Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog pravilnika o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika inspekcijskog nadzora u sustavu civilne zaštite

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Zlatko Nađ PRAVILNIK O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA INSPEKCIJSKOG NADZORA U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE nisam ni znao da postoji civilna zastita...posto se ne reklamiraju..a niti vidim igdje nekakve vjezbe...ovdje u Osijeku vise ni ne postoje atomska sklonista ..sad je sve to devastirano..ili iznajmito nekim tajkunima koji imaju svoja privatna skladista...a ostatak je dat pojedinim sportskim klubovima..koji su izbusili zidove i stropove da bi mogli ugraditi razne sprave...ne vidim svrhu inspekcije..jer ako inspekcije nisu uspjele rjesiti problem s ugostiteljskim objektima i trgovinama koji prodavaju alkoholna i duhanska proizvoda maloljetnicima.....tako da je ovj zakon i rasprava samo gubljenje novaca i vremena Primljeno na znanje Sustav civilne zaštite propisan je Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15), kojim je uređen sustav i djelovanje civilne zaštite; prava i obveze tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih i fizičkih osoba; osposobljavanje za potrebe sustava civilne zaštite; financiranje civilne zaštite; upravni i inspekcijski nadzor nad provedbom toga Zakona i druga pitanja važna za sustav civilne zaštite. Zakon je stupio na snagu dana 1. kolovoza 2015. godine, kada prestaje važiti Zakon o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10). Zakon o sustavu civilne zaštite u bitnome mijenja dosadašnje zadaće i obveze vezane uz izgradnju i održavanje objekata za sklanjanje (skloništa). Naime, temeljem odredbi čl. 98. Zakona, prestale su važiti sve dosadašnje odredbe koje su se odnosile na izgradnju i održavanje skloništa. Sukladno tome, prestali su vrijediti tehnički standardi i normativi za održavanje skloništa, te isti više nisu relevantni. Sukladno navedenim normativnim promjenama, prestale su i daljnje nadležnosti za provedbu inspekcijskog nadzora stanja skloništa, tako i obveze vlasnika skloništa za održavanje istih prema ranije definiranim tehničkim standardima. Uz navedeno dodatno ističemo: - navedenim Zakonom utvrđeno je isključivo upravljanje javnim skloništima (znači onima koja su građena iz fondova koji su se formirali na razinama lokalnih samouprava i u koje su sredstva udruživali investitori oslobođeni obveze izgradnje skloništa) od strane lokalnih samouprava na čijim su područjima izgrađena, - održavanje i korištenje kućnih i blokovskih skloništa Zakonom se ne propisuje, odnosno ostavljeno je (pretpostavljeno) kako će se tim dijelovima građevina upravljati na način kako je uređeno Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Konkretno to znači sljedeće: a) -skloništa se kategoriziraju zajedničkim dijelovima stambenih građevina i b) -zajedničari samostalno odlučuju o načinu kako će tim dijelovima upravljati.