Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o financijsko-materijalnom poslovanju sudova sa strankama

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Gabriela Banić II. Postupanje s polozima, Članak 7. Uplate u gotovom novcu legalan su način plaćanja u RH. Ograničavanje takvog načina plaćanja potaknut histerijom protiv gotova novca koja vlada u svijetu zadire u pravo vlasništva koje je zajamčeno čl. 48. Ustava RH i Čl. 1 Protokola I. Europske konvencije o ljudskim pravima. Ukoliko bi stranka željela uplatiti gotovinom iznos na sudski polog ili u drugu svrhu, a u svrhu izbjegavanja bankovnih ili poštanskih troškova, to bi trebala biti u mogućnosti učiniti. Nije prihvaćen Mogućnost neposredne uplate novca na blagajni suda propisana je u stavku 3. ovog članka i nije isključena, ali ne može biti pravilo jer sudovi nisu financijske institucije te za mogućnost ovakvog načina vršenja uplata moraju biti ispunjeni određeni organizacijski i tehnički preduvjeti.
2 Gabriela Banić II. Postupanje s polozima, Članak 14. Ovdje bi trebalo odrediti najveću dozvoljenu visinu bankovnih troškova za čuvanje polova, s obzirom na tendencije negativnih kamatnih stopa na uloge po viđenju. Svakako bi radi zaštite stranaka trebalo limitirati trošak banaka ukoliko bi samo one bile ovlaštene za čuvanje novca. Trebalo bi proširiti krug ovlaštenih osoba za čuvanje novčanih polova trebalo bi odrediti u proširenom sastavu, npr. na poštu, javne bilježnike ili štedionice. Nije prihvaćen Predmet ovog Pravilnika je financijsko-materijalno poslovanje sudova te se njime ne mogu propisivati uvjeti poslovanja drugih institucija, društava i službi.