Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o ostvarivanju prava na oslobođenje od plaćanja mostarine

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Nenad Nikolić PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA NA OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA MOSTARINE Ukupan godišnji promet naplate prelaska mosta uz dosadašnje uvjete oslobađanja troškova za stanovnike otoka Krka prelazi 60 milijuna kuna i raste, troškovi održavanja mosta su oko 10 milijuna kuna. U Zakonu o otocima odlučeno je da nema naplate nikakvog dijela troškova održavanja mosta za stanovnike otoka i povezanih otoka (Članak 10, stavak 3). U tekstu ovog Pravilnika nije jasno definirano pravo od oslobađanja plaćanja mostarine fizičkih i pravnih osoba koje imaju prebivalište, odnosno sjedište na otoku Krku, odnosno na otoku koji je s tim otokom povezan brodom i trajektom. Predlažem da se kao prilogu ovog pravilnika doda popis otoka koji ispunjavaju ovaj uvjet i da se taj popis u skladu s razvojem prometa i naseljavanjem otoka povremeno ažurira. S time u vezi predlažem: 1. dodati na kraju članka 1 ovog pravilnika slijedeći tekst ... prema popisu otoka iz Priloga ovog Pravilnika. 2. Prilog bi trebao izgledati ovako: Prilog Pravilniku o ostvarivanju prava na oslobođenje od plaćanja mostarine Popis otoka na koje se odnosi pravo oslobađanja od mostarine fizičkih i pravnih osoba Krk Cres Rab Lošinj Srakane Unije Susak Ilovik Nije prihvaćen Pravo na oslobođenje od plaćanja mostarine, sukladno članku 10. stavku 3. Zakona o otocima (NN 34/99, 149/99, 32/02 i 33/06), mogu ostvariti fizičke ili pravne osobe koje imaju prebivalište odnosno sjedište na premoštenom otoku, odnosno na otoku koji je s premoštenim otokom povezan brodom i trajektom. Budući da se to pravo može ostvariti na otocima koji imaju trajektnu odnosno brodsku liniju s premoštenim otokom, u ovom slučaju s otokom Krkom, isto je uvjetovano voznim redovima koji su podložni promjenama. U kontekstu navedenoga svaka promjena voznog reda u smislu uvođenja novih linija koje su povezane sa otokom Krkom mogla bi implicirati promjene odredbi pravilnika u tom dijelu. Budući da pravilnikom nije potrebno razrađivati pojedinačne slučajeve već definirati općenite norme, navedeni prijedlog za izmjenu pravilnika smatra se neprihvatljivim.
2 Grga K PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA NA OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA MOSTARINE Znači stanovnici otoka Krka ne trebaju plaćati mostarinu, a održavanje mosta plaća ARZ d.d. Znači oni koji su statistički siromašniji npr. iz Delnica kad idu autocestom u županijsko središte Rijeku trebaju platiti i mostarinu jer istu bogatiji stanovnici Krka ne plaćaju. Primljeno na znanje Zakon o otocima (NN 34/99, 149/99, 32/02 i 33/06) člankom 10. stavkom 3. propisuje pravo na oslobođenje od plaćanja mostarine za fizičke osobe koje imaju prebivalište te fizičke osobe-obrtnike i pravne osobe koje imaju sjedište na premoštenom otoku, odnosno na otoku koji je s premoštenim otokom povezan brodom i trajektom, pri prijelazu mosta vlastitim vozilom svih kategorija. Pravilnikom o ostvarivanju prava na oslobođenje od plaćanja mostarine kao podzakonskim propisom odnosnom provedbenim aktom za ostvarivanje toga zakonom utvrđenog prava, a sukladno članku 10. stavku 7. Zakona o otocima, uređuje se način ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja mostarine za korištenje Krčkog mosta kao jedinog premoštenog otoka u Republici Hrvatskoj s naplatom mostarine, a u svrhu osiguranja pravilne primjene zakonskog propisa.
3 Grga K PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA NA OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA MOSTARINE Kakvo oslobođenje od mostarine ili cestarine. Uvedite vinjete. Zašto bi neki bili oslobođeni plaćanja? Zašto se ne uvede Pravilnik o oslobađanju od plaćanja cestarine ili autocesta, poreza na goriva i sl. za sve one koji žive na lokacijama za život manje lošijim uvjetima. Otok Krk je jedna od razvijenijih i bogatijih općina u RH. I to zahvaljujući mostu. Taj most košta kao i njegovo održavanje, a najveću korist od mosta imaju sami stanovnici otoka. Ne vidim razlog zašto bi stanovnici otoka Krka bili oslobođeni plaćanja mostarine kad služi prvenstveno njima. Primljeno na znanje Zakon o otocima (NN 34/99, 149/99, 32/02 i 33/06) člankom 10. stavkom 3. propisuje pravo na oslobođenje od plaćanja mostarine za fizičke osobe koje imaju prebivalište te fizičke osobe-obrtnike i pravne osobe koje imaju sjedište na premoštenom otoku, odnosno na otoku koji je s premoštenim otokom povezan brodom i trajektom, pri prijelazu mosta vlastitim vozilom svih kategorija. Pravilnikom o ostvarivanju prava na oslobođenje od plaćanja mostarine kao podzakonskim propisom odnosnom provedbenim aktom za ostvarivanje toga zakonom utvrđenog prava, a sukladno članku 10. stavku 7. Zakona o otocima, uređuje se način ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja mostarine za korištenje Krčkog mosta kao jedinog premoštenog otoka u Republici Hrvatskoj s naplatom mostarine, a u svrhu osiguranja pravilne primjene zakonskog propisa.