Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti vezano uz nacrt Pravilnika o projektima javno - privatnog partnerstva male vrijednosti

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ivana Asić PRAVILNIK O PROJEKTIMA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA MALE VRIJEDNOSTI, Članak 6. Obzirom tehnološka rješenja ne smiju biti diskriminirajuća predlaže se iza riječi „tehničke zahtjeve projekta“ dodati riječi „koji ne smiju ugroziti zahtjev tehnološke neutralnosti“. Nema odgovora
2 Ivana Asić PRAVILNIK O PROJEKTIMA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA MALE VRIJEDNOSTI, Članak 5. Struktura Studije o opravdanosti ulaganja u projekt JPP-a male vrijednosti s primjenom na projekte širokopojasne infrastrukture Dodatni sadržaj studije koji je predložen ovom izmjenom Pravilnika (čl. 5. st. 1.) sastavni je dio PRŠI-a. U cilju izbjegavanja ponavljanja predlaže se brisati stavak 1. te ostaviti stavak 2. kojim se kao prilog Studiji određuje i PRŠI (a koji sadrži sve navedeno u stavku 1.). Nije prihvaćen PRŠI predstavlja nacionalni program/strategiju, a ne pravno obvezujući podzakonski akt kao što je pravilnik.
3 Ivana Asić PRAVILNIK O PROJEKTIMA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA MALE VRIJEDNOSTI, Članak 1.    Predmet Pravilnika Zakonom o JPP projektima JPP-a male vrijednosti smatraju se projekti kapitalne vrijednosti jednake ili manje od 5 mil Eura. Obzirom na kompleksnost projekata u području širokopojasne infrastrukture prag od 5 mil Eura je prenizak pa se predlaže razmotriti izmjenu zakonske regulative na način da se projektima JPP-a male vrijednosti , u području širokopojasne infrastrukture, smatraju projekti kapitalne vrijednosti jednake ili manje od 10 mil €. Nije prihvaćen Projekti širokopojasne infrastrukture kapitalne vrijednosti iznad 5 mil. € se mogu realizirati po standardnoj proceduri koja vrijedi za „ostale“ JPP projekte.
4 Ivana Asić PRAVILNIK O PROJEKTIMA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA MALE VRIJEDNOSTI, Članak 1.    Predmet Pravilnika Dodaci su izostavljeni Prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo na Vašoj primjedbi, te Vas izvješćujemo da je Dodatak I. i II. stavljen u rubriku ostali dokumenti 29.6.2016. odnosno sa danom razmaka u odnosu na cijeli Nacrt Pravilnika, te ste stoga imali priliku uvida u kompletan nacrt Pravilnika s obzirom na to da su Dodatci također njegov sastavni dio.
5 Ivana Asić PRAVILNIK O PROJEKTIMA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA MALE VRIJEDNOSTI, Članak 1.    Predmet Pravilnika Uredbom o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva (članak 8. st. 6.) propisano je da je javno tijelo u postupku odabira partnera u projektima JPP-a male vrijednosti obvezno koristiti najmanje jedan od tri propisana kriterija (smanjenje ukupne instalirane snage/smanjenje utroška/smanjenje troška). Obzirom na to da navedeni kriteriji nisu primjenjivi u segmentu širokopojasne infrastrukture potrebno je razmotriti i izmjenu navedene odredbe Uredbe, tj. uskladiti ju s proširenjem primjene ovog Pravilnika na područje širokopojasne infrastrukture. Prihvaćen U narednom razdoblju Uredba o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva će se uskladiti s proširenjem primjene Pravilnika na područje širokopojasne infrastrukture.
6 Miro Kovačević PRAVILNIK O PROJEKTIMA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA MALE VRIJEDNOSTI, Članak 1.    Predmet Pravilnika Nema dodataka Prihvaćen Poštovani, Zahvaljujemo na Vašoj primjedbi, te Vas izvješćujemo da je Dodatak I. i II. stavljen u rubriku ostali dokumenti, a kako biste dobili uvid u kompletan nacrt Pravilnika s obzirom na to da su Dodatci također njegov sastavni dio.