Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog pravilnika o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Aleksandar Kovač mr. sc.   PROBLEM: Ovom Pravilniku o smjernicama za izradu Procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća nedostaje opis načina na koje će podaci sadržani u Procjenama rizika biti pristupačni i otvoreni javnosti. PRIJEDLOG: 1) Javnosti omogućiti uvid u podatke Procjena koje su predmet ovog Pravilnika. 2) Podaci Procjena koje su predmet ovog Pravilnika moraju postati dijelom Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP, skupina 3) i tako postati upotrebljivi za ozbiljne analize rizika. OBRAZLOŽENJE: Procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća sadržavaju podatke koji od životne važnosti za sigurnost gradjana i imovine. Ovi podaci mogu spasiti živote. Javni uvid u podatke Procjena omogućuje nezavisnim stručnjacima i organizacijama ukazivati na moguće propuste u njihovoj izradi. Takodjer, javnost ima mogućnost pravovremeno upoznati se sa rizicima, a to omogućuje: - višu razinu pripremljenosti za rizike i katastrofe i smanjenje broja žrtava i unesrećenih, - lakšu samo-organizaciju i suradnju službi i javnosti u trenucima katastrofa i velikih nesreća. Uključivanjem ovih podataka u NIPP omogućuje se izrada kompleksnih analiza i strategija koje uzimaju u obzir bogatstvo raznovrsnih podataka sadržanih u NIPP. Nije prihvaćen Pravilnik o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave propisuje sadržaj, nositelje izrade procjena rizika te nositelje izrade i kriteriji za određivanje smjernica za izradu procjene rizika od katastrofa za područje Republike Hrvatske i procjena rizika od velikih nesreća za područja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Slijedom navedenog, vrsta, mjesto i način objavljivanja podataka ne uređuju se ovim Pravilnikom.
2 Aleksandar Kovač mr. sc. II. SMJERNICE ZA IZRADU PROCJENA RIZIKA, Članak 4. Podatke Procjena valja uključiti u Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka. Nije prihvaćen Pravilnik o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave propisuje sadržaj, nositelje izrade procjena rizika te nositelje izrade i kriteriji za određivanje smjernica za izradu procjene rizika od katastrofa za područje Republike Hrvatske i procjena rizika od velikih nesreća za područja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Slijedom navedenog, vrsta, mjesto i način objavljivanja podataka ne uređuju se ovim Pravilnikom.
3 Aleksandar Kovač mr. sc. II. SMJERNICE ZA IZRADU PROCJENA RIZIKA, Članak 5. Podatke Procjena valja uključiti u Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka. Nije prihvaćen Pravilnik o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave propisuje sadržaj, nositelje izrade procjena rizika te nositelje izrade i kriteriji za određivanje smjernica za izradu procjene rizika od katastrofa za područje Republike Hrvatske i procjena rizika od velikih nesreća za područja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Slijedom navedenog, vrsta, mjesto i način objavljivanja podataka ne uređuju se ovim Pravilnikom.