Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o dopuni Zakona o sudovima, s Konačnim prijedlogom Zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 LEANA BRAJKOVIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SUDOVIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Sva kaznena i prekršajna djela ne bi smjela odlaziti u zastaru jer se time daje povoda kršiteljima zakona da i dalje to čine te se provlače na način da im država to omogućava. Tijek sudskog procesa mora biti javno dostupan npr. putem sustava E-građani kako bi svi sudovi postali transparentniji. Zašto primjerice u Prekršajnom zakonu prođe par mjeseci od donošenja presude do njene pravomoćnosti umjesto da presuda postane odmah pravomoćna po njenom donošenju? Jer na taj način podosta predmeta ode u zastaru i opet se ide na ruku okrivljenicima za razliku od onih koji podižu optužnicu pa u procesu dobiju status svjedoka koji nema pravo na odvjetnika te uvid u zapisnik sa suđenja ili presudu. To su stvari koje se pod hitno trebaju mijenjati! Nije prihvaćen Primjedba se ne odnosi na predmet ovog Nacrta.
2 Vladimir Janković PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SUDOVIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SUDOVIMA Predlažem da se u Zakon o sudovima unese poglavlje "Kaznene odredbe" i utvrde novčane kazne za odgovorne osobe ako ne obave zadanu radnju u zadanom roku. OBRAZLOŽENJE: Gotovo svaki zakon sadrži kaznene odredbe za kaznena djela i prekršaje. Uz pravnu osobu predviđena je kazna i za odgovornu osobu. Pri tome nema izuzetka ako je slučaj nastao namjerno ili iz krajnje nepažnje, a niti izuzetka kada pravna / odgovorna osoba nije u mogućnosti obaviti propisanu radnju (npr. manjak osoblja, brojnost zahtjeva i sl.). Na primjer, članak 45. stavak 1. propisuje da je predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske dužan je jednom godišnje, najkasnije do 30. travnja tekuće godine, Hrvatskom saboru podnijeti izvješće o stanju sudbene vlasti u protekloj godini. Nema nikakove sankcije ako to ne učini ili ne učini u zadanom roku. Odredba članka 105. stavak 2. (Republika Hrvatska zatražit će od suca povrat isplaćene naknade samo kad je sudac štetu učinio namjerno ili iz krajnje nepažnje) nije primjenjiva jer "nema štete" ili "nije namjerno ni iz krajnje nepažnje". Nije prihvaćen Primjedba se ne odnosi na predmet ovog Nacrta.
3 Darko Grošić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SUDOVIMA, Članak 1. Predlažem u članku 8. stavak 2. Zakona o sudovima da se doda slijedeći tekst kao podstavak: "Sudac može biti novčano kažnjen za nepostupanje ili nedonošenje sudske odluke u zakonom propisanim rokovima prema odredbama posebnih zakona." Nije prihvaćen Primjedba se ne odnosi na predmet ovog Nacrta.