Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2016./2017.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Nataša Šimić NACRT ODLUKE Poštovani, prema prijedlogu odluke predviđeno vrijeme prijave za upis je jedan dan. Smatram da je to kratko vrijeme za prijavu i obradu dokumentacije te predlažem da se produlji na dva dana (7. i 8. srpanja). Također, rezultati trebaju učenicima biti dostupni barem jedan dan prije samog upisa (11. srpnja), a upisi 12. srpnja. Djelomično prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća u dijelu koji se odnosi na datum prijave kandidata za upis učenika u učenički dom. Navedeni datum je vezan uz datum Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017. te sukladno mišljenju Udruge ravnatelja učeničkih domova ne postoji stvarna potreba za proširenje roka. Prijedlog se prihvaća u dijelu koji se odnosi na datum objave konačne ljestvice poretka učenika. Objava konačnih ljestvica poretka učenika bit će 11. srpnja 2016.
2 Astrid Pavletić NACRT ODLUKE Poštovani, s obzirom na veliku udaljenost nekih učenika od domova u koji se žele upisati smatram da bi bilo bolje da se već dan prije upisa, dakle 11.7.2016 objavi rang lista primljenih učenika, Također, da li je moguće definirati riječ dugotrajno ( odnosi se na dugotrajnu nezaposlenost i dugotrajnu bolest učenika) i omogućiti prijavu kandidata dva dana kao što je to bilo do sada? Hvala Prihvaćen Prijedlog se prihvaća u dijelu komentara koji se odnosi na datum objave konačne ljestvice poretka učenika. Objava konačnih ljestvica poretka učenika bit će 11. 7. 2016. godine. U dijelu komentara koji se odnosi na definiranje riječi dugotrajno prijedlog se ne prihvaća. Navedena primjedba nije vezana uz predmet javnoga savjetovanja. Prijedlog se ne prihvaća u dijelu koji se odnosi na datum prijave kandidata za upis učenika u učenički dom. Navedeni datum je vezan uz datum Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017.