Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o primjeni sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država u cilju unaprjeđenja izvršenja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbe FATCA-e, s konačnim prijedlogom Zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HRVATSKA UDRUGA BANAKA Informacije o kojima se izvješćuje, Članak 10. 1. Članak 10 stavak 3. koji je u vezi sa stavkom 1. točka 1. Predlažemo dopunu tako da odreba iz čl. 10.st.3. glasi: "(3) Uz informacije iz stavka 1. ovoga članka hrvatske izvještajne financijske institucije obvezne su Ministarstvu financija Poreznoj upravi dostaviti osobni identifikacijski broj (OIB) osobe o čijem se računu izvješćuje, ali samo ako imaju taj podatak. U slučaju da hrvatska izvještajna financijska institucija nema podatak o OIB-u osobe o čijem se računu izvješćuje, Ministarstvu financija Poreznoj upravi treba dostaviti sve ostale informacije iz stavka 1. ovog članka." Obrazloženje: Hrvatske financijske institucije nemaju podatak o OIB-u svih svojih klijenata budući da OIB do unazad nekoliko godina nije postojao niti je postojala obveza njegovog pribavljanja kod ugovaranja računa. Budući da poslovanje hrvatskih financijskih institucija s klijentima seže nekoliko desetljeća unazad, za neke starije klijente OIB nedostaje. Klijentima koji nisu dostavili svoj OIB hrvatske financijske institucije ne dozvoljavaju daljnje raspolaganje sredstvima po računu, ali takvi klijenti i dalje imaju svoja sredstva u financijskim institucijama– što jest u fokusu FATCA regulative. Ne-dostava OIB-a od strane starijih klijenta nije dala za pravo financijskim institucijama da raskinu poslovni odnos i sebi pripišu te štedne uloge odnosno sredstava i „izbrišu“ takve klijente. Izostavljanjem OIB-a kao obveznog podatka (ali samo u slučaju kad financijska institucija nema taj podatak) omogućilo bi se Poreznoj upravi i IRS-u da dobiju podatke i o starijim klijentima i sredstvima koji nisu dostavili svoj OIB hrvatskim financijskim institucijama, a hrvatskim financijskim institucijama bi se omogućilo redovito izvješćivanje o takvim klijentima. 2. Članak 10 stavak 7 točka 8 Predlažemo jasniju stipulaciju roka za slanje izvještaja o neparticipirajućim financijskim institucijama i usklađenje s rokom iz članka 13. Drugim riječima, da 1. izvještaj o neparticipirajućim financijskim institucijama za 2015. bude kako je određeno u čl. 13 (a mi predlažemo da to bude 30.6.2017. godine ili barem 15.9.2016), a za 2016. do 30.6.2017. godine. Djelomično prihvaćen Predloženo vezano za obvezu dostave OIB-a nije u skladu s obvezom pribavljanja OIB-a za sve klijente financijskih institucija sukladno poreznim zakonima te nije u skladu s istom obvezom iz članka 177a Općeg poreznog zakona koja regulira obvezu dostave OIB-a u sličnim slučajevima. Vezano za prijedlog produljenja roka za dostavu informacija o nazivu svake nesudjelujuće financijske institucije kojoj su izvršile uplate za 2015. i 2016. godinu prihvaćamo razloge iz komentara te predlažemo da je rok za 2015. godinu 60 dana od stupanja na snagu ovoga Zakona a rok za 2016. godinu 30. lipnja 2017. godine.
2 HRVATSKA UDRUGA BANAKA Prijelazne i završne odredbe, Članak 13. Budući da se lokalni regulatorni okvir donosi sa zakašnjenjem predlažemo da se rok za dostavu informacija za 2014. i 2015. odgodi za 2017. godinu odnosno do 30.6.2017. godine kada bi se dostavili izvještaji za 2014, 2015 i 2016 godinu. Naime, ostali obveznici dostave podataka (financijske institucije koje nisu banke) u velikom broju slučajeva nisu ni krenuli s pripremama prije donošenja lokalnog regulatornog okvira, a za koji ni danas nije izvjesno kad će biti donesen. S tim u svezi isti se dovode u nepovoljan položaj u odnosu na one koji su u visokom stupnju implementirali sve procese i preduvjete za prikupljanje i slanje podataka Poreznoj upravi za razmjenu s IRS-om. Na taj se način otvara rizik kvalitete podataka za razmjenu s IRS-om. Ako isto nije moguće predlažemo da se rok za dostavu informacija za 2014. i 2015. pomakne na 15.9.2016. godine uz pretpostavku da će predmetni Zakon biti donesen najkasnije 15.7.2016. godine. Djelomično prihvaćen Prihvaćamo razloge iz komentara i predlažemo rok od 60 dana od stupanja na snagu ovoga Zakona