Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o prijedlogu Uredbe o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2016.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Grad Labin OBRAZLOŽENJE, I. OPĆE ODREDBE Članak 37. ZBPP (NN 143/13) ima i stavak 3., koji određuje da se predmetna Uredba donosi najkasnije u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu zakona kojim se uređuje izvršavanje državnog proračuna za pojedinu proračunsku godinu. S tim u vezi, neovisno o tome što se pravila za određivanje vrijednosti iznosa naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2016. godinu nisu mijenjala u odnosu na Uredbu o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2015. godinu, potrebno je voditi računa da se Uredba svake godine donese u zakonskom roku, jer se u dosadašnjoj praksi nije poštovala odredba Zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
2 Grad Labin OBRAZLOŽENJE, II. NAKNADA ZA RAD ODVJETNIKA (članci 3. do 9.) Stavak 3., utvrđuje se... (dodati "se") Prihvaćen Prihvaća se
3 Grad Labin OBRAZLOŽENJE, V. ZAVRŠNA ODREDBA Ova Uredba će stupiti na snagu vjerojatno krajem 2016. godine, a odnosi se na vrijednost boda za 2016. godinu, koji bi trebao vrijediti od 01.01.2016. Dakle, do donošenja iste, službenici u uredima državne uprave primjenjuju Uredbu o utvrđivanju vrijednosti boda za 2015. godinu, sukladno usmenim uputama Ministarstva, ali to nigdje nije propisano. Iz tog razloga predlažem da se u članku 18. doda stavak 2. koji bi jasno ukazao da se Uredba primjenjuje sve do stupanja na snagu Uredbe o vrijednosti boda za 2017. godinu, jer se to u praksi pokazalo (sasvim opravdano) predmetom mnogih upita pružatelja pravne pomoći. Primljeno na znanje Primljeno na znanje