Izvješće o provedenom savjetovanju - Poziv na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara NACRT SAŽETKA POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA U OTVORENOM POSTUPKU DODJELE TRAJNOG MODALITETA Budući je člankom 8. ponuđeno kao prihvatljivi trošak arhitektonska prilagodba a na ovaj se natječaj mogu prijaviti isključivo Centri za socijalnu skrb predlažemo da se svim prijaviteljima koji nisu pristupačni za osobe s invaliditetom u svojoj projektnoj prijavi uvjetuje stavka prilagodbe pristupa i objekta Centra. Primljeno na znanje Pristupačnost za osobe s invaliditetom regulirana je zakonom, a ne natječajnom procedurom. Od svih prijavitelja, a nakon potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i od korisnika, zahtjeva se poštivanje zakonskih propisa koji će biti eksplicitno navedeni u tekstu Poziva na dostavu projektnih prijedloga. Provedba takvih aktivnosti bit će provjeravana tijekom provedbe projekata. Osim toga, u skladu s horizontalnim politikama EU - svaki korisnik morat će provesti minimalno jednu aktivnost iznad zakonski propisanog minimuma u području pristupačnosti za osobe s invaliditetom. Kako je Poziv usmjeren na podršku deinstitucionalizaciji, samo će objekti koji će se koristiti u procesu deinstitucionlizacije biti prihvatljivi za obnovu, rekonstrukciju, a oni će morati poštivati zakonske odredbe o pristupačnosti, ali i doprinositi horizontalnim politikama EU te zakonski minimum unaprijediti.