Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu izmjena i dopuna Nacionalnog kurikuluma ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Zavod za unapređivanje zaštite na radu 5.2. Kurikulum predškole, Planiranje i oblikovanje kurikuluma predškole Predlažemo u poglavlju Planiranje i oblikovanje kurikuluma predškole nadopunu odlomka „Uloga odgajatelja u oblikovanju kurikuluma predškole usmjerena je na:…“ s još jednom točkom koja glasi: „osnaživanje svijesti o rizicima pri različitim radnim aktivnostima i primjerenog reagiranja na rizike.“ OBRAZLOŽENJE: Djeci treba pomoći da se suoče s različitim rizicima što nećemo moći ako ne naglasimo njihovo postojanje. Način suočavanja s rizicima ne smije dovoditi do sputavanja aktivnosti i kreativnosti djeteta već mora povećati svijest o riziku i sigurnost djeteta pri radnim aktivnostima. npr. sigurnost u korištenju mobitela i računala i sl. Nije prihvaćen U Nacionalnom kurikulumu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja kao ni u suvremenoj odgojno-obrazovnoj praksi, ne postoji sintagma “radne aktivnosti”. Za oblikovanje okruženja za učenje i sigurnosti djece u vrtiću odgovorni su stručni djelatnici vrtića a ne djeca. Razvoj samostalnosti i odgovornosti djece utkan je u cjelokupni odgojno-obrazovni proces i ne provodi se u kontekstu zasebnih aktivnosti. Pristigao prijedlog se odbacuje.
2 Zavod za unapređivanje zaštite na radu 5.2. Kurikulum predškole, Cilj i namjena kurikuluma predškole Predlažemo u poglavlju Cilj i namjena kurikuluma predškole nadopunu odlomka „Kurikulum predškole…“ s još jednom točkom koja glasi: „razvoj svijesti o rizicima koje mogu imati određene radne aktivnosti.“ OBRAZLOŽENJE: Vrlo rano djeca se susreću s različitim aktivnostima i znatiželja koja ih pokreće nije uvijek praćena odgovarajućom razinom sigurnosti. Zato već u predškoli treba početi razvijati svijest o rizicima koje određene aktivnosti mogu imati, a s ciljem zaštite zdravlja djece i njihove sigurnosti. Nije prihvaćen U Nacionalnom kurikulumu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja kao ni u suvremenoj odgojno-obrazovnoj praksi, ne postoji sintagma “radne aktivnosti”. Za oblikovanje okruženja za učenje i sigurnosti djece u vrtiću odgovorni su stručni djelatnici vrtića a ne djeca. Razvoj samostalnosti i odgovornosti djece utkan je u cjelokupni odgojno-obrazovni proces i ne provodi se u kontekstu zasebnih aktivnosti.