Izvješće o provedenom savjetovanju - E-savjetovanje o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena povrća

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 IVAN DUŠAN PRAVILNIK, Članak 1. Smatram da se u članku 5 stavak 2 i stavak 4 trebaju brisati. Ovo stoga što su ti podaci dostavljaju na obrascu br 2 iz Pravilika o fitosanitarnom pregledu i biljnim putovnicama fitosanitarnom inspektoru prije pregleda. Prijava godišnje proizvodnje potrebna za fitosanitarni pregled sadrži sve podatke koji se nalaze u evidencijama u dodatku IV ovog pravilnika. Prema tome dovoljno je da dobavljač ima prijavu na obrascu br 2, nije potrebna nikakva druga evidencija. Samo nepotrebna administacija. Nije prihvaćen Poštovani, Člankom 5. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena povrća izmjenjuje se članak 14. trenutno važećeg Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena povrća i ne odnosi se na obrasce koji se navode u Dodatku 6. trenutno važećeg Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena povrća (Narodne novine br. 129/07, 78/10, 43/13, 29/14 i 36/15) (u daljnjem tekstu: trenutno važući Pravilnik). Ukoliko je komentar dan na članak 5. trenutno važećeg Pravilnika dajemo pojašnjenje kako slijedi: U članku 5. stavku 2. navodi se obveza ispunjavanja Obrasca broj 7. koji je dio Dodatka 6. i odnosi se na vođenje Evidencije o zasnovanoj proizvodnji koju je dobavljač sjemena registriran za proizvodnju sjemena dužan voditi. Navedeno je potrebno radi primjene načela sljedivosti i mogućnosti naknadnih provjera vezanih uz stručni nadzor sjemenskih usjeva povrća od strane Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo – Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo (u daljnjem tekstu: Zavod). U članku 5. stavku 4. navodi se obveza dostavljanja uzoraka sjemena koji su uzeti u okviru stručnog nadzora ili nadzora pod stručnom kontrolom od svake partije koju koristi za zasnivanje usjeva prema Zavodu također zbog primjene načela sljedivosti kao i zbog utvrđivanja da li sjeme odgovara svim parametrima vezanima uz sortnost, klijavost i kategoriju prijavljenog sjemenskog usjeva. Vođenje evidencija o bilju, biljnim proizvodima i drugim nadziranim predmetima koji se uzgajaju, skladište ili distribuiraju je propisano i Pravilnikom o fitosanitarnom upisniku i biljnim putovnicama, međutim iz razloga fitosanitarnog nadzora (zdravstvene ispravnosti sjemena zbog kontrole i sprečavanja mogućih zaraza štetnim organizmima), a ne zbog utvrđivanja kategorije sjemenskih usjeva, te klijavosti i sortnosti. Sukladno navedenome, Vaš prijedlog za brisanje navedenih stavaka nije prihvaćen.