praćenje kakvoće zraka. Kao mjene postaje navode se Gripe, Visoka, Poljud i Žrnovnica. Nemoguće je utvrditi koja je od njih HR ST postaja Split -2, a koja je HR St postaja Split –Ppi PM2,5. Neophodno je za sve mjerne postaje navesti njihove točne koordinate. Nije prihvaćen Nije predmet ovog Programa. Stranica na koju se referira je sustav „Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj“ (http://iszz.azo.hr/iskzl/index.html), Hrvatske agencije za okoliš i prirodu koja sadrži podatke državne i lokalnih mreža. Na spomenutoj mrežnoj stranici i u Godišnjim izvješćima o praćenju kvalitete zraka na području Republike Hrvatske su dostupni i metapodaci o svakom mjernom mjestu.
7 Krizni Eko Kaštelanski Stožer (KEKS) PROGRAM, IV. Grad Split je grad drugi po broju stanovnika u Republici Hrvatskoj dok je grad Kaštela peti. Drugi i peti grad (po broju stanovnika) nalazi se u aglomeraciji s gradovima Solinom i Trogirom te opinom Klis te zajedno broje oko 300.000 stanovnika. Neozbiljno je misliti da se industrijska a i prometna te ostala onečišćavanja zraka zbivaju izvan zone HR 05. Stoga je za mjerenje kvalitete zraka neophodno koristiti i podatke s mjernih postaja koje nisu u privatnom vlasništvu a nalaze se unutar zone HR 05. Nije prihvaćen Nije predmet ovog Programa.
8 Krizni Eko Kaštelanski Stožer (KEKS) PROGRAM, V. HR ST – Postaja Split-1, i HR ST – Postaja Kaštel Sućurac su mjerna mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku a nalauze se u privatnom vlasništvu tvrtke CEMEX Hrvatska. Stoga NE SMIJU BITI sastavni su dio informacijskog sustava zaštite zraka i koristi se za uzajamnu razmjenu informacija i izvješćivanja o kvaliteti zraka između Agencije za zaštitu okoliša i Europske komisije. Nije prihvaćen Komentar nije utemeljen prema važećim zakonskim i podzakonskim propisima.
9 Krizni Eko Kaštelanski Stožer (KEKS) PROGRAM, VII. Članak 5. Uredbe ima samo jedan stavak pa je sam članak VII neprimjenjljiv. Nije prihvaćen Netočan komentar. U dijelu VII Programa referira se na članak 5. stavak 2. Uredbe o utvrđivanju popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u Državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka.