Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Pravosudna akademija III. OBAVLJANJE VJEŽBENIČKE PRAKSE, Članak 15. Pravosudna akademija Predlažemo da članak 15. stavak 3. glasi: (3) Mjesto i vrijeme održavanja stručnih radionica određuje Pravosudna akademija godišnjim programom rada. Način sudjelovanja vježbenika u stručnim radionicama te način njihova ocjenjivanja, kao i nadzor nad njihovim provođenjem, propisuje ministar pravosuđa pravilnikom. Obrazloženje: Predlažemo određivanje mjesta i vremena održavanja stručnih radionica od strane Pravosudne akademije, jer to ovisi o organizacijskim mogućnostima iste. Prihvaćen Primjedba se prihvaća.